فروشگاه اینترنتی فروش لاستیک یوزپلنگ|جامع و کامل ترین مرکز فروش و اطلاع رسانی رینگ و لاستیکhttp://uzpalang.comفروشگاه اینترنتی فروش لاستیک یوزپلنگ|جامع و کامل ترین مرکز فروش و اطلاع رسانی رینگ و لاستیکfaفروشگاه اینترنتی فروش لاستیک یوزپلنگ|جامع و کامل ترین مرکز فروش و اطلاع رسانی رینگ و لاستیکhttp://uzpalang.com/Administrator/Files/Design/Logo.pnghttp://uzpalang.com162130فروشگاه اینترنتی فروش لاستیک یوزپلنگ|جامع و کامل ترین مرکز فروش و اطلاع رسانی رینگ و لاستیکCopyright 2002-2003 Dan BrightRSSviaXmlTextWriter v1.0 لاستیک یزد تایر 205/60R 15 گل مرکوری/فوجی http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-یزد-تایر-20560R15-گل-مرکوری <img src='./Administrator/files/ProductPic/a8550010.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, December 10, 2018 لاستیک میشلن 205/55R 16 گل Primacy 3 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-میشلن-20555R16-گل-Primacy-3 <img src='./Administrator/files/ProductPic/primacy_3_Persp1.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, November 22, 2018 لاستیک میشلن 205/60R 15 گل Energy Saver Plus http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-میشلن-20560R15-گل-Energy-Saver <img src='./Administrator/files/ProductPic/energy_saver_plus_Persp-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, December 11, 2018 لاستیک میشلن 185/65R 14 گل Energy Saver Plus http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-میشلن-18565R14-گل-Plus-Energy-Saver <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaenergy_saver_plus_Persp-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, December 6, 2018 لاستیک یزد تایر 205/60R 14 گل مرکوری/فوجی http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-یزد-تایر-20560R14-گل-مرکوری <img src='./Administrator/files/ProductPic/aa8550010.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, December 10, 2018 لاستیک بارز 205/60R 15 گل P624 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-بارز-20560R15-گل-P624 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aP 624 R 15 Barez.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, November 22, 2018 لاستیک یزد تایر 185/65R 15 گل مرکوری http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-یزد-تایر-18565R15-گل-مرکوری <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaa8550010.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, December 10, 2018 لاستیک بارز 185/65R 14 گل P640 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-بارز-18565R14-گل-P640 <img src='./Administrator/files/ProductPic/P 640.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, December 10, 2018 لاستیک کومهو 205/60R 15 گل Ecsta HS51 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-کومهو-20560R15-گل-Ecsta-HS51 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aa1020-HS51.png' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, November 22, 2018 لاستیک هانکوک 215/50R 17 گل Ventus Prime2 K115 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-هانکوک-21550R17-گل-Ventus-Prime2-K115 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aHankook-Ventus-Prime-2-K115.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, December 6, 2018 لاستیک بارز 185/65R 15 گل P640 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-بارز-18565R15-گل-P640 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aP 640.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, November 22, 2018 لاستیک یزد تایر 175/70R 13 گل ونوس http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-یزد-تایر-17570R13-گل-ونوس <img src='./Administrator/files/ProductPic/a4.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, December 1, 2018 لاستیک میشلن 205/65R 15 گل Energy Saver Plus http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-میشلن-20565R15-گل-Energy-Saver-Plus <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaenergy_saver_plus_Persp-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, October 19, 2018 لاستیک میشلن 205/50R 16 گل Pilot Sport 3 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-میشلن-20550R16-گل-PILOT-SPORT-3 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aلاستیک میشلن.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, October 20, 2018 لاستیک یزد تایر 165/65R 13 گل ونوس http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-یزد-تایر-16565R-13-گل-ونوس <img src='./Administrator/files/ProductPic/4.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, December 1, 2018 لاستیک یزد تایر 185/65R 14 گل اورانوس http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-یزد-تایر-18565R-14-گل-اورانوس <img src='./Administrator/files/ProductPic/a7910.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, December 10, 2018 لاستیک بارز 175/60R 13 گل P660 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-بارز-17560R13-گل-P660 <img src='./Administrator/files/ProductPic/P660barez.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, November 20, 2018 لاستیک یوکوهاما 175/60R 13 گل A539 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-یوکوهاما-175/60R13-گل-A539 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaa100.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, November 4, 2018 لاستیک هانکوک 205/50R 16 گل Ventus ME01 K114 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-هانکوک-20555R16-گل-Ventus-ME01-K114 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaHankook-Ventus-ME01-K114.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, October 4, 2018 لاستیک رودستون 205/60R 14 گل N5000 Plus http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-رودستون-20560R14-گل-N5000-Plus <img src='./Administrator/files/ProductPic/nexen_n5000plus_500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, December 5, 2018 لاستیک یزد تایر 205/55R 16 گل نپتون http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-یزد-تایر-20555R-16-گل-نپتون <img src='./Administrator/files/ProductPic/50020.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, December 10, 2018 لاستیک یزد تایر 185/65R 14 گل مرکوری http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-یزد-تایر-18565R14-گل-مرکوری <img src='./Administrator/files/ProductPic/8550010.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, December 10, 2018 لاستیک بارز 165/65R 13 گل P660 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-بارز-16565R-13-گل-P660 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aP660barez.