فروشگاه اینترنتی فروش لاستیک یوزپلنگ|جامع و کامل ترین مرکز فروش و اطلاع رسانی رینگ و لاستیکhttp://uzpalang.comفروشگاه اینترنتی فروش لاستیک یوزپلنگ|جامع و کامل ترین مرکز فروش و اطلاع رسانی رینگ و لاستیکfaفروشگاه اینترنتی فروش لاستیک یوزپلنگ|جامع و کامل ترین مرکز فروش و اطلاع رسانی رینگ و لاستیکhttp://uzpalang.com/Administrator/Files/Design/Logo.pnghttp://uzpalang.com162130فروشگاه اینترنتی فروش لاستیک یوزپلنگ|جامع و کامل ترین مرکز فروش و اطلاع رسانی رینگ و لاستیکCopyright 2002-2003 Dan BrightRSSviaXmlTextWriter v1.0 لاستیک یزد تایر 205/60R 14 گل مرکوری/فوجی http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-یزد-تایر-20560R14-گل-مرکوری <img src='./Administrator/files/ProductPic/aa8550010.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, May 6, 2019 لاستیک بارز 185/65R 14 گل P640 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-بارز-18565R14-گل-P640 <img src='./Administrator/files/ProductPic/P 640.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, October 15, 2019 لاستیک یزد تایر 185/65R 14 گل اورانوس http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-یزد-تایر-18565R-14-گل-اورانوس <img src='./Administrator/files/ProductPic/a175-60-R13-Uranus.Perspective-500x500_500x500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, August 17, 2019 لاستیک یزد تایر 165/65R 13 گل ونوس http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-یزد-تایر-16565R-13-گل-ونوس <img src='./Administrator/files/ProductPic/4.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, October 30, 2019 لاستیک بارز 175/60R 13 گل P601 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-بارز-17560R13-گل-P601 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaP601 Barez.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, September 21, 2019 لاستیک کومهو 205/60R 15 گل Ecsta HS51 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-کومهو-20560R15-گل-Ecsta-HS51 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aa1020-HS51.png' height='100' width='100' /><p><p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Saturday, November 9, 2019 لاستیک هانکوک 205/60R 14 گل OPTIMO ME02 K424 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-هانکوک-20560R14-گل-OPTIMO-ME02-K424 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaHankookK424-uz.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, April 26, 2019 لاستیک بارز 205/60R 14 گل P624 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-بارز-20560R-14-گل-P624 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaP 624 R 15 Barez.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, September 4, 2019 لاستیک کویر تایر 165/65R 13 گل KB12 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-کویر-تایر-16565R-13-گل-KB12 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ad.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, October 9, 2019 لاستیک هانکوک 175/70R 13 دور سفید گل Smart Plus H429 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-هانکوک-17570R13-گل-Smart-Plus-H429 <img src='./Administrator/files/ProductPic/H429-سفید.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, June 29, 2019 لاستیک کومهو 235/60R 18 گل Eco SOLUS KL21 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-کومهو-23560R18-گل-Eco-Solus-KL21 <img src='./Administrator/files/ProductPic/akumho_ecosoluskl21_500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, October 30, 2019 لاستیک رودستون 205/60R 14 گل N5000 Plus http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-رودستون-20560R14-گل-N5000-Plus <img src='./Administrator/files/ProductPic/nexen_n5000plus_500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, November 25, 2019 لاستیک کویر تایر 175/60R 13 گل KB2000 http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-کویر-تایر-17560R-13-گل-KB-2000 <img src='./Administrator/files/ProductPic/5c02e0c6112f100.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, October 21, 2019 لاستیک کویر تایر 185/65R 14 گل KB22 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-کویر-تایر-18565R-14-گل-KB22 <img src='./Administrator/files/ProductPic/5c02e2015d5f500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, June 25, 2019 لاستیک رودستون 205/60R 15 گل N5000 Plus http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-رودستون-20560R-15-گل-N5000-Plus <img src='./Administrator/files/ProductPic/aanexen_n5000plus_500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, November 25, 2019 لاستیک هانکوک 235/55R 18 گل OPTIMO H426 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-هانکوک-23555R18-گل-OPTIMO-H426 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ahankook-optimo-h426.uz.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, November 25, 2019 لاستیک هانکوک 225/55R 18 گل OPTIMO H426 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-هانکوک-22555R18-گل-OPTIMO-H426- <img src='./Administrator/files/ProductPic/hankook-optimo-h426.uz.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, November 21, 2019 لاستیک کومهو 185/65R 14 گل Ecsta SPT KU31 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک کومهو-18565R14-گل-Ecsta-SPT-KU31 <img src='./Administrator/files/ProductPic/25fb5b0ccd8834356915d080eb309841.png' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, September 7, 2019 لاستیک سومیتومو 205/60R 14 گل HTR 200 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-سومیتومو-20560R14-گل-HTR-200 <img src='./Administrator/files/ProductPic/allanta-sumitomo-185-60r14-htr-200.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, February 20, 2019 لاستیک نکسن 205/60R 15 گل CP672 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-نکسن-20560R15-گل-CP672 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaCP672-angle-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, August 25, 2019 لاستیک هانکوک 225/50R 17 گل Ventus ME01 K114 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-هانکوک-22550R17-گلVentus ME01-K114 <img src='./Administrator/files/ProductPic/Hankook-Ventus-ME01-K114.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, October 16, 2019 لاستیک هانکوک 235/60R 16 گل OPTIMO ME02 K424 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-هانکوک-23560R16-گل-OPTIMO-ME02-K424 <img src='./Administrator/files/ProductPic/HankookK424-uz.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, July 23, 2019 لاستیک هانکوک 205/55R 16 گل Ventus ME01 K114 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-هانکوک-20555R-16-گل-Ventus-ME01-K114 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaHankook-Ventus-ME01-K114.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, July 22, 2019 لاستیک هانکوک 235/55R 19 گل Ventus Prime2 K115 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-هانکوک-23555R19-گل-Ventus-Prime2-K115 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaHankook-Ventus-Prime-2-K115.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, November 7, 2019 لاستیک هانکوک 245/60R 18 گل Dynapro HP RA23 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-هانکوک-24560R18-گل-Dynapro-HP-RA23 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ahankook_ra23.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, October 14, 2019 لاستیک رودستون 175/60R 13 گل CP672 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-رودستون-17560R13-گل-CP672 <img src='./Administrator/files/ProductPic/roadstone-classe-premiere-cp672-215-60-r17-96h.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, July 23, 2019 لاستیک میشلن 225/45R 18 گل Pilot Sport 3 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-میشلن-22545R18-گل-Pilot-Sport-3 <img src='./Administrator/files/ProductPic/لاستیک میشلن.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, August 15, 2019 لاستیک فالکن 205/65R 15 گل ZIEX ZE914 http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-فالکن-20565R-15-گل-ZIEX-ZE914 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aFalken-ZIEX-ZE914-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, June 18, 2019 لاستیک رودستون 205/55R 16 گل CP672 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-رودستون-20555R16-گل-CP672 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaroadstone-classe-premiere-cp672-215-60-r17-96h.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, November 29, 2019 لاستیک رودستون 185/65R 15 گل CP672 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-رودستون-18565R15-گل-CP672 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaroadstone-classe-premiere-cp672-215-60-r17-96h.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, April 24, 2019 لاستیک رودستون 185/65R 14 گل N5000 Plus http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-رودستون-18565R-14-گل-N5000-Plus <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaanexen_n5000plus_500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, July 22, 2019 لاستیک رودستون 195/60R 14 گل N5000 Plus http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-رودستون-19560R-14-گل-N5000-Plus <img src='./Administrator/files/ProductPic/anexen_n5000plus_500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, August 3, 2019 لاستیک هانکوک 215/45R 17 گل Ventus Prime2 K115 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیکهانکوک-21545R17-گل-Ventus-Prime2-K115 <img src='./Administrator/files/ProductPic/Hankook-Ventus-Prime-2-K115.jpg' height='100' width='100' /><p><p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Tuesday, October 15, 2019 لاستیک یوکوهاما 215/60R 16 گل DB E70B http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-یوکوهاما-21560R16-گل-DB-E70B <img src='./Administrator/files/ProductPic/yokohama_avsdbe70-10.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, October 14, 2019 لاستیک کومهو 235/55R 19 گل CRUGEN PREMIUM KL33 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-کومهو-23555R19-گل-CRUGEN-PREMIUM-KL33 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aa613-kl33.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, October 30, 2019 لاستیک بارز 175/70R 13 گل P660 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-بارز-17570R13-گل-P660 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaP660barez.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, November 29, 2019 لاستیک یوکوهاما 215/55R 17 گل DB E70B http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-یوکوهاما-21555R17-گل-DB-E70B <img src='./Administrator/files/ProductPic/ayokohama_avsdbe70-10.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, September 25, 2019 لاستیک هانکوک 245/40R 19 گل Ventus Prime2 K115 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-هانکوک-24540R19-گل-Ventus-Prime2-K115 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaHankook-Ventus-Prime-2-K115.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, March 2, 2019 لاستیک کومهو 195/60R 15 گل SOLUS HS11 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-کومهو-19560R-15-گل-SOLUS-HS11 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaUntitled-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, August 6, 2019 لاستیک کومهو 205/60R 14 گل Ecsta HS51 http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-کومهو-20560R-14-گل-Ecsta-HS51 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaa1020-HS51.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, November 23, 2019 لاستیک میشلن 235/55R 19 گل LATITUDE Tour HP http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-میشلن-23555R19-گل-LATITUDE-Tour-HP <img src='./Administrator/files/ProductPic/michelin_latitudetourhp_bsw_500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, August 24, 2019 لاستیک بریجستون 185/65R 15 گل Ecopia EP150 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-بریجستون-18565R15-گل-Ecopia-EP-150 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aabridgestone-ecopia-ep-15000-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, June 29, 2019 لاستیک بریجستون 205/55R 16 گل Turanza T001 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-بریجستون-20555R-16-گل-Turanza-T001 <img src='./Administrator/files/ProductPic/66_cover-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, June 16, 2019 لاستیک هانکوک 215/55R 16 گل Ventus ME01 K114 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-هانکوک-21555R16-گل-Ventus-ME01-K114 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaHankook-Ventus-ME01-K114.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, October 5, 2019 لاستیک هانکوک 195/50R 16 گل OPTIMO K415 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-هانکوک-19550R16-گل-OPTIMO-K415 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaak415.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, November 14, 2019 لاستیک نکسن 215/45R 17 گل CP643a http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-نکسن-21545R17-گل-CP643a <img src='./Administrator/files/ProductPic/cp643a-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, October 5, 2019 لاستیک هانکوک 215/55R 17 گل OPTIMO K415 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-هانکوک-21555R17-گل-OPTIMO-K415-K415 <img src='./Administrator/files/ProductPic/k415.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, November 3, 2019 لاستیک سومیتومو 205/55R 16 گل HTR A/S P01 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-سومیتومو-20555R16-گل-HTR-AS-P01 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaasumitomo-htr-p01500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, July 29, 2019 لاستیک نکسن 225/45R 18 گل N FERA SU1 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-نکسن-22545R18-گل-NFERA-SU1 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aanexen-n-fera-su1-5000.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, October 15, 2019 لاستیک کومهو 215/45R 17 گل SOLUS KH17 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-کومهو 21545R-17-گل-Solus-KH17 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aa735-KH17500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, August 30, 2019 لاستیک نکسن 195/60R 14 گل CP672 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-نکسن-19560R14-گل-CP672 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaCP672-angle-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, October 3, 2019 لاستیک هانکوک 225/65R 17 گل Dynapro HP2 RA33 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-هانکوک-22565R17-گل-Dynapro-HP2-RA33 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaa10.