۵:۵۹ ق٫ظ
شاخص بار لاستیک یعنی چه ؟

شاخص بار لاستیک یا حداکثر ظرفیت حمل لاستیک خودرو شما چقدر است؟

شاخص بار لاستیک یک کد عددی درج شده در دیواره تایر است که نشانگر حداکثر ظرفیت بار قابل تحمل برای هر حلقه از لاستیک است.

شاخص بار لاستیک نشان دهنده حداکثر ظرفیت حمل یک لاستیک است به عبارتی دیگر آن مقدار از وزنی که یک حلقه تایر می تواند تحمل کند.

برای مثال اگر شاخص بار درج شده بر روی دیواره لاستیک کد 97 را نشان دهد به این معنی است که آن لاستیک می تواند از 730 کیلوگرم فشار بار حمایت کند پس می توان گفت خودرویی که با 4 حلقه لاستیک با شاخص بار 97 تجهیز شده باشد می تواند وزنی بیش از 2920 کیلوگرم را تحمل کند.

برای دانستن این موضوع که شاخص بار حداکثر برای خودرو شما چقدر است می توانید به دفترچه رهنمای خودرویتان مراجعه کنید.

 

جدول شاخص بار لاستیک

شاخص بار

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

کیلوگرم

46.2

47.5

48.7

50

51.5

53

54.5

56

58

60

 

شاخص بار

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

کیلوگرم

61.5

63

65

67

69

71

73

75

77.5

80

 

شاخص بار

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

کیلوگرم

82.5

85

87.5

90

92.5

95

97

100

103

106

 

شاخص بار

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

کیلوگرم

109

112

115

115

121

125

128

132

136

140

 

شاخص بار

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

کیلوگرم

145

150

155

160

165

170

175

180

185

190

 

شاخص بار

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

کیلوگرم

195

200

206

212

218

224

230

236

243

250

 

شاخص بار

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

کیلوگرم

257

265

272

280

290

300

307

315

325

335

 

شاخص بار

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

کیلوگرم

345

355

365

375

387

400

412

425

437

450

 

شاخص بار

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

کیلوگرم

462

475

487

500

515

530

545

560

580

600

 

شاخص بار

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

کیلوگرم

615

630

650

670

690

710

730

750

775

800

 

شاخص بار

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

کیلوگرم

825

850

875

900

925

950

975

1000

1030

1060

 

شاخص بار

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

کیلوگرم

1090

1120

1150

1180

1215

1250

1285

1320

1360

1400

 

شاخص بار

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

کیلوگرم

1450

1500

1550

1600

1650

1700

1750

1800

1850

1900

 

شاخص بار

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

کیلوگرم

1950

2000

2065

2125

2185

2245

2305

2365

2435

3000