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, November 13, 2018 لاستیک میشلن 185/65R 15 گل Energy Saver Plus http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-میشلن-18565R15-گل-Energy-Saver <img src='./Administrator/files/ProductPic/aenergy_saver_plus_Persp-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, November 23, 2018 لاستیک بارز 205/60R 14 گل P624 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-بارز-20560R-14-گل-P624 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaP 624 R 15 Barez.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, November 23, 2018 لاستیک هانکوک 235/60R 16 گل OPTIMO ME02 K424 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-هانکوک-23560R16 گل-OPTIMO-ME02-K424 <img src='./Administrator/files/ProductPic/HankookK424-uz.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, September 17, 2018 لاستیک هانکوک 175/70R 13 دور سفید گل Smart Plus H429 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-هانکوک-17570R13-گل-Smart-Plus-H429 <img src='./Administrator/files/ProductPic/H429-سفید.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, October 17, 2018 لاستیک هانکوک 225/50R 17 گل Ventus ME01 K114 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-هانکوک-22550R17-گلVentus ME01-K114 <img src='./Administrator/files/ProductPic/Hankook-Ventus-ME01-K114.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, September 17, 2018 لاستیک دانلوپ 205/60R 15 گل SP SPORT LM702 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-دانلوپ-20560R15-گل-SP-SPORT-LM702 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaa1c8f31f655429538a9b02a9c0cb759c6.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, November 2, 2018 لاستیک بارز 205/55R 16 گل P624 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-بارز-20555R16-گل-P624 <img src='./Administrator/files/ProductPic/P 624 R 15 Barez.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, November 13, 2018 لاستیک یزد تایر 195/60R 15 گل نپتون http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-یزد-تایر-19560R-15-گل-نپتون <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaa500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, November 24, 2018 لاستیک یزد تایر 175/60R 13 گل اورانوس http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-یزد-تایر-17560R-13-گل-اورانوس <img src='./Administrator/files/ProductPic/7910.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, December 1, 2018 لاستیک یزد تایر 185/65R 15 گل اورانوس http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-یزد-تایر-18565R-15-گل-اورانوس <img src='./Administrator/files/ProductPic/aa7910.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, December 1, 2018 لاستیک رودستون 205/60R 15 گل N5000 Plus http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-رودستون-20560R-15-گل-N5000-Plus <img src='./Administrator/files/ProductPic/aanexen_n5000plus_500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, December 5, 2018 لاستیک میشلن 225/45R 18 گل Pilot Sport 3 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-میشلن-22545R18-گل-Pilot-Sport-3 <img src='./Administrator/files/ProductPic/لاستیک میشلن.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, October 28, 2018 لاستیک سومیتومو 205/60R 14 گل HTR 200 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-سومیتومو-20560R14-گل-HTR-200 <img src='./Administrator/files/ProductPic/allanta-sumitomo-185-60r14-htr-200.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, October 27, 2018 لاستیک نکسن 205/60R 15 گل CP672 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-نکسن-20560R15-گل-CP672 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaCP672-angle-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, November 5, 2018 لاستیک تری انگل 185/65R 14 گل TR918 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-تری-انگل-18565R14-گل-TR918 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaTR918-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, September 3, 2018 لاستیک هانکوک 235/55R 18 گل OPTIMO H426 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-هانکوک-23555R18-گل-OPTIMO-H426 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ahankook-optimo-h426.uz.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, November 10, 2018 لاستیک کویر تایر 205/60R 14 گل KB77 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-کویر-تایر-20560R-14-گل-KB77 <img src='./Administrator/files/ProductPic/tire1500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, December 1, 2018 لاستیک مارشال 205/60R 15 گل Solus Xpert MH20 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-مارشال-20560R15-گل-Solus-Xpert-MH20 <img src='./Administrator/files/ProductPic/amh2000.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, September 7, 2018 لاستیک هانکوک 175/60R 13 گل OPTIMO ME02 K424 http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-هانکوک-17560R-13-گل-OPTIMO-ME02-K424 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaahankook-k424.500500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, December 5, 2018 لاستیک میشلن 215/55R 16 گل Primacy 3 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-میشلن-21555R16-گل-Primacy-3 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aprimacy_3_Persp15000.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, October 27, 2018 لاستیک کومهو 185/65R 14 گل Ecsta SPT KU31 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک کومهو-18565R14-گل-Ecsta-SPT-KU31 <img src='./Administrator/files/ProductPic/25fb5b0ccd8834356915d080eb309841.png' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, October 27, 2018 لاستیک سومیتومو 205/60R 15 گل HTR A/S P01 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-سومیتومو-20560R15-گل-HTR-AS-P01 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaasumitomo-htr-a-s-p01.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, October 15, 2018 لاستیک هانکوک 245/60R 18 گل Dynapro HP RA23 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-هانکوک-24560R18-گل-Dynapro-HP-RA23 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ahankook_ra23.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, September 17, 2018 لاستیک مکسس 175/60R 13 گل MA-E1 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-مکسس-17560R13-گل-MA-E1 <img src='./Administrator/files/ProductPic/amaxxis-mae1.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, September 15, 2018 لاستیک کومهو 175/60R 13 گل SOLUS KH15 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-کومهو-17560R13-گل-SOLUS-KH15 <img src='./Administrator/files/ProductPic/kumho-KH15.png' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, November 23, 2018 لاستیک بارز 205/50R 16 گل P624 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-بارز-20550R-16-گل-P624 <img src='./Administrator/files/ProductPic/barez624.