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, November 25, 2019 لاستیک کومهو 195/60R 14 گل SOLUS HS11 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-کومهو-19560R-14-گل-SOLUS-HS11 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaUntitled-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, July 21, 2019 لاستیک نانکن 205/60R 15 گل XR611 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-نانکن-20560R15-گل-XR611 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaa208590457-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, November 30, 2019 لاستیک کومهو 225/55R 18 گل Eco SOLUS KL21 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-کومهو-22555R18-گل-Eco-Solus-KL21 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaa613-2125383.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, October 16, 2019 لاستیک جی تی 215/65R 16 گل Savero SUV http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-جی-تی-21565R-16-گل-Savero-SUV <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaGT-Radial-Savero-SUV-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, October 16, 2019 لاستیک هانکوک 225/45R 17 گل OPTIMO K415 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-هانکوک-22545R17-گل-OPTIMO-K415 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ak415.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, October 21, 2019 لاستیک میشلن 215/45R 17 گل PRIMACY HP http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-میشلن-21545R17-گل-PRIMACY-HP <img src='./Administrator/files/ProductPic/amichelin-primacy-hp500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, May 6, 2019 لاستیک هانکوک 235/60R 18 گل Dynapro HP2 RA33 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-هانکوک-23560R18-گل-Dynapro-HP2-RA33 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaa10.jpg' height='100' width='100' /><p><p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Thursday, November 14, 2019 لاستیک هانکوک 225/45R 18 گل OPTIMO K415 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-هانکوک-22545R18-گل-OPTIMO-K415-K415 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaak415.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, October 8, 2019 لاستیک کومهو 205/65R 14 گل Ecsta HS51 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-کومهو-20565R-14-گل-Ecsta-HS51 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaa1020-HS51.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, July 1, 2019 لاستیک میشلن 205/55R 16 گل Primacy 4 http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-میشلن-20555R-16-گل-Primacy-4 <img src='./Administrator/files/ProductPic/Michelin-Primacy-4-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, November 24, 2019 لاستیک هانکوک 225/50R 18 گل Ventus V12 evo K110 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-هانکوک-22550R18-گل-Ventus-V12-evo-K110 <img src='./Administrator/files/ProductPic/Hankook-Ventus-V12-evo-K110.uz.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, July 11, 2019 لاستیک نکسن 265/60R 18 گل ROADIAN 542 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-نکسن-26560R18-گل-ROADIAN-542 <img src='./Administrator/files/ProductPic/nexen-roadian-542-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, November 29, 2019 لاستیک هانکوک 245/40R 18 گل Ventus V12 evo2 K120 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-هانکوک-24540R18-گل-Ventus-V12-evo2-K120 <img src='./Administrator/files/ProductPic/hankook-ventus-v12-evo2-k120.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, September 8, 2019 لاستیک بریجستون 225/70R 16 گل DUELER H/T 687 http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-بریجستون-22570R-16-گل-DUELER-H-T-687 <img src='./Administrator/files/ProductPic/bridgestone-dueler-h-t-687-500.jpg' height='100' width='100' /><p><p>صنعت تولید تایر در دنیا بیش از یک قرن قدمت دارد و در این بین معدود شرکت هایی وجود داشتند که در پیشرفت و تکامل صنعت تایر سازی نقش بسیار پر رنگی را ایفا کردند. از جمله این مجموعه ها ، شرکت عظیم لاستیک بریجستون است. شاید در سال 1931 شیجیرو ایشیباشی بنبان گذار لاستیک بریجستون ، هیچ گاه فکرش را هم نمیکرد که در آینده جایگاه و تولیداتش در 150 کشور دنیا مورد استقبال مصرف کنندگان قرار بگیرد.</p> <p>لاستیک بریجستون از دیر باز به با شعار "خدمت به جامعه با کیفیت برتر " را سر لوحه میران خود قرار داده بود به همواره سعی در احترام به سلیقه مصرف کننده و افزایش کارایی و عملکرد محصولات خود بود. حداقل در یک دهه اخیر لاستیک بریجستون در بین 3 تولید کننده برتر دنیا قرار داشته و گاهی جای خود را با لاستیک میشلن جابجا می کند. این برتری نه تنها در توان تولید این شرکت است بلکه در کیفیت لاستیک بریجستون هم ارزیابی می شود.</p></p><hr/> Sunday, November 24, 2019 لاستیک کومهو 225/45R 18 گل SOLUS KH17 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-کومهو-22545R18-گل-Solus-KH17 <img src='./Administrator/files/ProductPic/asolus-kh17_15_1.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, October 16, 2019 لاستیک بریجستون 265/65R 17 گل Dueler H/T 840 http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-بریجستون-26565R-17-گل-Dueler-H-T-840 <img src='./Administrator/files/ProductPic/adueler_ht-840_14-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, November 28, 2019 لاستیک بریجستون 205/55R 16 گل Ecopia EP150 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-بریجستون-20555R-16-گل-Ecopia-EP-150 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaabridgestone-ecopia-ep-15000-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, June 29, 2019 لاستیک نکسن 225/50R 18 گل CP672 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-نکسن-22550R18-گل-CP672 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aCP672-angle-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, October 20, 2019 لاستیک نکسن 235/55R 19 گل ROADIAN 581 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-نکسن-23555R19-گل-ROADIAN-581 <img src='./Administrator/files/ProductPic/nexen_roadian_581-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, October 15, 2019 لاستیک نکسن 205/65R 15 گل CP672 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-نکسن-20565R15-گل-CP672 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaCP672-angle-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, October 2, 2019 لاستیک نکسن 185/70R 13 گل CP661 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-نکسن-18570R13گلCP661 <img src='./Administrator/files/ProductPic/anexen-cp661-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, October 31, 2019 لاستیک میشلن 205/55R 17 گل Primacy 3 http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-میشلن-20555R-17-گل-Primacy-3 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaprimacy_3_Persp15000.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, October 14, 2019 لاستیک بریجستون 205/60R 15 گل Ecopia EP300 http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-بریجستون-20560R-15-گل-Ecopia EP300 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aecopia_ep300_1-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, June 29, 2019 لاستیک نکسن 225/60R 17 گل CP672 http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-نکسن-22560R-17-گل-CP672 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaCP672-angle-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, November 29, 2019 لاستیک تری انگل 215/55R 17 گل TH201 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-تری-انگل-21555R17-گل-TH201 <img src='./Administrator/files/ProductPic/24545-18-triangle-sportex-.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, September 17, 2019 لاستیک دانلوپ 235/55R 18 گل SP SPORT 270 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-دانلوپ-23555R18-گل-SP-SPORT-270 <img src='./Administrator/files/ProductPic/adunlop_sp_sport_270_500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, July 4, 2019 لاستیک بریجستون 235/55R 19 گل Dueler H/P Sport http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-بریجستون-23555R-19-گل-Dueler-H-P-Sport <img src='./Administrator/files/ProductPic/abridgestone_dueler_sport_SUV-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, October 15, 2019 لاستیک نکسن 235/60R 18 گل ROADIAN 581 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-نکسن-23560R18-گل-ROADIAN-581 <img src='./Administrator/files/ProductPic/anexen_roadian_581-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, November 29, 2019 لاستیک نکسن 195/55R 15 گل CP672 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-نکسن 19555R15-گل-CP672 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaCP672-angle-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, August 29, 2019 لاستیک نکسن 215/60R 16 گل CP672 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-نکسن-21560R16-گل-CP672 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaCP672-angle-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, October 30, 2019 لاستیک هانکوک 245/70R 16 گل Dynapro HP2 RA33 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-هانکوک-24570R16-گل-Dynapro-HP2-RA33 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaa10.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, March 2, 2019 لاستیک هانکوک 245/45R 18 گل Ventus Prime2 K115 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-هانکوک-24545R18-گل-Ventus-Prime2-K115 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaHankook-Ventus-Prime-2-K115.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, October 17, 2019 لاستیک جی تی 205/75R 14 دور سفید گل CHAMPIRO BXT PLUS http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-جی-تی-20575R-14-دور-سفید-گل-CHAMPIRO-BXT-PLUS <img src='./Administrator/files/ProductPic/59289601-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, July 15, 2019 لاستیک نکسن 215/55R 17 گل CP672 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-نکسن-21555R17-گل-CP672 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaCP672-angle-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, October 5, 2019 لاستیک فالکن 215/55R 16 گل ZIEX ZE914 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-فالکن-21555R-16-گل-ZIEX-ZE914 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaFalken-ZIEX-ZE914-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, September 8, 2019 لاستیک کومهو 225/60R 17 گل Eco SOLUS KL21 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-کومهو-22560R17-گل-Eco Solus-KL21 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaakumho_ecosoluskl21_500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, November 12, 2019 لاستیک مکسس 245/40R 18 گل VICTRA PRO-R1 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-مکسس-24540R18-گل-VICTRA-PRO-R1 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaatyre-image-ProR1_m-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, April 5, 2019 لاستیک تری انگل 205/55R 16 گل TH201 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-تری-انگل-20555R-16-گل-TH201 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaa24545-18-triangle-sportex-.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, July 3, 2019 لاستیک میشلن 225/50R 17 گل Primacy 3 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-میشلن-22550R17-گل-Primacy-3 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaprimacy_3_Persp1.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, October 12, 2019 لاستیک کومهو 225/65R 17 گل Eco SOLUS KL21 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-کومهو-22565R17-گل-Eco-Solus-KL21 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aa613-2125383.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, October 16, 2019 لاستیک میشلن 215/55R 17 گل Primacy 3 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-میشلن-21555R17-گل-Primacy-3 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaprimacy_3_Persp1.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, August 24, 2019 لاستیک کومهو 235/55R 18 گل Road Venture APT KL51 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-کومهو-23555R18-گل-Road-Venture-APT-KL51 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aKumho_KL51_Angle_OWL.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, September 30, 2019 لاستیک کومهو 215/65R 16 گل Eco Solus KL21 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-کومهو-21565R16-گل-Eco-Solus-KL21 <img src='./Administrator/files/ProductPic/kumho_ecosoluskl21_500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, August 30, 2019 لاستیک کومهو 195/50R 16 گل SOLUS KH17 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-کومهو-19550R16-گل-Solus-KH17 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaakh17-500x500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, November 27, 2019 لاستیک دانلوپ 265/60R 18 گل GRANDTREK AT22 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-دانلوپ-26560R18-گل-GRANDTREK-AT22 <img src='./Administrator/files/ProductPic/adunlop_grandtrek_at22.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, July 5, 2019 لاستیک فالکن 215/55R 17 گل ZIEX ZE914 http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-فالکن-21555R-17-گل-ZIEX-ZE914 <img src='./Administrator/files/ProductPic/Falken-ZIEX-ZE914-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, September 25, 2019 لاستیک بریجستون 215/55R 16 گل Turanza T001 http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-بریجستون-21555R-16-گل-Turanza-T001 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a66_cover-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, June 16, 2019 لاستیک بریجستون 31X10.5R 15 گل DUELER A/T 001 http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-بریجستون-31X105R-15-گل-DUELER-AT-001 <img src='./Administrator/files/ProductPic/dueler-at001-sml-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, August 27, 2019 لاستیک نکسن 245/45R 18 گل NFera SU1 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-نکسن-24545R18-گلNFera-SU1 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaanexen-n-fera-su1-5000.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, June 30, 2019 لاستیک میشلن 235/55R 18 گل LATITUDE SPORT 3 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-میشلن-2355R-18-گل-LATITUDE- SPORT-3 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aPN001075-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, July 4, 2019 لاستیک رودستون 205/65R 14 گل N5000 Plus http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-رودستون-20565R-14-گل-N5000-Plus <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaanexen_n5000plus_500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, July 1, 2019 لاستیک دانلوپ 225/65R 17 گل GRANDTREK ST30 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-دانلوپ-22565R17-گل-GRANDTREK-ST30 <img src='./Administrator/files/ProductPic/161_GrandtrekST30-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, September 15, 2019 لاستیک سومیتومو 195/60R 15 گل HTR 900 http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-سومیتومو-19560R-15-گل-HTR-900 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, July 31, 2019 لاستیک نکسن 205/45R 17 گل NFera SU1 http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-نکسن-20545R-17-گل-NFera SU1 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaanexen-n-fera-su1-5000.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, October 15, 2019 لاستیک نکسن 205/50R 15 گل CP641 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-نکسن-20550R15-گل-CP641 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaanexen_cp641_bw_37571_vary_jpg_500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, March 3, 2019 لاستیک هانکوک 225/70R 16 گل Dynapro HP2 RA33 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-هانکوک-22570R16-گل-Dynapro-HP2-RA33 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaa10.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, March 2, 2019 لاستیک دانلوپ 285/60R 18 گل GRANDTREK AT22 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-دانلوپ-28560R18-گل-GRANDTREK-AT22 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aadunlop_grandtrek_at22.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, November 29, 2019 لاستیک پیرلی 185/65R 15 گل CINTURATO P1 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-پیرلی-18565R-15-گل-CINTURATO-P1 <img src='./Administrator/files/ProductPic/pirelli-cinturato-p1-50.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, October 17, 2019 لاستیک فالکن 215/45R 17 گل AZENIS FK453 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-فالکن-21545R17-گل-AZENIS-FK453 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaafalken-azenis-fk453cc-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, December 5, 2018 لاستیک نکسن 235/60R 16 گل CP672 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-نکسن-23560R16-گل-CP672 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaCP672-angle-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, November 29, 2019 لاستیک نکسن 185/70R 14 گل CP661 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-نکسن-18570R14-گل-CP661 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaanexen-cp661-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, June 14, 2019 لاستیک هانکوک 235/70R 16 گل Dynapro HP2 RA33 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-هانکوک-23570R16-گل-Dynapro-HP2-RA33 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaa10.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, March 2, 2019 لاستیک کومهو 225/50R 17 گل SOLUS KH17 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-کومهو-22550R17-گل-Solus-KH17 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaa735-KH17500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, August 30, 2019 لاستیک کومهو 235/45R 18 گل Ecsta XC KU26 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-کومهو-23545R18-گل-Ecsta-XC-KU26 <img src='./Administrator/files/ProductPic/1524-KU26.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, October 30, 2019 لاستیک نکسن 215/65R 16 گل CP672 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-نکسن-21565R16-گل-CP672 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaCP672-angle-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, October 5, 2019 لاستیک بریجستون 235/55R 18 گل ALENZA 001 http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-بریجستون-23555R-18-گل-ALENZA-001 <img src='./Administrator/files/ProductPic/42647ef2-8e97-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, August 3, 2019 لاستیک میشلن 295/35R 21 گل LATITUDE Sport 3 N1 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-میشلن-29535R21-گل-LATITUDE-Sport3 <img src='./Administrator/files/ProductPic/PN001075-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, September 15, 2019 لاستیک دانلوپ 235/55R 19 گل SP Sport Maxx A1 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-دانلوپ-23555R19-گل-SP-Sport-Maxx-A1 <img src='./Administrator/files/ProductPic/895940204956600.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, July 8, 2019 لاستیک نکسن 235/70R 16 گل ROADIAN HTX RH5 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-نکسن-23570R16-گل-ROADIAN-HTX-RH5 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaRoadian-HTX-RH5-tire-00.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, June 30, 2019 لاستیک کومهو 205/50R 15 گل Ecsta HS51 http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-کومهو-20550R-15-گل-Ecsta-HS51 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaa1020-HS51.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, August 12, 2019 لاستیک پیرلی 225/50R 17 گل CINTURATO P7 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-پیرلی-22550R17-گل-CINTURATO-P7 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaapirelli-cinturato-p7-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, April 5, 2019 لاستیک یوکوهاما 285/65R 17 گل G94B http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-یوکوهاما-28565R-17-گل-G94B <img src='./Administrator/files/ProductPic/Yokohama_Geolandar_G94B__500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, September 7, 2018 لاستیک میشلن 235/50R 18 گل LATITUDE Tour HP http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-میشلن-23550R-18-گل-LATITUDE-Tour-HP <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaamichelin_latitudetourhp_bsw_500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, October 12, 2019 لاستیک تری انگل 215/65R 16 گل TR978 http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-تری-انگل-21565R-16-گل-TR978 <img src='./Administrator/files/ProductPic/agh6p9y_triangle_500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, May 27, 2019 لاستیک پیرلی 245/45R 18 گل CINTURATO P7 R-F http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-پیرلی-24545R-18-گل-CINTURATO-P7 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaapirelli-cinturato-p7-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, October 22, 2019 لاستیک هانکوک 275/35R 19 گل Ventus V12 evo2 K120 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-هانکوک-27535R19-گل-Ventus-V12-evo2-K120 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ahankook-ventus-v12-evo2-k120.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, March 2, 2019 لاستیک رودستون 215/55R 16 گل CP672 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-رودستون-21555R16-گل-CP672 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaroadstone-classe-premiere-cp672-215-60-r17-96h.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, June 11, 2019 لاستیک سومیتومو 215/60R 16 گل HTR A/S P01 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-سومیتومو-21560R16-گل-HTR-AS-P01 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aasumitomo-htr-a-s-p01.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, July 29, 2019 لاستیک سومیتومو 195/50R 15 گل HTR 200 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-سومیتومو-19550R-15-گل-HTR-200 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaallanta-sumitomo-185-60r14-htr-200.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, January 10, 2019 لاستیک میشلن 275/35R 20 گل Pilot Primacy http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-میشلن-27535R20-گل-Pilot-Primacy <img src='./Administrator/files/ProductPic/a8959720554526500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, October 14, 2019 لاستیک فالکن 235/70R 16 گل WILDPEAK H/T01 http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-فالکن-23570R-16-گل-WILDPEAK-HT01 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a429x673xFalken-WildPeak-HT-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, March 2, 2019 لاستیک بریجستون 225/65R 17 گل Dueler H/T 687 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-بریجستون-22565R-17-گل-Dueler-HT-687 <img src='./Administrator/files/ProductPic/bridgestone-dueler-ht-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, May 10, 2019 لاستیک دانلوپ 215R 15 گل GRANDTREK TG30 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-دانلوپ-215R-15-گل-GRANDTREK-TG30 <img src='./Administrator/files/ProductPic/Dunlop_Tg30-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, October 30, 2019 لاستیک دانلوپ 285/50R 20 گل Grandtrek PT2A http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-دانلوپ-28550R-20-گل-Grandtrek-PT2A <img src='./Administrator/files/ProductPic/dunlop-grandtrek-pt2a-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, October 2, 2019 لاستیک میشلن 215/45R 17 گل PILOT SPORT 4 http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-میشلن-21545R-17-گل-PILOT-SPORT-4 <img src='./Administrator/files/ProductPic/apilot-sport-4-persp_small.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, May 6, 2019 لاستیک دانلوپ 255/35R 18 گل +SP Sport Maxx 050 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-دانلوپ-25535R18-گل-SP-Sport-Maxx-050 <img src='./Administrator/files/ProductPic/dunlop-sp-sport-maxx-050.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, October 16, 2019 لاستیک کومهو 205/55R 16 گل SOLUS TA31 http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-کومهو-20555R-16-گل-SOLUS-TA31 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ta31_30-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, November 29, 2019 لاستیک پیرلی 245/40R 20 گل P ZERO R-F http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-پیرلی-24540R-20-گل-P-ZERO <img src='./Administrator/files/ProductPic/pirelli-p-zero-silver-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, October 22, 2019 لاستیک بریجستون 245/45R 18 گل TURANZA ER300 http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-بریجستون-24545R-18-گل-TURANZA-ER300 <img src='./Administrator/files/ProductPic/5180eQsL75L.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, June 29, 2019 لاستیک کومهو 235/60R 16 گل SOLUS HS11 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-کومهو-23560R-16-گل-SOLUS-HS11 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaUntitled-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, November 12, 2019 لاستیک نکسن 235/55R 18 گل N FERA SU1 http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-نکسن-23555R18-گل-N-FERA-SU1 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaanexen-n-fera-su1-5000.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, October 22, 2019 لاستیک کومهو 225/70R 16 گل Ecowing ES01 KH27 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-کومهو-22570R-16-گل-Ecowing-ES01-KH27 <img src='./Administrator/files/ProductPic/res500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, October 16, 2019 لاستیک نکسن 235/65R 17 گل ROADIAN HTX RH5 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-نکسن-23565R17-گل-ROADIAN-HTX-RH5 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaRoadian-HTX-RH5-tire-00.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, August 12, 2019 لاستیک نکسن 205/50R 15 گل Nblue ECO http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-نکسن-20550R-15-گل-Nblue-ECO <img src='./Administrator/files/ProductPic/aanexen-n-blue-eco-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, February 18, 2019 لاستیک کومهو 245/45R 18 گل Ecsta LE Sport KU39 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-کومهو-24545R18-گل-Ecsta-LE-Sport-KU39 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aKumho_712-KU39.500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, October 2, 2019 لاستیک دانلوپ 225/40R 18 گل +SP Sport Maxx 050 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-دانلوپ-22540R18-گل-SP-Sport-Maxx-050 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aadunlop-sp-sport-maxx-050.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, October 16, 2019 لاستیک میشلن 225/55R 18 گل Primacy 3 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-میشلن-22555R-18-گل-Primacy-3 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaprimacy_3_Persp15000.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, July 4, 2019 لاستیک نکسن 225/70R 16 گل CP661 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-نکسن-22570R16-گل-CP661 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aanexen-cp661-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, October 13, 2019 لاستیک میشلن 215/50R 17 گل Primacy 3 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-میشلن-21550R-17-گل-Primacy-3 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaprimacy_3_Persp15000.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, September 8, 2019 لاستیک دانلوپ 265/65R 17 گل GRANDTREK AT22 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-دانلوپ-26565R17-گل-GRANDTREK-AT22 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a09fd5aba-e984-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, October 1, 2019 لاستیک فالکن 225/50R 17 گل AZENIS FK453 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-فالکن-22550R-17-گل-AZENIS-FK453 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaafalken-azenis-fk453cc-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, July 8, 2019 لاستیک دانلوپ 215/55R 16 گل SP SPORT LM704 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-دانلوپ-21555R16-گل-SP-SPORT-LM704 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aecb91bb0-8d9e-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, June 25, 2019 لاستیک بریجستون 225/45R 18 گل POTENZA S001 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-بریجستون-22545R-18-گل-POTENZA-S001 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aabridgestone_potenzas001rft_500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, November 12, 2019 لاستیک پیرلی 245/35R 21 گل P ZERO http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-پیرلی-24535R21-گل-PZERO <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaapirelli-p-zero-silver-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, July 4, 2019 لاستیک کومهو 205/45R 16 گل Ecsta HS51 http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک کومهو 205/45R 16 گل Ecsta HS51 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaa1020-HS51.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, August 12, 2019 لاستیک مارشال 225/45R 18 گل Matrac MU12 http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-مارشال-22545R-18-گل-Matrac-MU12 <img src='./Administrator/files/ProductPic/de330a24-b179-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, March 6, 2019 لاستیک سومیتومو 205/50R 16 گل HTR 900 http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-سومیتومو-20550R-16-گل-HTR-900 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, July 1, 2019 لاستیک بریجستون 265/60R 18 گل Dueler H/T 684 II http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک بریجستون-26560R-18-گل-Dueler-H-T- 684 <img src='./Administrator/files/ProductPic/bridgestone-dueler-h-t-684-ii-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, November 29, 2019 لاستیک پیرلی 205/55R 16 گل CINTURATO P7 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-پیرلی-20555R-16-گل-CINTURATOP7 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaapirelli-cinturato-p7-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, November 29, 2019 لاستیک رودستون 215/45R 17 گل NFera SU1 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-رودستون-21545R-17-گل-NFera-SU1 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaa11.