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, November 11, 2018 لاستیک سومیتومو 205/60R 15 گل HTR 200 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-سومیتومو-20560R15-گل-HTR-200 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaallanta-sumitomo-185-60r14-htr-200.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, October 16, 2018 لاستیک دانلوپ 185/65R 14 گل SP SPORT LM702 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-دانلوپ-18565R14-گل-SP-SPORT-LM702 <img src='./Administrator/files/ProductPic/1c8f31f655429538a9b02a9c0cb759c6.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, December 5, 2018 لاستیک سونار 175/60R 13 گل SX2 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-سونار-17560R13-گل-SX2 <img src='./Administrator/files/ProductPic/7070.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, September 8, 2018 لاستیک سونار 205/60R 15 گل SX608 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-سونار-20560R15-گل-SX608 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaa3.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, September 8, 2018 لاستیک لوسینی 205/60R 15 گل BUONO SPORT http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-لوسینی-20560R15-گل-BUONO-SPORT <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaphoto_3500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, October 15, 2018 لاستیک یوکوهاما 195/60R 14 گل C.drive AC01 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-یوکوهاما-19560R14گل-Cdrive-AC01 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaa500-یوکوهاما.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, September 7, 2018 لاستیک کویر تایر 185/65R 14 گل KB27 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-کویر-تایر-18565R-14-گل-KB27 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aKB-27-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, December 1, 2018 لاستیک تری انگل 185/65R 15 گل TR918 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-تری-انگل-18565R15-گل-TR918 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaTR918-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, November 5, 2018 لاستیک رودستون 185/70R 13 گل CP661 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-رودستون-18570R13-گل-CP661 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaCP661-800x800.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, December 5, 2018 لاستیک هانکوک 205/75R 14 دور سفید گل OPTIMO ME04 K424 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-هانکوک-20575R14-گل-OPTIMO-ME04-K424 <img src='./Administrator/files/ProductPic/20.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, November 25, 2018 لاستیک تری انگل 205/60R 15 گل TR928 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-تری-انگل-20560R15-گل-TR928 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aa500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, November 4, 2018 لاستیک رودستون 175/60R 13 گل CP672 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-رودستون-175/60R13-گل-CP672 <img src='./Administrator/files/ProductPic/roadstone-classe-premiere-cp672-215-60-r17-96h.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, December 5, 2018 لاستیک هانکوک 165/65R 13 گل OPTIMO K715 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-هانکوک-16565R13-گل-Optimo-K715 <img src='./Administrator/files/ProductPic/hankook_optimo_k715-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, October 11, 2018 لاستیک کومهو 165/65R 13 گل SENSE KR26 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-کومهو-16565R13-گل-SENSE-KR26 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a518PFJArV-L.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, November 23, 2018 لاستیک رودستون 205/55R 16 گل CP672 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-رودستون-20555R16-گل-CP672 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaroadstone-classe-premiere-cp672-215-60-r17-96h.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, November 23, 2018 لاستیک تویو 175/60R 13 گل PROXES CF2 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-تویو-17560R13-گل-PROXES-CF2 <img src='./Administrator/files/ProductPic/atoyo-pxcf2_500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, September 8, 2018 لاستیک بارز 175/70R 13 گل P601 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-بارز-17570R13-گل-P601 <img src='./Administrator/files/ProductPic/P601 Barez.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, November 11, 2018 لاستیک پیرلی 205/55R 16 گل CINTURATO P7 http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-پیرلی-20555R-16-گل-CINTURATO-P7 <img src='./Administrator/files/ProductPic/s-l640.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, November 19, 2018 لاستیک هانکوک 185/60R 13 گل OPTIMO ME02 K424 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-هانکوک-18560R13-گل-OPTIMO-ME02-K424 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aHankookK424-uz.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, September 17, 2018 لاستیک مارشال 205/60R 14 گل Matrac DX KU33 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-مارشال-20560R14-گل-Matrac-DX-KU33 <img src='./Administrator/files/ProductPic/KU33-50.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, October 16, 2018 لاستیک لوفن 205/55R 16 گل G Fit AS http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-لوفن-20555R16-گل-GFit-AS <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaLaufenn-G-Fit-AS-10.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, December 7, 2018 لاستیک بارز 185/60R 15 گل P601 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-بارز-18560R15-گل-P601 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aP601 Barez.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, November 11, 2018 لاستیک رودستون 185/65R 15 گل CP672 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-رودستون-18565R15-گل-CP672 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaroadstone-classe-premiere-cp672-215-60-r17-96h.