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, August 5, 2019 لاستیک سومیتومو 185/65R 15 گل HTR 900 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-سومیتومو-18565R-15-گل-HTR-900 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, July 28, 2019 لاستیک رودستون 215/65R 16 گل CP672 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-رودستون-21565R16-گل-CP672 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaroadstone-classe-premiere-cp672-215-60-r17-96h.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, October 5, 2019 لاستیک فالکن 265/35R 18 گل AZENIS FK453 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-فالکن-26535R18-گل-AZENIS-FK453 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaafalken-azenis-fk453cc-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, March 2, 2019 لاستیک نکسن 205/50R 17 گل CP672 http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-نکسن-20550R17-گل-CP672 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaCP672-angle-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, August 12, 2019 لاستیک نکسن 235/45R 18 گل N FERA SU1 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-نکسن-23545R18-گل-N-FERA-SU1 <img src='./Administrator/files/ProductPic/anexen-n-fera-su1-5000.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, October 15, 2019 لاستیک نکسن 235/50R 18 گل N FERA SU1 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-نکسن-23550R18-گل-NFERA-SU1 <img src='./Administrator/files/ProductPic/nexen-n-fera-su1-5000.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, August 30, 2019 لاستیک پیرلی 275/40R 19 گل P ZERO MO http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-پیرلی-27540R-19-گل-P-ZERO <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaapirelli-p-zero-silver-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, April 5, 2019 لاستیک دانلوپ 265/60R 18 گل GRANDTREK AT20 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-دانلوپ-26560R18-گل-GRANDTREK-AT20 <img src='./Administrator/files/ProductPic/153_GrandtrekAT20-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, July 5, 2019 لاستیک بریجستون 205/65R 15 گل Ecopia EP150 http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-بریجستون-20565R-15-گل-Ecopia-EP150 <img src='./Administrator/files/ProductPic/bridgestone-ecopia-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, June 16, 2019 لاستیک بریجستون 215/60R 16 گل TURANZA T001 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک -بریجستون-21560R-16-گل-TURANZA-T001 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaa66_cover-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, February 20, 2019 لاستیک یوکوهاما 265/70R 16 گل GEOLANDAR H/T G039 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-یوکوهاما-26570R-16-گل-GEOLANDAR-H-T-G039 <img src='./Administrator/files/ProductPic/y10_shot1_1000_edit_transparent-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, September 7, 2018 لاستیک فالکن 245/45R 18 گل AZENIS FK453 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-فالکن-24545R-18-گل-AZENIS-FK453 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaafalken-azenis-fk453cc-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, February 11, 2019 لاستیک دانلوپ 245/45R 19 گل +SP Sport Maxx 050 http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-دانلوپ-24545R-19-گل-SP-Sport-Maxx-050 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaadunlop-sp-sport-maxx-050.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, September 8, 2019 لاستیک نکسن 245/60R 18 گل ROADIAN HTX RH5 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-نکسن-24560R-18گل-ROADIAN-HTX-RH5 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaRoadian-HTX-RH5-tire-00.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, October 15, 2019 لاستیک سومیتومو 205/65R 15 گل HTR A/S P01 http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-سومیتومو-20565R15-گل-HTR AS P01 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaasumitomo-htr-a-s-p01.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, July 29, 2019 لاستیک پیرلی 225/50R 17 گل CINTURATO P7 * R-F http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-پیرلی-22550R17-گل-CINTURATO-P7-R-F <img src='./Administrator/files/ProductPic/aapirelli-cinturato-p7-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, April 5, 2019 لاستیک هانکوک 275/40R 19 گل Ventus V12 evo2 K120 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-هانکوک-27540R19-گل-Ventus-V12-evo2-K120 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaahankook-ventus-v12-evo2-k120.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, March 2, 2019 لاستیک فالکن 225/45R 18 گل AZENIS FK453 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-فالکن-22545R18-گل-AZENIS-FK453 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaafalken-azenis-fk453cc-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, February 11, 2019 لاستیک نکسن 205/60R 16 گل CP672 http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-نکسن-20560R-16-گل-CP672 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaCP672-angle-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, August 29, 2019 لاستیک نکسن 225/50R 16 گل CP672 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-نکسن-22550R16-گل-CP672 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaCP672-angle-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, March 3, 2019 لاستیک نکسن 235/60R 17 گل CP521 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-نکسن-23560R17-گل-CP521 <img src='./Administrator/files/ProductPic/anexen_cp521-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, August 29, 2019 لاستیک نکسن 265/70R 15 گل ROADIAN HTX RH5 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-نکسن-26570R15-گل-ROADIAN-HTX-RH5 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaRoadian-HTX-RH5-tire-00.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, February 19, 2019 لاستیک رودستون 245/50R 18 گل NFera SU1 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-رودستون-24550R18-گل-NFera-SU1 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaa11.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, February 20, 2019 لاستیک دانلوپ 315/35R 20 گل +SP Sport Maxx 050 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک دانلوپ-31535R20-گل-SP-Sport-Maxx-050 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaadunlop-sp-sport-maxx-050.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, July 3, 2019 لاستیک کومهو 215/60R 16 گل ecowing es01 kh27 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-کومهو-21560R-16-گل-ecowing-es01-kh27 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aares500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, October 16, 2019 لاستیک نکسن 245/65R 17 گل ROADIAN HTX RH5 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-نکسن-24565R-17-گل-ROADIAN-HTX-RH5 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaRoadian-HTX-RH5-tire-00.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, August 31, 2019 لاستیک میشلن 225/55R 17 گل Primacy 3 http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-میشلن-22555R-17-گل-Primacy-3 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaprimacy_3_Persp15000.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, August 24, 2019 لاستیک فالکن 235/65R 17 گل AZENIS FK453 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-فالکن-23565R17-گل-AZENIS-FK453 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaafalken-azenis-fk453cc-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, July 8, 2019 لاستیک نکسن 255/70R 15 گل ROADIAN HTX RH5 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-نکسن-25570R15-گل-ROADIAN-HTX-RH5 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaRoadian-HTX-RH5-tire-00.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, August 12, 2019 لاستیک پیرلی 255/40R 18 گل P ZERO MO http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-پیرلی-25540R18-گل-PZERO <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaapirelli-p-zero-silver-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, April 5, 2019 لاستیک نکسن 195/65R 15 گل CP672 http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-نکسن-19560R-15-گل-CP672 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaCP672-angle-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, August 27, 2019 لاستیک میشلن 275/65R 17 گل Primacy SUV http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-میشلن-27565R-17-گل-Primacy-SUV <img src='./Administrator/files/ProductPic/primacy_suv_tyre_500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, July 7, 2019 لاستیک کومهو 215/55R 17 گل SOLUS TA31 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-کومهو-21555R-17-گل-Solus-TA31 <img src='./Administrator/files/ProductPic/kumho-solus-ta31_1.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, October 14, 2019 لاستیک کومهو 235/70R 16 گل Crugen HP71 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-کومهو-23570R-16-گل-Crugen-HP71 <img src='./Administrator/files/ProductPic/Kumho_Crugen HP71_b.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, March 2, 2019 لاستیک نکسن 235/65R 18 گل ROADIAN HTX RH5 http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-نکسن-23565R-18-گل-ROADIAN-HTX-RH5 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaRoadian-HTX-RH5-tire-00.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, June 29, 2019 لاستیک دانلوپ 205/55R 16 گل +SP Sport Maxx 050 http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-دانلوپ-20555R-16-گل-SP-Sport-Maxx-050 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaadunlop-sp-sport-maxx-050.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, August 12, 2019 لاستیک کومهو 225/45R 17 گل Ecsta HS51 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-کومهو-22545R-17-گل-Ecsta-HS51 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaa1020-HS51.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, July 23, 2019 لاستیک نکسن 235/75R 16 گل ROADIAN AT Pro RA8 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-نکسن-23575R16-گل ROADIAN AT Pro RA8 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaRoadian-AT-PRO-RA8-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, June 14, 2019 لاستیک پیرلی 225/45R 18 گل P ZERO http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-پیرلی-22545R18-گل-PZERO <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaapirelli-p-zero-silver-500.jpg' height='100' width='100' /><p><p>لاستیک پیرلی P ZERO به عنوان تجهیزات اصلی بسیاری از کمپانی های قدرتمند خودرو سازی و همچنین به عنوان نقطه عطفی در تولیدات شرکت پیرلی شناخته شده است. لاستیک پیرلی PZERO یکی از قدرتمند ترین و مطمئن ترین عملکرد ها را در میان تمامی برند های حال حاضر دنیا داشته و نامی پر آوازه به شمار می رود.</p> <p>لاستیک پیرلی با استفاده از الگوی آج نامتقارن سبب بهبود در عملکرد ترمز و افزایش هندلینگ خودرو خواهد شد. پیرلی با طراحی زیبا تکنولوژی فراتر از حد تصور را در کنترل خودرو خواهد داشت.</p> <p>این لاستیک ضمن عملکرد عالی در مسیر های خشک از عملکرد عالی هم در مسیر های بارانی و مرطوب برخوردار است. پیرلی ... با استفاده از ترکیب جدید نانو کامپوزیتی خود حداکثر جذب و ثبات را تضمین خواهد کرد.</p> <p>یکپارچگی ساختار ... باعث بهبود در فرمان پذیری شده که برای رانندگی با خودرو های اسپرت یک ضرورت به حساب می آید.</p> <p>همچنین با استفاده از پوششی ویژه باعث کاهش سرو صدا&nbsp; در کابین و افزایش عملکرد در حالت رانندگی <span style="color: #333333; font-family: Gotham-Light, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">S-shaped</span> خواهد شد.</p> <p>این تایر با تکنولوژی لاستیک ران فلت طراحی شده است که بدون نیاز به فشار باد می تواند شما را از مشکل پنچری خلاص کند.</p> <p>لاستیک ... ران فلت به طور خاص برای خودرو های شاسی بلند ، اسپرت و سوپر اسپرت طراحی شده که با کیفیت برتر و ویژگی های مدرن تمامی وسایل نقلیه سازگار است.</p> <p>&nbsp;این نوع تایر با حداکثر ایمنی ، کنترل و عملکرد بهترین عملکرد را در تمام شرایط آب و هوایی پشتیبانی می کند</p> <p>&nbsp;در سال 1872 جیوانی باتیستا پیرلی یکی از بزرگترین و پیشرفته ترین شرکت های تولیدی تایر در دنیا را با نام پیرلی تاسیس نمود. دفتر اصلی شرکت پیرلی در میلان ایتالیا واقع شده است. در ابتدا پیرلی با محصولاتی متنوع به بازار های داخلی ایتالیا ورود کرد این شرکت با تولید کابل های تلفن در سال 1879 ، کابل های تلفن های زیر آبی در سال 1886 و همچنین تولید اولین تایر دوچرخه در سال 1890 پا به عرصه رقابت با سایر شرکت ها گذاشت.</p> <p>مهندسین مجرب و کارآموخته پیرلی با توسعه داده ها و گسترش مراکز تحقیق خود توانستند اولین لاستیک پیرلی را در سال 1901 تولید کنند. با پیشرفت در صنعت تولید تایر و استقبال مصرف کنندگان ، پیرلی برای موفقیت در این صنعت کارخانه های دیگری را در خارج از کشور ایتالیا تاسیس کرد تا به عرصه بین المللی وارد شود. لاستیک پیرلی در کارخانه های خود را در سال 1902 در اسپانیا ، 1914 در انگلیس و 1917 در کشور آرژانتین افتتاح کرد.</p> <p>در سال های 1920 تا 1930 رانندگانی همانند نووولار ، آسکاری و فانجیو در مسابقات بین المللی بسیاری پیروزی های ارزشمندی را با لاستیک پیرلی کسب کردند. طولی نکشید تا در سال 1927 پیرلی اولین تایر مخصوص اتومبیل رانی را با اسم " سوپر فلکس استلا بیانکا" طراحی و به تمام دنیا معرفی کرد.</p> <p>در تمام این سال ها مهندسین پیرلی با تحقیقات و نوآوری در صنعت تایر سازی اقدام به تولید محصولاتی جذاب با آخرین تکنولوژی های این صنعت می کردند. در سال 1993 پیرلی یکی از اصلی ترین و موفق ترین محصولات خود را با نام لاستیک پیرلی پی زیرو طراحی و روانه بازار های جهانی کرد.&nbsp; پیرلی .. طولی نکشید تا بتواند رهبری تایر های اسپرت و سوپر اسپرت را در سراسر دنیا در اختیار خود بگیرد.</p> <p>امروزه&nbsp; لاستیک پیرلی ... به عنوان تجهیزات اصلی برای لاستیک بی ام و ، لاستیک بنتلی ، لاستیک آئودی ، لاستیک استون مارتین ، لاستیک آلفاروئو ، لاستیک لندرور ، لاستیک لامبورگینی ، لاستیک جگوار ، لاستیک فراری ، لاستیک مرسدس بنز ، لاستیک مازراتی ، لاستیک پورشه ، لاستیک ولوو و... مورد استفاده قرار گرفته است.</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Tuesday, October 22, 2019 لاستیک رودستون 185/60R 13 گل N Blue HD Plus http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-رودستون-18560R-13-گل-N-Blue-HD-Plus <img src='./Administrator/files/ProductPic/1545574088143.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, June 30, 2019 لاستیک میشلن 245/40R 18 گل PILOT SPORT 4 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-میشلن-24540R-18-گل-PILOT-SPORT-4 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aa474d54a6-3c9500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, August 24, 2019 لاستیک مارشال 225/65R 17 گل CRUGEN KL21 http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-مارشال-22565R-17-گل-CRUGEN-KL21 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaKL21-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, March 6, 2019 لاستیک فالکن 275/40R 19 گل AZENIS FK453 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-فالکن-27540R19-گل-AZENIS-FK453 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaafalken-azenis-fk453cc-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, July 2, 2019 لاستیک رودستون 215/55R 17 گل N5000 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-رودستون-21555R17-گل-N5000 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaanexen-n5000_100.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, June 18, 2019 لاستیک سومیتومو 245/45R 19 گل HTR Z III http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-سومیتومو-24545R19-گل-HTR-ZIII <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaahtr-zlll_1_3-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, January 11, 2019 لاستیک بریجستون 215/60R 17 گل ALENZA 001 http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-بریجستون-21560R-17-گل-ALENZA-001 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a42647ef2-8e97-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, October 16, 2019 لاستیک کومهو 225/50R 17 گل ECSTA HS51 http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-کومهو-22550R-17-گل-ECSTA-HS51 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaa1020-HS51.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, August 30, 2019 لاستیک سیمتایر 31X10.5R 15 گل GRAND TOUR http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-سیمتایر-31X10-5R-15-گل-GRAND-TOUR <img src='./Administrator/files/ProductPic/5bcba73a1f632f31da1a77fb-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, October 3, 2019 لاستیک دانلوپ 225/45R 18 گل +SP Sport Maxx 050 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-دانلوپ-22545R-18-گل-SP-Sport-Maxx-050 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaadunlop-sp-sport-maxx-050.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, August 5, 2019 لاستیک نکسن 225/40R 18 گل N FERA SU1 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-نکسن-22540R18-گل-NFERA-SU1 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaanexen-n-fera-su1-5000.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, October 15, 2019 لاستیک دانلوپ 225/55R 17 گل SP SPORT MAXX http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-دانلوپ-22555R17-گل-SP-SPORT-MAXX <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaa286_SP_SportMaxx-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, July 8, 2019 لاستیک میشلن 245/45R 19 گل PRIMACY 3 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-میشلن-24545R-19-گل-PRIMACY-3 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a0-01-05-0-0-03-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, July 2, 2019 لاستیک آچیلس 195/55R 15 گل 122 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-آچیلس-19555R-15-گل-122 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaachilles-122_500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, July 22, 2019 لاستیک نکسن 245/45R 19 گل N FERA SU1 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-نکسن-24545R-19-گل-N-FERA-SU1 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a9001339813918.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, August 29, 2019 لاستیک سومیتومو 245/40ZR 19 گل HTR Z III http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-سومیتومو-24540ZR-19-گل-HTR-Z-III <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaahtr-zlll_1_3-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, July 27, 2019 لاستیک نکسن 185/60R 15 گل CP672 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-نکسن-18560R15-گل-CP672 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaCP672-angle-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, October 3, 2019 لاستیک پیرلی 275/35R 20 گل P ZERO http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-پیرلی-27535R-20-گل-P-ZERO <img src='./Administrator/files/ProductPic/apirelli-p-zero-silver-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, October 22, 2019 لاستیک بریجستون 225/55R 18 گل Dueler H/P Sport http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-بریجستون-22555R-18-گل-Dueler-H-P-Sport <img src='./Administrator/files/ProductPic/bridgestone_du500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, February 20, 2019 لاستیک کومهو 225/55R 17 گل SOLUS KH17 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-کومهو-22555R17-گل-SOLUS-KH17 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaa735-KH17500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, August 5, 2019 لاستیک بریجستون 255/70R 15 گل DUELER H/T D840 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-بریجستون-25570R-15-گل-DUELER H/T D840 <img src='./Administrator/files/ProductPic/dueler_ht-840_14-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, October 1, 2019 لاستیک نکسن 225/75R 15 گل ROADIAN HT http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-نکسن-22575R15-گل-ROADIAN-HT <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaanexen_roadianhtsuv_500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, March 3, 2019 لاستیک نکسن 225/55R 17 گل CP672 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-نکسن-22555R17-گل-CP672 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaCP672-angle-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, October 10, 2019 لاستیک رودستون 225/50R 18 گل CP672 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-رودستون-22550R18-گل-CP672 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaroadstone-classe-premiere-cp672-215-60-r17-96h.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, July 23, 2019 لاستیک نکسن 205/65R 16 گل CP672 http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-نکسن-20565R-16-گل-CP672 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaCP672-angle-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, October 15, 2019 لاستیک پیرلی 245/50R 18 گل P ZERO * R-F http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-پیرلی-24550R-18-گل-PZERO <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaapirelli-p-zero-silver-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, April 5, 2019 لاستیک کومهو 275/35R 19 گل Ecsta LE Sport KU39 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-کومهو-27535R19-گل-Ecsta-LE-Sport-KU39 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaKumho_712-KU39.500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, March 2, 2019 لاستیک رودستون 245/45R 18 گل NFera SU1 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-رودستون-24545R18-گل-NFera-SU1 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaa11.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, August 12, 2019 لاستیک دانلوپ 215/55R 17 گل +SP Sport Maxx 050 http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-دانلوپ-21555R17-گل-SP-Sport-Maxx-050 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaadunlop-sp-sport-maxx-050.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, October 5, 2019 لاستیک فالکن 235/50R 18 گل AZENIS FK453 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-فالکن-23550R18-گل-AZENIS-FK453 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaafalken-azenis-fk453cc-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, December 5, 2018 لاستیک فالکن 215/50R 17 گل AZENIS FK453 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-فالکن-21550R17-گل-AZENIS-FK453 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaafalken-azenis-fk453cc-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, September 2, 2019 لاستیک مارشال 235/60R 18 گل CRUGEN KL21 http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-مارشال-23560R-18-گل-CRUGEN-KL21 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aKL21-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, March 6, 2019 لاستیک فالکن 225/45R 17 گل AZENIS FK453 http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-فالکن-22545R-17-گل-AZENIS-FK453 <img src='./Administrator/files/ProductPic/afalken-azenis-fk453-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, September 8, 2019 لاستیک پیرلی 205/65R 16 گل CINTURATO P7 MO http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-پیرلی-20565R-16-گل-CINTURATO-P7 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaas-l640.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, April 26, 2019 لاستیک دانلوپ 275/65R 17 گل GRANDTREK AT20 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-دانلوپ-27565R17-گل-GRANDTREK-AT20 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaa153_GrandtrekAT20-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, June 29, 2019 لاستیک دانلوپ 245/40R 19 گل +SP Sport Maxx 050 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-دانلوپ-24540R19-گل-SP-Sport-Maxx-050 <img src='./Administrator/files/ProductPic/adunlop-sp-sport-maxx-050.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, August 31, 2019 لاستیک تری انگل 225/45R 17 گل TH201 http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-تری-انگل-22545R-17-گل-TH201 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaa24545-18-triangle-sportex-.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, July 8, 2019 لاستیک میشلن 265/30ZR 19 گل PILOT SPORT CUP 2 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-میشلن-26530ZR-19-گل-PILOT-SPORT-CUP-2 <img src='./Administrator/files/ProductPic/Gallery_Hero_PilotSportCup2_35000.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, July 5, 2019 لاستیک پرلی 235/55R 19 گل max- A one http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-پرلی-23555R-19-گل-max-A-one <img src='./Administrator/files/ProductPic/amax-a-one-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, June 10, 2019 لاستیک نکسن 265/70R 16 گل ROADIAN HTX RH5 http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-نکسن-26570R-16-گل-ROADIAN-HTX-RH5 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaRoadian-HTX-RH5-tire-00.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, October 1, 2019 لاستیک فالکن 255/35R 18 گل AZENIS FK453 http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-فالکن-25535R-18-گل-AZENIS-FK453 <img src='./Administrator/files/ProductPic/falken-azenis-fk453-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, September 8, 2019 لاستیک فالکن 245/70R 16 گل WILDPEAK H/T01 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-فالکن-24570R-16-گل-WILDPEAK-HT01 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaa429x673xFalken-WildPeak-HT-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, September 8, 2019 لاستیک فالکن 235/55R 19 گل AZENIS FK453 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-فالکن-23555R-19-گل-AZENIS-FK453 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaafalken-azenis-fk453cc-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, September 2, 2019 لاستیک کومهو 235/65R 17 گل Eco SOLUS KL21 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-کومهو-23565R17-گل-Eco-Solus-KL21 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaakumho_ecosoluskl21_500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, August 30, 2019 لاستیک نکسن 255/35R 19 گل N FERA SU1 http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-نکسن-25535R-19-گل-N FERA-SU1 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaanexen-n-fera-su1-5000.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, November 25, 2019 لاستیک پرسا 225/45R 17 گل PS55 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-پرسا-22545R17-گل-PS55 <img src='./Administrator/files/ProductPic/pneu-presa-ps55_500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, December 5, 2018 لاستیک کومهو 205/65R 16 گل SOLUS KH17 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-کومهو-20565R-16-گل-SOLUS-KH17 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaa735-KH17500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, August 30, 2019 لاستیک پیرلی 295/35R 20 گل P ZERO http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-پیرلی-29535R20-گل-P-ZERO <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaapirelli-p-zero-silver-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, April 5, 2019 لاستیک کومهو 255/60R 18 گل CRUGEN PREMIUM KL33 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-کومهو-25560R-18-گل-CRUGEN-PREMIUM-KL33 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaa613-kl33.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, August 30, 2019 لاستیک کومهو 235/50R 18 گل CRUGEN HP91 http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-کومهو-23550R-18-گل-CRUGEN-HP91 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaKumho-HP91-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, August 30, 2019 لاستیک دانلوپ 245/40R 20 گل SP SPORT MAXX TT http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-دانلوپ-24540R20-گل-SP-SPORT-MAXX-TT <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaa268_SP_Sport_MaxxTT-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, February 20, 2019 لاستیک میشلن 245/35ZR 21 گل PILOT SUPER SPORT ZP http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-میشلن-24535ZR-21-گل-PILOT-SUPER-SPORT <img src='./Administrator/files/ProductPic/Michelin_Pilot_Super_Sport_Tires_500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, August 24, 2019 لاستیک پیرلی 225/45R 19 گل CINTURATO P7 * R-F http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-پیرلی-22545R-19-گل-CINTURATO-P7 <img src='./Administrator/files/ProductPic/as-l640.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, August 8, 2019 لاستیک رودستون 225/45R 17 گل NFera SU1 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-رودستون-22545R-17-گل-NFera-SU1 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaa11.