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, December 5, 2018 لاستیک ایران تایر 185/65R 14 گل کارنا http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-ایران-تایر-18565R-14-گل-کارنا <img src='./Administrator/files/ProductPic/Iran-AIR1856514-Size-185-65-14-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, November 22, 2018 لاستیک کومهو 205/60R 15 گل SOLUS HS11 http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-کومهو-20560R-15-گل-SOLUS-HS11 <img src='./Administrator/files/ProductPic/Untitled-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, November 23, 2018 لاستیک نکسن 205/60R 14 گل CP672 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-نکسن-20560R14-گل-CP672 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaCP672-angle-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, November 23, 2018 لاستیک کومهو 235/55R 19 گل CRUGEN PREMIUM KL33 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-کومهو-23555R19-گل-CRUGEN-PREMIUM-KL33 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aa613-kl33.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, December 1, 2018 لاستیک مکسس 165/65R 13 گل MA-P3 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-مکسس-16565R13-گل-MA-P3 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaMAP3.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, September 15, 2018 لاستیک هانکوک 215/75R 14 دور سفید گل OPTIMO ME04 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-هانکوک-21575R14-گل-OPTIMO-ME04 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a20.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, September 17, 2018 لاستیک فالکن 205/65R 15 گل ZIEX ZE914 http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-فالکن-20565R-15-گل-ZIEX-ZE914 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aFalken-ZIEX-ZE914-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, September 7, 2018 لاستیک هانکوک 205/45R 16 گل Ventus V12 evo2 K120 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-هانکوک-20545R16-گل-Ventus-V12-evo2-K120 <img src='./Administrator/files/ProductPic/hankook-ventus-v12-evo2-k120-.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, September 17, 2018 لاستیک هانکوک 245/40R 19 گل Ventus Prime2 K115 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-هانکوک-24540R19-گل-Ventus-Prime2-K115 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaHankook-Ventus-Prime-2-K115.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, September 17, 2018 لاستیک کومهو 205/55R 16 گل Ecsta HS51 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-کومهو-20555R16-گل-Ecsta-HS51 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a1020-HS51.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, November 2, 2018 لاستیک فالکن 205/60R 15 گل ZIEX ZE914 http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-فالکن-20560R-15-گل-ZIEX-ZE914 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaFalken-ZIEX-ZE914-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, November 22, 2018 لاستیک پرسا 205/60R 15 گل PS01 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-پرسا-20560R15-گل-PS01 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a-ps-products.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, October 6, 2018 لاستیک کویر تایر 185/65R 14 گل KB14 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-کویر-تایر-18565R-14-گل-KB14 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaلاستیک-کویرتایر-مدل-stella-kb14-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, December 1, 2018 لاستیک هانکوک 205/60R 13 گل OPTIMO ME02 K424 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-هانکوک-20560R13-گل-OPTIMO-ME02-K424 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aahankook-k424.500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, November 4, 2018 لاستیک کویر تایر 175/60R 13 گل KB12 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-کویر-تایر-17560R-13-گل-KB12 <img src='./Administrator/files/ProductPic/d.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, December 1, 2018 لاستیک نکسن 175/60R 13 گل CP672 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-نکسن-17560R13-گل-CP672 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaCP672-angle-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, November 11, 2018 لاستیک یوکوهاما 185/65R 14 گل C.drive AC01 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-یوکوهاما-18565R14-گل-C-drive-AC01 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaa500-یوکوهاما.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, October 1, 2018 لاستیک سومیتومو 185/65R 15 گل HTR A/S P01 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-سومیتومو-18565R15-گل-HTR-AS-P01 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaasumitomo-htr-a-s-p01.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, October 1, 2018 لاستیک کویر تایر 185/65R 15 گل KB14 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-کویر-تایر-18565R-15-گل-KB14 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aلاستیک-کویرتایر-مدل-stella-kb14-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, December 1, 2018 لاستیک هانکوک 215/45R 17 گل Ventus Prime2 K115 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیکهانکوک-21545R17-گل-Ventus-Prime2-K115 <img src='./Administrator/files/ProductPic/Hankook-Ventus-Prime-2-K115.jpg' height='100' width='100' /><p><p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Monday, September 17, 2018 لاستیک بارز 175/60R 13 گل P601 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-بارز-17560R13-گل-P601 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaP601 Barez.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, November 22, 2018 لاستیک سونار 205/60R 14 گل SX2 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-سونار-20560R14-گل-SX2 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a7070.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, October 16, 2018 لاستیک سومیتومو 185/65R 14 گل HTR A/S P01 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-سومیتومو-18565R14-گل-HTR-AS-P01 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaasumitomo-htr-a-s-p01.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, October 27, 2018 لاستیک مکسس 175/60R 13 گل MA-P2 http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-مکسس-17560R13-گل-MA-P2 <img src='./Administrator/files/ProductPic/f2944237-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, September 15, 2018 لاستیک جی تی 175/60R 13 گل CHAMPIRO ECO http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-جی-تی-17560R13-گل-CHAMPIRO-ECO <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, November 11, 2018 لاستیک رودستون 185/65R 14 گل N5000 Plus http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک رودستون 185/65R 14 گل N5000 Plus <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaanexen_n5000plus_500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, December 5, 2018 لاستیک تاندر 175/60R 13 گل MACH IV R203 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-تاندر-17560R13-گل-MACH-IV-R203 <img src='./Administrator/files/ProductPic/r203-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, August 3, 2018 لاستیک ایران تایر 175/60R 13 گل سارینا http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-ایران-تایر-17560R-13-گل-سارینا <img src='./Administrator/files/ProductPic/ramdisk_crop_180615560_QIsvd.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, November 22, 2018 لاستیک تری انگل 205/60R 14 گل TR978 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-تری-انگل-20560R14-گل-TR978 <img src='./Administrator/files/ProductPic/gh6p9y_triangle_500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, October 15, 2018 لاستیک رودستون 195/60R 14 گل N5000 Plus http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-رودستون-19560R-14-گل-N5000-Plus <img src='./Administrator/files/ProductPic/anexen_n5000plus_500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, December 5, 2018 لاستیک میشلن 225/55R 16 گل Primacy 3 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-میشلن-22555R16-گل-Primacy-3 <img src='./Administrator/files/ProductPic/primacy_3_Persp15000.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, October 31, 2018 لاستیک نکسن 225/45R 18 گل N FERA SU1 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-نکسن-22545R18-گل-NFERA-SU1 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aanexen-n-fera-su1-5000.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, December 1, 2018 لاستیک یوکوهاما 215/55R 17 گل DB E70B http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-یوکوهاما-21555R17-گل-DB-E70B <img src='./Administrator/files/ProductPic/ayokohama_avsdbe70-10.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, December 9, 2018 لاستیک کویر تایر 185/65R 15 گل KB27 http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-کویر-تایر-18565R-15-گل-KB27 <img src='./Administrator/files/ProductPic/KB-27-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, December 1, 2018 لاستیک هانکوک 215/55R 17 گل OPTIMO K415 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-هانکوک-21555R17-گل-OPTIMO-K415-K415 <img src='./Administrator/files/ProductPic/k415.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, November 20, 2018 لاستیک آچیلس 205/60R 15 گل PLATINUM http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-آچیلس-20560R15-گل-PLATINUM <img src='./Administrator/files/ProductPic/aachilles-platinum_1-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, October 15, 2018 لاستیک دانلوپ 175/60R 13 گل LM601 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-دانلوپ-17560R13-گل-LM601 <img src='./Administrator/files/ProductPic/100031-dunlop-sp-sport-490-5000.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, November 16, 2018 لاستیک جی تی 225/65R 17 گل CHAMPIRO HPY (SUV) http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-جی-تی-22565R-17-گل-CHAMPIRO-HPY-SUV <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaIndonesiaTireHiRes30_500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, November 11, 2018 لاستیک میشلن 215/45R 17 گل PRIMACY HP http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-میشلن-21545R17-گل-PRIMACY-HP <img src='./Administrator/files/ProductPic/amichelin-primacy-hp500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, October 30, 2018 لاستیک مارشال 175/60R 13 گل Power Racer II 719 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-مارشال-17560R13-گل-Power-Racer-II-719 <img src='./Administrator/files/ProductPic/719-427x4275000.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, September 7, 2018 لاستیک سومیتومو 195/60R 14 گل HTR A/S P01 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-سومیتومو-19560R14-گل-HTR AS-P01 <img src='./Administrator/files/ProductPic/asumitomo-htr-p01500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, October 27, 2018 لاستیک ایران تایر 165/65R 13 گل استانزا http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-ایران-تایر-16565R-13-گل-استانزا <img src='./Administrator/files/ProductPic/ramdisk_crop_180614111_RAVTqo.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, November 13, 2018 لاستیک یوکوهاما 195/65R 15 گل C.drive AC01 http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-یوکوهاما-19565R-15-گل-C-drive-AC01 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaیوکوهاما-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, September 7, 2018 لاستیک فالکن 205/50R 16 گل ZIEX ZE-912 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-فالکن-20550R16-گل-ZIEX-ZE-912 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaafalken_ze912_lg_super-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, November 23, 2018 لاستیک کومهو 175/70R 13 گل SENSE KR26 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-کومهو-17570R13-گل-SENSE-KR26 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aa518PFJArV-L.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, November 23, 2018 لاستیک نکسن 195/60R 14 گل CP672 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-نکسن-19560R14-گل-CP672 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaCP672-angle-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, September 7, 2018 لاستیک هانکوک 225/55R 16 گل Ventus ME01 K114 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-هانکوک-22555R16-گل-Ventus-ME01-K114 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaHankook-Ventus-ME01-K114.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, September 17, 2018 لاستیک مکسس 185/65R 14 گل MA-P2 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-مکسس-18565R14-گل-MA-P2 <img src='./Administrator/files/ProductPic/af2944237-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, October 1, 2018 لاستیک رودستون 165/65R 13 گل CP661 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-رودستون-16565R13-گل- CP661 <img src='./Administrator/files/ProductPic/CP661-800x800.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, December 5, 2018 لاستیک هانکوک 185/65R 13 گل Smart Plus H429 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-هانکوک-18565R13-گل-Smart-Plus-H429 <img src='./Administrator/files/ProductPic/hankook-tires-smart-h429-50055.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, October 1, 2018 لاستیک میشلن 245/45R 18 گل Primacy 3 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-میشلن-24545R18-گل-Primacy-3 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaprimacy_3_Persp1.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, October 27, 2018 لاستیک هانکوک 225/65R 17 گل Dynapro HP2 RA33 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-هانکوک-22565R17-گل-Dynapro-HP2-RA33 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaa10.