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, March 2, 2019 لاستیک بریجستون 225/45R 17 گل TURANZA T001 http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-بریجستون-22545R-17-گل-TURANZA-T001 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaa66_cover-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, June 29, 2019 لاستیک نکسن 255/55R 18 گل ROADIAN HP http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-نکسن-25555R-18-گل-ROADIAN-HP <img src='./Administrator/files/ProductPic/aRoadian-HP-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, February 18, 2019 لاستیک سومیتومو 245/40R 17 گل HTR Z III http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-سومیتومو-24540R-17-گل-HTR-Z-III <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaahtr-zlll_1_3-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, February 20, 2019 لاستیک فالکن 235/60R 16 گل ZIEX ZE-914 http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-فالکن-23560R-16-گل-ZIEX-ZE-914 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaFalken-ZIEX-ZE914-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, June 25, 2019 لاستیک نکسن 245/45R 17 گل NFera SU1 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-نکسن-24545R17-گلNFera-SU1 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaanexen-n-fera-su1-5000.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, March 3, 2019 لاستیک میشلن 275/35R 20 گل PILOT SUPER SPORT http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-میشلن-27535R-20-گل-PILOT-SUPER-SPORT <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaMichelin_Pilot_Super_Sport_Tires_5000.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, May 6, 2019 لاستیک میشلن 245/50R 18 گل PRIMACY 3 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-میشلن-24550R-18-گل-PRIMACY-3 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaa0-01-05-0-0-03-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, May 6, 2019 لاستیک پیرلی 215/55R 16 گل CINTURATO P7 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-پیرلی-21555R-16-گل-CINTURATO-P7 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaas-l640.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, October 17, 2019 لاستیک میشلن 275/40R 19 گل PILOT SPORT 3 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-میشلن-27540R-19-گل-PILOT-SPORT-3 <img src='./Administrator/files/ProductPic/apilot_sport_3_Persp500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, August 24, 2019 لاستیک فالکن 225/45R 19 گل AZENIS FK453 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-فالکن-22545R19-گل-AZENIS-FK453 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaafalken-azenis-fk453cc-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, September 8, 2019 لاستیک پیرلی 275/30R 19 گل P ZERO MO http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-پیرلی-27530R19-گل-PZERO <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaapirelli-p-zero-silver-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, April 5, 2019 لاستیک پیرلی 285/30R 19 گل P ZERO MO http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-پیرلی-28530R-19-گل-P-ZERO <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaapirelli-p-zero-silver-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, April 26, 2019 لاستیک رودستون 245/60R 18 گل ROADIAN HTX RH5 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-رودستون-24560R18-گل-ROADIAN-HTX-RH5 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaroadian_htx_l_3.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, February 26, 2019 لاستیک نکسن 195/75R 16 گل CP321 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-نکسن-19575R16-گل-CP321 <img src='./Administrator/files/ProductPic/1451300.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, October 16, 2019 لاستیک نکسن 245/40R 18 گل N FERA SU1 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-نکسن-24540R18-گل-N-FERA-SU1 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaanexen-n-fera-su1-5000.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, August 29, 2019 لاستیک نکسن 245/40R 19 گل NFera SU1 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-نکسن-24540R19-گل-NFera SU1 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaanexen-n-fera-su1-5000.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, August 29, 2019 لاستیک بریجستون 245/45R 19 گل POTENZA S001 http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-بریجستون-24545R-18-گل-POTENZA-S001 <img src='./Administrator/files/ProductPic/bridgestone_potenzas001rft_500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, June 17, 2019 لاستیک میشلن 235/65R 18 گل LATITUDE SPORT 3 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-میشلن-23565R-18-گل-LATITUDE-SPORT-3 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaPN001075-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, August 24, 2019 لاستیک سومیتومو 265/35R 18 گل HTR Z III http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-سومیتومو-26535R18-گل-HTR-ZIII <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaahtr-zlll_1_3-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, September 18, 2018 لاستیک میشلن 265/40R 21 گل LATITUDE SPORT 3 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-میشلن-26540R-21-گل-LATITUDE-SPORT-3 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaPN001075-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, August 24, 2019 لاستیک پرسا 265/65R 17 گل PJ77 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-پرسا-26565R17-گل-PJ88 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aPJ77-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, September 8, 2018 لاستیک فالکن 245/45R 17 گل AZENIS FK453 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-فالکن-24545R17-گل-AZENIS-FK453 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaafalken-azenis-fk453cc-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, December 5, 2018 لاستیک پیرلی 255/55R 18 گل CINTURATO P7 * R-F http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-پیرلی-25555R-18-گل-CINTURATO-P7-R-F <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaas-l640.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, May 18, 2019 لاستیک پیرلی 225/60R 17 گل CINTURATO P7 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-پیرلی-22560R-17-گل-CINTURATO-P7 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaas-l640.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, October 30, 2019 لاستیک پیرلی 255/40R 19 گل P ZERO * R-F http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-پیرلی-25540R-19-گل-P-ZERO <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaapirelli-p-zero-silver-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, April 5, 2019 لاستیک کومهو 275/40R 19 گل ECSTA PS91 http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-کومهو-27540R-19-گل-ECSTA-PS91 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ps91_ven01_13-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, March 2, 2019 لاستیک پیرلی 285/35R 18 گل P ZERO http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-پیرلی-28535R-18-گل-P ZERO <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaapirelli-p-zero-silver-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, October 22, 2019 لاستیک نکسن 205R 16 گل Roadian CT8 http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-نکسن-205R-16-گل-Roadian-CT8 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a195141-1z-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, August 29, 2019 لاستیک نکسن 225/45R 17 گل NFera SU1 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک نکسن 225/45R 17 گل NFera SU1 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaanexen-n-fera-su1-5000.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, October 8, 2019 لاستیک فالکن 225/70R 16 گل WILDPEAK H/T01 http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-فالکن-22570R-16-گل-WILDPEAK-HT01 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aa429x673xFalken-WildPeak-HT-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, March 2, 2019 لاستیک فالکن 225/60R 18 گل ZIEX ZE-914 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-فالکن-22560R-18-گل-ZIEX-ZE-914 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaFalken-ZIEX-ZE914-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, March 2, 2019 لاستیک نکسن 255/35R 18 گل N FERA SU1 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-نکسن-25535R18-گل-N-FERA-SU1 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaanexen-n-fera-su1-5000.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, February 18, 2019 لاستیک نکسن 285/60R 18 گل ROADIAN HTX RH5 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-نکسن 28560R-18-گل-ROADIAN-HTX-RH5 <img src='./Administrator/files/ProductPic/Roadian-HTX-RH5-tire-00.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, July 23, 2019 لاستیک نکسن 255/70R 16 گل ROADIAN HTX RH5 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-نکسن-25570R16-گل-ROADIAN-HTX-RH5 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaRoadian-HTX-RH5-tire-00.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, March 3, 2019 لاستیک پیرلی 235/65R 17 گل SCORPION VERDE http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-پیرلی-23565R-17-گل-SCORPION-VERDE <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaascorpion-verde-3-4-1505470074533.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, April 5, 2019 لاستیک پیرلی 245/45R 19 گل P ZERO MO http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-پیرلی-24545R-19-گل-P-ZERO-MO <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaapirelli-p-zero-silver-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, October 22, 2019 لاستیک فالکن 255/50R 19 گل AZENIS FK453 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-فالکن-25550R19-گل-AZENIS-FK453 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaafalken-azenis-fk453cc-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, September 8, 2019 لاستیک اکسلرا 285/50R 20 گل IOTA ST68 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-اکسلرا-28550R-20-گل-IOTA-ST68 <img src='./Administrator/files/ProductPic/94c87338-405b-410c-a90f-42150febf416.png' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, April 26, 2019 لاستیک نکسن 275/35R 19 گل N FERA SU1 http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-نکسن-27535R-19-گل-N-FERA-SU1 <img src='./Administrator/files/ProductPic/9001339813918.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, February 18, 2019 لاستیک پیرلی 235/45R 18 گل CINTURATO P7 http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-پیرلی-23545R-18-گل-CINTURATO-P7 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaapirelli-cinturato-p7-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, October 22, 2019 لاستیک میشلن 255/35R 19 گل PILOT SPORT 3 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-میشلن-25535R-19-گل-PILOT-SPORT-3 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaPN001075-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, October 14, 2019 لاستیک سومیتومو 215/55R 16 گل HTR 900 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-سومیتومو-21555R16-گل-HTR-900 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, July 27, 2019 لاستیک نکسن 215/40R 18 گل N FERA SU1 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-نکسن-21540R-18-گل-N FERA-SU1 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaanexen-n-fera-su1-5000.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, October 5, 2019 لاستیک نکسن 265/35R 18 گل NFera SU1 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-نکسن-26535R18-گلNFera-SU1 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaanexen-n-fera-su1-5000.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, March 3, 2019 لاستیک میشلن 245/35ZR 20 گل PILOT SUPER SPORT http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-میشلن-24535ZR-20-گل-PILOT SUPER SPORT <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaMichelin_Pilot_Super_Sport_Tires_5000.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, July 3, 2019 لاستیک پرسا 265/60R 18 گل PJ77 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-پرسا-26560R18-گل-PJ77 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaPJ77-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, December 5, 2018 لاستیک دانلوپ 245/35R 19 گل SP SPORT MAXX http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-دانلوپ-24535R19-گل-SP-SPORT-MAXX <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaa286_SP_SportMaxx-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, July 5, 2019 لاستیک میشلن 255/35R 19 گل PILOT SPORT 4 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-میشلن-25535R-19-گل-PILOT-SPORT-4 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaa474d54a6-3c9500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, May 6, 2019 لاستیک دانلوپ 275/40R 20 گل +SP Sport Maxx 050 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک دانلوپ-27540R20-گل-SP-Sport-Maxx-050 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaadunlop-sp-sport-maxx-050.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, August 31, 2019 لاستیک کومهو 245/60R 18 گل CRUGEN PREMIUM KL33 http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-کومهو-24560R-18-گل-CRUGEN-PREMIUM-KL33 <img src='./Administrator/files/ProductPic/359_WebP500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, November 19, 2019 لاستیک سومیتومو 245/40R 20 گل HTR Z III http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-سومیتومو-24540R20-گل-HTR-ZIII <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaahtr-zlll_1_3-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, April 16, 2019 لاستیک کومهو 265/70R 16 گل CRUGEN HP91 http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-کومهو-26570R-16-گل-CRUGEN-HP91 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaKumho-HP91-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, April 13, 2019 لاستیک کومهو 235/55R 17 گل ecowing es01 kh27 http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-کومهو-23555R-17-گل-ecowing-es01-kh27 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaares500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, December 2, 2019 لاستیک سومیتومو 255/35R 19 گل HTR Z III http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-سومیتومو-25535R19-گل-HTR-Z-III <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaahtr-zlll_1_3-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, January 11, 2019 لاستیک فالکن 245/40R 18 گل AZENIS FK453 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-فالکن-24540R18-گل-AZENIS-FK453 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaafalken-azenis-fk453cc-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, July 6, 2019 لاستیک دانلوپ 245/40R 18 گل +SP Sport Maxx 050 http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-دانلوپ-24540R-18-گل-SP Sport Maxx 050 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaadunlop-sp-sport-maxx-050.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, July 23, 2019 لاستیک فالکن 245/45R 19 گل AZENIS FK453 http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-فالکن-24545R-19-گل-AZENIS-FK453 <img src='./Administrator/files/ProductPic/falken-azenis-FK453-runflat-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, July 2, 2019 لاستیک فالکن 255/45R 18 گل AZENIS FK453 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-فالکن-25545R18-گل-AZENIS-FK453 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaafalken-azenis-fk453cc-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, September 8, 2019 لاستیک نکسن 225/55R 18 گل NPriz RH7 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-نکسن-22555R-18-گل-NPriz-RH7 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aNexen-N_Priz-RH7-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, October 10, 2019 لاستیک اکسلرا 285/50R 20 گل OMIKRON A/T http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-اکسلرا-28550R-20-گل-OMIKRON-A-T <img src='./Administrator/files/ProductPic/Accelera-Omikron-AT-0.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, April 25, 2019 لاستیک نکسن 275/35R 18 گل NFera SU1 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-نکسن-27535R18-گلNFera-SU1 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaanexen-n-fera-su1-5000.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, March 3, 2019 لاستیک سومیتومو 215/60R 15 گل HTR 900 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-سومیتومو-21560R-15-گل-HTR-900 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, July 28, 2019 لاستیک نکسن 275/30R 19 گل N FERA AU7 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-نکسن-27530R19-گل-NFERA-AU7 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaanfera-AU7-tire-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, February 19, 2019 لاستیک فالکن 225/40R 18 گل AZENIS FK453 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-فالکن-22540R18-گل-AZENIS-FK453 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaafalken-azenis-fk453cc-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, July 7, 2019 لاستیک میشلن 255/35R 19 گل PILOT SUPER SPORT http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-میشلن-25535R-19-گل-PILOT-SUPER-SPORT <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaMichelin_Pilot_Super_Sport_Tires_5000.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, July 5, 2019 لاستیک پیرلی 225/55R 17 گل CINTURATO P7 * R-F http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-پیرلی-22555R-17-گل-CINTURATO-P7 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaas-l640.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, October 30, 2019 لاستیک پیرلی 245/35R 20 گل PZERO http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-پیرلی-24535R20-گل-PZERO <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaapirelli-p-zero-silver-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, April 5, 2019 لاستیک میشلن 285/30ZR 20 گل PILOT SUPER SPORT http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-میشلن-28530ZR-20-گل-PILOT-SUPER-SPORT <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaMichelin_Pilot_Super_Sport_Tires_5000.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, July 3, 2019 لاستیک سومیتومو 255/35R 18 گل HTR Z III http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-سومیتومو-25535R18-گل-HTR-ZIII <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaahtr-zlll_1_3-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, January 10, 2019 لاستیک پیرلی 245/40R 18 گل P ZERO Nero GT http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-پیرلی-24540R-18-گل-P-ZERO-Nero-GT <img src='./Administrator/files/ProductPic/pirelli-p-zero-nero-gt-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, April 5, 2019 لاستیک دانلوپ 275/40R 19 گل +SP Sport Maxx 050 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-دانلوپ-27540R-19-گل-SP-Sport-Maxx-050 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaadunlop-sp-sport-maxx-050.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, November 25, 2019 لاستیک پرسا 245/65R 17 گل PJ77 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-پرسا-24565R17-گل-PJ77 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaPJ77-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, December 5, 2018 لاستیک فالکن 275/40R 18 گل AZENIS FK453 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-فالکن-27540R18-گل-AZENIS-FK453 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaafalken-azenis-fk453cc-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, July 6, 2019 لاستیک سومیتومو 225/40R 18 گل HTR 900 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-سومیتومو-24540R18-گل-HTR-900 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, July 27, 2019 لاستیک پیرلی 255/45R 19 گل P ZERO MO http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-پیرلی-25545R19-گل-PZERO <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaapirelli-p-zero-silver-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, October 22, 2019 لاستیک بریجستون 285/65R 17 گل ALENZA 001 http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-بریجستون-28565R-17-گل-ALENZA-001 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aa42647ef2-8e97-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, June 29, 2019 لاستیک کومهو 245/45R 19 گل ECSTA PS71 http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-کومهو-24545R-19-گل-ECSTA-PS71 <img src='./Administrator/files/ProductPic/35520911_images_3657162239.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, October 14, 2019 لاستیک بریجستون 235/65R 18 گل Dueler H/P Sport http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-بریجستون-23565R-18-گل-Dueler-H-P-Sport <img src='./Administrator/files/ProductPic/aabridgestone_dueler_sport_SUV-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, June 25, 2019 لاستیک سومیتومو 275/35R 18 گل HTR Z III http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-سومیتومو-27535R18-گل-HTR-ZIII <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaahtr-zlll_1_3-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, May 11, 2019 لاستیک پیرلی 215/65R 17 گل Scorpion Verde™ All Season http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-پیرلی- 21565R-17-گل-Scorpion-Verde-All-Season <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaascorpion-verde-3-4-1505470074533.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, August 8, 2019 لاستیک دانلوپ 215/50R 17 گل +SP Sport Maxx 050 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-دانلوپ-21550R-17-گل-SP-Sport-Maxx-050 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaadunlop-sp-sport-maxx-050.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, July 9, 2019 لاستیک بریجستون 235/50R 18 گل ALENZA 001 http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-بریجستون-23550R-18-گل-ALENZA-001 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaa42647ef2-8e97-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, June 16, 2019 لاستیک میشلن 275/30ZR 20 گل PILOT SPORT 4S http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-میشلن-27530ZR-20-گل-PILOT-SPORT-4S <img src='./Administrator/files/ProductPic/aMichelin-Pilot-Sport-4-S-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, July 3, 2019 لاستیک بریجستون 255/35R 18 گل Potenza S001 http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-بریجستون-25535R-18-گل-Potenza-S001 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaabridgestone_potenzas001rft_500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, June 17, 2019 لاستیک فالکن 245/35R 20 گل AZENIS FK453 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-فالکن-24535R20-گل-AZENIS-FK453 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaafalken-azenis-fk453cc-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, July 3, 2019 لاستیک فالکن 275/30R 20 گل AZENIS FK453 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-فالکن-27530R-20-گل-AZENIS-FK453 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaafalken-azenis-fk453cc-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, September 2, 2019 لاستیک پیرلی 275/35R 19 گل P ZERO http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-پیرلی-27535R-19-گل-P-ZERO <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaapirelli-p-zero-silver-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, October 22, 2019 لاستیک دانلوپ 275/35R 19 گل +SP Sport Maxx 050 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-دانلوپ-27535R-19-گل-SP-Sport-Maxx-050 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaadunlop-sp-sport-maxx-050.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, September 11, 2019 لاستیک هانکوک 235/65R 17 گل Dynapro HP2 RA33 http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-هانکوک-23565R-17-گل Dynapro HP2 RA33 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaa10.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, October 2, 2019 لاستیک کومهو 245/40R 19 گل ECSTA PS71 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-کومهو-24540R-19-گل-ECSTA-PS71 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a35520911_images_3657162239.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, October 15, 2019 لاستیک بریجستون 255/35R 18 گل Turanza ER33 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-بریجستون-25535R-18-گل-Turanza-ER33 <img src='./Administrator/files/ProductPic/bridgestone-turanza-er33-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, February 20, 2019 لاستیک کومهو 205/60R 16 گل SOLUS HS11 http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-کومهو-20560R-16-گل-SOLUS-HS11 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaUntitled-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, October 22, 2019 لاستیک نکسن 245/50ZR 18 گل CP672 http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-نکسن-24550ZR-18-گل-CP672 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaCP672-angle-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, October 2, 2019 لاستیک میشلن 235/55R 18 گل Pilot HX MXM4 http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-میشلن-23555R-18-گل-Pilot-HX-MXM4 <img src='./Administrator/files/ProductPic/1-big-1000.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, August 24, 2019 لاستیک پیرلی 275/30R 21 گل P ZERO http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-پیرلی-27530R21-گل-P-ZERO <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaapirelli-p-zero-silver-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, July 4, 2019 باتری خودرو سوزوکی 70 آمپر http://uzpalang.com/index.aspx?Product= باتری-خودرو-سوزوکی-70-آمپر <img src='./Administrator/files/ProductPic/suzuki_battery_L3_500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, September 20, 2019 لاستیک بریجستون 245/70R 16 گل Dueler H/T 840 http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-بریجستون-24570R-16-گل-Dueler-H-T-840 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aadueler_ht-840_14-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, June 30, 2019 لاستیک بریجستون 275/40R 19 گل Potenza S001 http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-بریجستون-27540R-19-گل-Potenza-S001 <img src='./Administrator/files/ProductPic/abridgestone_potenzas001rft_500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, June 17, 2019 لاستیک پیرلی 255/35R 20 گل P ZERO MO http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-پیرلی-25535R-20-گل-P-ZERO-MO <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaapirelli-p-zero-silver-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, April 5, 2019 لاستیک پیرلی 245/40R 19 گل CINTURATO P7 http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-پیرلی-24540R-19-گل-CINTURATO-P7 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaapirelli-cinturato-p7-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, October 22, 2019 لاستیک میشلن 295/40R 20 گل PILOT SPORT 3 http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-میشلن-29540R-20-گل-PILOT-SPORT-3 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaلاستیک میشلن.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, June 18, 2019 باتری خودرو سوزوکی 60 آمپر http://uzpalang.com/index.aspx?Product=باتری-خودرو-سوزوکی-60-آمپر <img src='./Administrator/files/ProductPic/asuzuki_battery_L3_500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, September 20, 2019 لاستیک پیرلی 255/35R 18 گل P ZERO R-F http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-پیرلی-25535R-18-گل-P-ZERO <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaapirelli-p-zero-silver-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, April 5, 2019 لاستیک میشلن 265/45R 20 گل PILOT SPORT 3 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-میشلن-26545R-20-گل-PILOT-SPORT-3 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaلاستیک میشلن.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, June 18, 2019 لاستیک پیرلی 275/40R 21 گل SCORPION VERDE http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-پیرلی-27540R-21-گل-SCORPION-VERDE <img src='./Administrator/files/ProductPic/ascorpion-verde-3-4-1505470074533.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, April 5, 2019 لاستیک پیرلی 235/35R 19 گل P ZERO PZ4 http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-پیرلی-23535R-19-گل-P-ZERO <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaapirelli-p-zero-silver-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, April 5, 2019 لاستیک دانلوپ 225/55R 18 گل +SP Sport Maxx 050 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-دانلوپ-22555R-18-گل-SP-Sport-Maxx-050 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaadunlop-sp-sport-maxx-050.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, July 6, 2019 لاستیک فالکن 275/35R 20 گل AZENIS FK453 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک فالکن-27535R-20-گل-AZENIS-FK453 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaafalken-azenis-fk453cc-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, July 3, 2019 لاستیک دانلوپ 275/35R 20 گل +SP Sport Maxx 050 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-دانلوپ-27535R-20-گل-SP-Sport-Maxx-050 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaadunlop-sp-sport-maxx-050.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, July 3, 2019 لاستیک یوکوهاما 215/60R 16 گل BluEarth AE50 http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-یوکوهاما-21560R-16-گل-BluEarth-AE50 <img src='./Administrator/files/ProductPic/14882.