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, September 17, 2018 لاستیک مکسس 175/60R 13 گل MA-P1 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-مکسس-17560R13-گل-MA-P1 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaUntitled0.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, September 15, 2018 لاستیک بارز 165/80R 13 گل B440 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-بارز-165/80R13-گل-B440 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aB440.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, November 13, 2018 لاستیک سونار 185/65R 14 گل SX608 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-سونار-18565R14-گل-SX608 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aa3.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, September 8, 2018 لاستیک تری انگل 165/65R 13 گل TE301 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-تری-انگل-16565R13-گل-TE301 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a0b88efed-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, September 3, 2018 لاستیک نکسن 215/55R 16 گل CP672 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-نکسن-21555R16-گل-CP672 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaCP672-angle-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, October 22, 2018 لاستیک کومهو 235/60R 18 گل CRUGEN PREMIUM KL33 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-کومهو-23560R18-گل-CRUGEN-PREMIUM-KL33 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a613-kl33.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, November 24, 2018 لاستیک کومهو 205/60R 14 گل SOLUS HS11 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-کومهو-20560R-14-گل-SOLUS-HS11 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aUntitled-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, December 4, 2018 لاستیک مکسس 185/65R 15 گل MA-P1 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-مکسس-18565R15-گل-MA-P1 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaUntitled0.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, October 1, 2018 لاستیک کویر تایر 175/70R 13 گل KB14 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-کویر-تایر-17570R-13-گل-KB14 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaلاستیک-کویرتایر-مدل-stella-kb14-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, December 1, 2018 لاستیک کومهو 205/50R 16 گل Ecsta HS51 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک کومهو 205/50R 16 گل Ecsta HS51 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaa1020-HS51.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, October 4, 2018 لاستیک کومهو 215/55R 16 گل Ecsta HS51 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-کومهو-21555R16-گل-Ecsta-HS51 <img src='./Administrator/files/ProductPic/1020-HS51.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, December 1, 2018 لاستیک سومیتومو 215/55R 16 گل HTR A/S P01 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-سومیتومو-21555R16-گل-HTR AS-P01 <img src='./Administrator/files/ProductPic/sumitomo-htr-p01500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, September 17, 2018 لاستیک هانکوک 225/45R 17 گل OPTIMO K415 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-هانکوک-22545R17-گل-OPTIMO-K415 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ak415.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, September 27, 2018 لاستیک تری انگل 175/60R 13 گل TR928 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-تری-انگل-17560R13-گل-TR928 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, September 3, 2018 لاستیک میشلن 235/60R 16 گل Latitude Cross http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک میشلن 235/60R 16 گل Latitude Cross <img src='./Administrator/files/ProductPic/50000.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, October 27, 2018 لاستیک سومیتومو 175/70R 13 گل HTR 200 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-سومیتومو-17570R13-گل-HTR-200 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aallanta-sumitomo-185-60r14-htr-200.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, September 17, 2018 لاستیک بریجستون 205/55R 16 گل Turanza T001 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-بریجستون-20555R-16-گل-Turanza-T001 <img src='./Administrator/files/ProductPic/66_cover-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, November 16, 2018 لاستیک کومهو 215/45R 17 گل SOLUS KH17 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-کومهو 21545R-17-گل-Solus-KH17 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aa735-KH17500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, December 4, 2018 لاستیک جی تی 165/65R 13 گل CHAMPIRO ECO http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-جی-تی-16565R13-گل-CHAMPIRO-ECO <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaa500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, November 11, 2018 لاستیک یوکوهاما 215/45R 17 گل C.drive AC01 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-یوکوهاما-21545R17-گل-Cdrive-AC01 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a500-یوکوهاما.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, September 7, 2018 لاستیک تری انگل 175/70R 13 گل TR928 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-تری-انگل-17570R13-گل-TR928 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaa500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, September 3, 2018 لاستیک هانکوک 225/50R 18 گل Ventus V12 evo K110 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-هانکوک-22550R18-گل-Ventus-V12-evo-K110 <img src='./Administrator/files/ProductPic/Hankook-Ventus-V12-evo-K110.uz.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, September 17, 2018 لاستیک دانلوپ 175/70R 13 گل SP SPORT LM704 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-دانلوپ-17570R13-گل-SP-SPORT-LM704 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaecb91bb0-8d9e-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, December 5, 2018 لاستیک رودستون 175/70R 13 گل CP661 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-رودستون-17570R13-گل-CP661 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aCP661-800x800.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, December 5, 2018 لاستیک نکسن 31X10.5R 15 گل ROADIAN MT http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-نکسن-31X105R15-گل-ROADIAN-MT <img src='./Administrator/files/ProductPic/roadianmt-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, November 22, 2018 لاستیک دانلوپ 265/65R 17 گل GRANDTREK AT20 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-دانلوپ-26565R17-گل-GRANDTREK-AT20 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a153_GrandtrekAT20-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, December 8, 2018 لاستیک میشلن 225/45R 17 گل PILOT SPORT 4 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-میشلن-22545R17-گل-PILOT-SPORT-4 <img src='./Administrator/files/ProductPic/474d54a6-3c9500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, October 30, 2018 لاستیک سومیتومو 215/50R 17 گل HTR Z III http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-سومیتومو-21550R17-گل-HTR-Z-III <img src='./Administrator/files/ProductPic/htr-zlll_1_3-500.jpg' height='100' width='100' /><p><p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Monday, September 17, 2018 لاستیک کومهو 225/55R 18 گل CRUGEN PREMIUM KL33 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-کومهو-22555R18-گل-CRUGEN-PREMIUM-KL33 <img src='./Administrator/files/ProductPic/359_500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, October 30, 2018 لاستیک سونار 185/65R 15 گل SX608 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-سونار-18565R-15-گل-SX608 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaa3.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, September 8, 2018 لاستیک نکسن 31X10.5R 15 گل ROADIAN AT II http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-نکسن-31X105R15-گل ROADIAN AT II <img src='./Administrator/files/ProductPic/RoadianAT2-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, November 22, 2018 لاستیک هانکوک 225/45R 18 گل OPTIMO K415 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-هانکوک-22545R18-گل-OPTIMO-K415-K415 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaak415.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, September 17, 2018 لاستیک تری انگل 205/50R 16 گل TR918 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-تری-انگل-20550R16-گل-TR918 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aTR918-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, November 23, 2018 لاستیک دانلوپ 185/65R 15 گل SP SPORT LM704 http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-دانلوپ-18565R-15-گل-SP-SPORT-LM704 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaecb91bb0-8d9e-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, September 8, 2018 لاستیک میشلن 195/55R 16 گل Energy Saver Plus http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-میشلن-19555R16-گل-Energy-Saver-Plus <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaenergy_saver_plus_Persp-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, November 23, 2018 لاستیک نکسن 215/45R 17 گل CP643a http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-نکسن-21545R17-گل-CP643a <img src='./Administrator/files/ProductPic/cp643a-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, November 24, 2018 لاستیک تری انگل 185/65R 14 گل TR928 http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-تری-انگل-18565R14-گل-TR928 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, September 3, 2018 لاستیک سومیتومو 185/65R 14 گل HTR 200 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-سومیتومو-18565R14-گل-HTR-200 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaallanta-sumitomo-185-60r14-htr-200.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, October 27, 2018 لاستیک فالکن 205/55R 16 گل ZIEX ZE914 http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-فالکن-20555R-16-گل-ZIEX-ZE914 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaFalken-ZIEX-ZE914-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, November 5, 2018 لاستیک کومهو 205/60R 14 گل Ecsta HS51 http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-کومهو-20560R-14-گل-Ecsta-HS51 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaa1020-HS51.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, December 4, 2018 لاستیک آچیلس 205/60R 14 گل 122 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-آچیلس-20560R14-گل-122 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaachilles-122_500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, September 11, 2018 لاستیک مکسس 185/65R 14 گل MA-P3 http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-مکسس-18565R-14-گل-MA-P3 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaMAP3.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, October 1, 2018 لاستیک رودستون 195/60R 15 گل CP672 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-رودستون-19560R15-گل-CP672 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaroadstone-classe-premiere-cp672-215-60-r17-96h.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, December 5, 2018 لاستیک تری انگل 185/65R 15 گل TR928 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-تری-انگل-18565R15-گل-TR928 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaa500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, October 1, 2018 لاستیک بریجستون 265/65R 17 گل Dueler H/T 840 http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-بریجستون-26565R-17-گل-Dueler-H-T-840 <img src='./Administrator/files/ProductPic/adueler_ht-840_14-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, October 14, 2018 لاستیک دانلوپ 205/60R 15 گل SP Sport FM800 http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-دانلوپ-20560R-15-گل-SP-Sport-FM800 <img src='./Administrator/files/ProductPic/dunlop_sp_sport_fm800_500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, December 5, 2018 لاستیک آچیلس 205/75R 14 دور سفید گل 9595 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-آچیلس-20575R14-دور-سفید-گل-9595 <img src='./Administrator/files/ProductPic/tires-5477-1-2.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, November 25, 2018 لاستیک هانکوک 245/70R 16 گل Dynapro HP2 RA33 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-هانکوک-24570R16-گل-Dynapro-HP2-RA33 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaa10.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, September 17, 2018 لاستیک بریجستون 225/70R 16 گل DUELER H/T 687 http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-بریجستون-22570R-16-گل-DUELER-H-T-687 <img src='./Administrator/files/ProductPic/bridgestone-dueler-h-t-687-500.jpg' height='100' width='100' /><p><p>صنعت تولید تایر در دنیا بیش از یک قرن قدمت دارد و در این بین معدود شرکت هایی وجود داشتند که در پیشرفت و تکامل صنعت تایر سازی نقش بسیار پر رنگی را ایفا کردند. از جمله این مجموعه ها ، شرکت عظیم لاستیک بریجستون است. شاید در سال 1931 شیجیرو ایشیباشی بنبان گذار لاستیک بریجستون ، هیچ گاه فکرش را هم نمیکرد که در آینده جایگاه و تولیداتش در 150 کشور دنیا مورد استقبال مصرف کنندگان قرار بگیرد.