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, October 12, 2019 لاستیک مارشال 285/60R 17 گل Matrac STX KL12 http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-مارشال-28560R-17-گل-Matrac-STX-KL12 <img src='./Administrator/files/ProductPic/2adb0cbb-286c-47d7-bddc-d7596e54ae54.png' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, July 23, 2019 لاستیک دانلوپ 235/60R 18 گل +SP Sport Maxx 050 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-دانلوپ-23560R-18-گل-SP-Sport-Maxx-050 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaadunlop-sp-sport-maxx-050.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, July 6, 2019 لاستیک دانلوپ 225/50R 17 گل +SP Sport Maxx 050 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-دانلوپ-22550R-17-گل-SP-Sport-Maxx-050 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaadunlop-sp-sport-maxx-050.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, September 8, 2019 لاستیک پیرلی 255/35R 20 گل P ZERO http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-پیرلی-25535R-20-گل-P-ZERO <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaapirelli-p-zero-silver-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, October 22, 2019 لاستیک کومهو 225/60R 18 گل CRUGEN HP91 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-کومهو-22560R-18-گل-CRUGEN-HP91 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaKumho-HP91-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, September 30, 2019 لاستیک پیرلی 255/40R 18 گل CINTURATO P7 * R-F http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-پیرلی-25540R-18-گل-CINTURATO-P7- R-F <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaapirelli-cinturato-p7-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, April 5, 2019 لاستیک پیرلی 285/45R 20 گل SCORPION VERDE http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-پیرلی-28545R-20-گل SCORPION VERDE <img src='./Administrator/files/ProductPic/scorpion-verde-3-4-1505470074533.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, April 26, 2019 لاستیک دانلوپ 235/65R 17 گل +SP Sport Maxx 050 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-دانلوپ-23565R-17-گل-SP-Sport-Maxx-050 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaadunlop-sp-sport-maxx-050.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, July 8, 2019 لاستیک بریجستون 245/45R 17 گل POTENZA S001 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-بریجستون-254545R-17-گل-POTENZA-S001 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaabridgestone_potenzas001rft_500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, July 21, 2019 لاستیک سیمتایر 225/45R 18 گل PEARL http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-سیمتایر-22545R-18-گل-PEARL <img src='./Administrator/files/ProductPic/a110815879.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, July 24, 2019 لاستیک نیتو 215/55R 17 گل NT860 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-نیتو-21555R-17-گل-NT860 <img src='./Administrator/files/ProductPic/Opera Snapshot_2019-07-000.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, July 23, 2019 لاستیک دانلوپ 225/60R 18 گل +SP Sport Maxx 050 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-دانلوپ-22560R-18-گل-SP-Sport-Maxx-050 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaadunlop-sp-sport-maxx-050.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, July 4, 2019 لاستیک سومیتومو 225/45R 18 گل HTR 900 http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-سومیتومو-22545R-18-گل-HTR-900 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, July 27, 2019 لاستیک نکسن 195/50R 16 گل Nblue HD http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-نکسن-19550R-16-گل-Nblue-HD <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaNEXEN_N_BLUE_HD_L500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, November 27, 2019 لاستیک فالکن 285/65R 17 گل WILDPEAK H/T01 http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-فالکن-28565R-17-گل-WILDPEAK-H-T01 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaafalken-azenis-fk453cc-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, February 11, 2019 لاستیک بریجستون 255/45R 18 گل POTENZA S001 http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-بریجستون-25545R-18-گل-POTENZA-S001 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaabridgestone_potenzas001rft_500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, October 16, 2019 لاستیک سیمتایر 265/65R 17 گل LANDTOUR http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-سیمتایر-26565R-17-گل-LANDTOUR <img src='./Administrator/files/ProductPic/a111523977.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, June 29, 2019 لاستیک بریجستون 245/40R 17 گل POTENZA S001 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-بریجستون-24540R-17-گل-POTENZA-S001 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaabridgestone_potenzas001rft_500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, June 29, 2019 لاستیک دانلوپ 235/50R 18 گل +SP Sport Maxx 050 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-دانلوپ-23550R-18-گل-SP-Sport-Maxx-050 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaadunlop-sp-sport-maxx-050.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, July 4, 2019 لاستیک سومیتومو 245/45R 18 گل HTR 900 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-سومیتومو-24545R-18-گل-HTR-900 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, July 27, 2019 لاستیک دانلوپ 225/45R 17 گل +SP Sport Maxx 050 http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-دانلوپ-22545R-17-گل-SP-Sport-Maxx-050 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaadunlop-sp-sport-maxx-050.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, November 29, 2019 لاستیک فالکن 235/45R 18 گل AZENIS FK453 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-فالکن-23545R-18-گل-AZENIS-FK453 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaafalken-azenis-fk453cc-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, July 23, 2019 لاستیک فالکن 275/45R 20 گل AZENIS FK453 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-فالکن-27545R-20-گل-AZENIS-FK453 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaafalken-azenis-fk453cc-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, July 6, 2019 لاستیک فالکن 245/40R 17 گل AZENIS FK453 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-فالکن-24540R-17-گل-AZENIS-FK453 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaafalken-azenis-fk453cc-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, July 23, 2019 لاستیک فالکن 255/40R 17 گل AZENIS FK453 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک فالکن-25540R-17-گل-AZENIS-FK453 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaafalken-azenis-fk453cc-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, July 10, 2019 لاستیک دانلوپ 265/35R 18 گل +SP Sport Maxx 050 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-دانلوپ-26535R-18-گل-SP-Sport-Maxx-050 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaadunlop-sp-sport-maxx-050.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, July 7, 2019 لاستیک دانلوپ 245/50R 18 گل +SP Sport Maxx 050 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-دانلوپ-24550R-18-گل-SP-Sport-Maxx-050 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaadunlop-sp-sport-maxx-050.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, July 4, 2019 لاستیک فالکن 285/50R 20 گل WILDPEAK H/T01 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-فالکن-28550R-20-گل-WILDPEAK-H-T01 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaa429x673xFalken-WildPeak-HT-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, September 11, 2019 لاستیک فالکن 315/35R 20 گل AZENIS FK453 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-فالکن-31535R-20-گل-AZENIS-FK453 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaafalken-azenis-fk453cc-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, July 3, 2019 لاستیک سومیتومو 275/35R 19 گل HTR Z III http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-سومیتومو-27535R-19-گل-HTR-Z-III <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaahtr-zlll_1_3-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, July 27, 2019 لاستیک نکسن 235/55R 17 گل Nblue HD http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-نکسن-23555R-17-گل-Nblue-HD <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaNEXEN_N_BLUE_HD_L500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, October 1, 2019 لاستیک بریجستون 165/65R 13 گل TECHNO http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-بریجستون-16565R-13-گل-TECHNO <img src='./Administrator/files/ProductPic/original00.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, November 29, 2019 لاستیک فالکن 215/40R 18 گل AZENIS FK453 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-فالکن-21540R-18-گل-AZENIS-FK453 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaafalken-azenis-fk453cc-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, July 23, 2019 لاستیک فالکن 285/30R 19 گل AZENIS FK453 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-فالکن-28530R-19-گل-AZENIS-FK453 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaafalken-azenis-fk453cc-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, July 23, 2019 لاستیک سیمتایر 285/60R 18 گل LANDTOUR http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-سیمتایر-28560R-18-گل-LANDTOUR <img src='./Administrator/files/ProductPic/111523977.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, July 22, 2019 لاستیک بریجستون 245/35R 18 گل POTENZA S001 R-F http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-بریجستون-24535R-18-گل-POTENZA-S001-R-F <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaabridgestone_potenzas001rft_500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, June 29, 2019 لاستیک فالکن 235/40R 18 گل AZENIS FK453 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-فالکن-24540R-18-گل-AZENIS-FK453 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaafalken-azenis-fk453cc-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, July 23, 2019 لاستیک دانلوپ 275/40R 18 گل +SP Sport Maxx 050 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-دانلوپ-27540R-18-گل-SP-Sport-Maxx-050 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaadunlop-sp-sport-maxx-050.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, August 9, 2019 لاستیک دانلوپ 235/40R 18 گل +SP Sport Maxx 050 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-دانلوپ-23540R-18-گل-SP-Sport-Maxx-050 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaadunlop-sp-sport-maxx-050.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, July 7, 2019 لاستیک دانلوپ 245/45R 20 گل +SP Sport Maxx 050 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-دانلوپ-24545R-20-گل-SP-Sport-Maxx-050 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaadunlop-sp-sport-maxx-050.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, July 3, 2019 لاستیک دانلوپ 275/30R 19 گل +SP Sport Maxx 050 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-دانلوپ-27530R-19-گل-SP-Sport-Maxx-050 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaadunlop-sp-sport-maxx-050.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, July 6, 2019 لاستیک سومیتومو 275/40R 19 گل HTR Z III http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-سومیتومو-27540R 19-گل-HTR-Z-III <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaahtr-zlll_1_3-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, July 27, 2019 لاستیک فالکن 245/35R 19 گل AZENIS FK453 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-فالکن-24535R-19-گل-AZENIS-FK453 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaafalken-azenis-fk453cc-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, September 8, 2019 لاستیک نکسن 225/40R 19 گل NFera SU1 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-نکسن-22540R-19-گل-NFera-SU1 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaanexen-n-fera-su1-5000.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, November 29, 2019 لاستیک نکسن 245/35R 20 گل N FERA SU1 http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-نکسن-24535R-20-گل-N-FERA-SU1 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaanexen-n-fera-su1-5000.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, October 2, 2019 لاستیک نکسن 245/40R 20 گل NFera SU1 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-نکسن-24540R-20-گل-NFera-SU1 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaanexen-n-fera-su1-5000.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, August 29, 2019 لاستیک فالکن 255/35R 20 گل AZENIS FK453 http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-فالکن-25535R-20-گل-AZENIS-FK453 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaafalken-azenis-fk453cc-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, September 2, 2019 لاستیک رودستون 275/70R 16 گل ROADIAN HTX RH5 http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک رودستون-27570R-16-گل-ROADIAN-HTX-RH- <img src='./Administrator/files/ProductPic/a1545574088143.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, October 2, 2019 لاستیک نکسن 225/50R 17 گل NPriz AH8 http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-نکسن-22550R-17-گل-NPriz-AH8 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaNPriz-AH8-angle-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, November 29, 2019 لاستیک کنتیننتال 205/55R 16 گل Ultra Contact UC6 http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-کنتیننتال-20555R-16-گل-Ultra-Contact-UC6 <img src='./Administrator/files/ProductPic/conti_uc6-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, December 5, 2019 لاستیک دانلوپ 245/45R 17 گل +SP Sport Maxx 050 http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-دانلوپ-24545R-17-گل-SP-Sport-Maxx-050 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaadunlop-sp-sport-maxx-050.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, November 29, 2019 لاستیک دانلوپ 215/45R 17 گل +SP Sport Maxx 050 http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک دانلوپ 215/45R 17 گل +SP Sport Maxx 050 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaadunlop-sp-sport-maxx-050.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, November 29, 2019 لاستیک بریجستون 235/50R 18 گل ALENZA 001 http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-بریجستون-23550R-18-گل-ALENZA-001 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaa42647ef2-8e97-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, November 29, 2019