</p> <p>لاستیک بریجستون از دیر باز به با شعار "خدمت به جامعه با کیفیت برتر " را سر لوحه میران خود قرار داده بود به همواره سعی در احترام به سلیقه مصرف کننده و افزایش کارایی و عملکرد محصولات خود بود. حداقل در یک دهه اخیر لاستیک بریجستون در بین 3 تولید کننده برتر دنیا قرار داشته و گاهی جای خود را با لاستیک میشلن جابجا می کند. این برتری نه تنها در توان تولید این شرکت است بلکه در کیفیت لاستیک بریجستون هم ارزیابی می شود.</p></p><hr/> Monday, December 10, 2018 لاستیک آچیلس 165/65R 13 گل 122 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-آچیلس-16565R13-گل-122 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aachilles-122_500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, August 3, 2018 لاستیک تویو 195/60R 14 گل NanoEnergy 3 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-تویو-19560R14-گل-NanoEnergy-3 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaToyo-NE03-nanoenergy-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, September 8, 2018 لاستیک جی تی 195/60R 15 گل CHAMPIRO GTX PRO http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-جی-تی-19560R-15-گل-CHAMPIRO-GTX-PRO <img src='./Administrator/files/ProductPic/aagtradialchampirogtxpro-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, November 11, 2018 لاستیک میشلن 205/50R 17 گل Primacy 3 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-میشلن-20550R17-گل-Primacy-3 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aprimacy_3_Persp1.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, October 19, 2018 لاستیک نکسن 175/70R 13 گل CP661 http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-نکسن-17570R13-گل-CP661 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaanexen-cp661-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, November 24, 2018 لاستیک میشلن 245/70R 16 XL گل Latitude Cross http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-میشلن-24570R16-XL-گل-Latitude-Cross <img src='./Administrator/files/ProductPic/a50000.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, October 30, 2018 لاستیک سونار 165/65R 13 گل SX608 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-سونار-16565R-13-گل-SX608 <img src='./Administrator/files/ProductPic/3.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, September 8, 2018 لاستیک هانکوک 235/50R 18 گل OPTIMO K415 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-هانکوک-23550R18-گل-OPTIMO-K415-K415 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaak415.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, September 17, 2018 لاستیک میشلن 205/55R 17 گل Primacy 3 http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-میشلن-20555R-17-گل-Primacy-3 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaprimacy_3_Persp15000.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, October 22, 2018 لاستیک کویر تایر 175/70R 13 گل KB16 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک کویر تایر 175/70R 13 گل KB16 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aac.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, November 13, 2018 لاستیک دانلوپ 285/65R 17 گل GRANDTREK AT22 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-دانلوپ-28565R17-گل-GRANDTREK-AT22 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aa09fd5aba-e984-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, December 8, 2018 لاستیک سومیتومو 195/60R 15 گل HTR A/S P01 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-سومیتومو-19560R15-گل-HTR AS-P01 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaasumitomo-htr-p01500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, September 17, 2018 لاستیک نکسن 185/70R 13 گل CP661 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-نکسن-18570R13گلCP661 <img src='./Administrator/files/ProductPic/anexen-cp661-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, November 23, 2018 لاستیک نکسن 235/75R 15 گل ROADIAN MT http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-نکسن-23575R15-گل-ROADIAN MT <img src='./Administrator/files/ProductPic/aroadianmt-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, September 7, 2018 لاستیک کویر تایر 165/65R 13 گل KB16 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-کویر-تایر-16565R-13-گل-KB16 <img src='./Administrator/files/ProductPic/c.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, December 1, 2018 لاستیک نکسن 265/60R 18 گل ROADIAN 542 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-نکسن-26560R18-گل-ROADIAN-542 <img src='./Administrator/files/ProductPic/nexen-roadian-542-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, December 1, 2018 لاستیک سونار 175/70R 13 گل SX608 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-سونار-17570R13-گل-SX608 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a3.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, September 8, 2018 لاستیک فالکن 215/55R 17 گل ZIEX ZE914 http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-فالکن-21555R-17-گل-ZIEX-ZE914 <img src='./Administrator/files/ProductPic/Falken-ZIEX-ZE914-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, December 5, 2018 لاستیک آچیلس 245/70R 16 گل DESERT HAWK X-MT http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-آچیلس-24570R16-گل-DESERT-HAWK-X-MT <img src='./Administrator/files/ProductPic/achilles-desert-hawk-xmt-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, September 11, 2018 لاستیک جی تی 175/70R 13 گل CHAMPIRO ECO http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-جی-تی-17570R13-گل-CHAMPIRO-ECO <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaa500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, November 11, 2018 لاستیک کومهو 225/45R 18 گل SOLUS KH17 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-کومهو-22545R18-گل-Solus-KH17 <img src='./Administrator/files/ProductPic/asolus-kh17_15_1.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, December 1, 2018 لاستیک نکسن 225/50R 18 گل CP672 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-نکسن-22550R18-گل-CP672 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aCP672-angle-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, October 31, 2018 لاستیک اکسلرا 165/65R 13 گل GAMMA http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-اکسلرا-16565R13-گل-GAMMA <img src='./Administrator/files/ProductPic/accelera_gamma-500-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, October 15, 2018 لاستیک مکسس 165/65R 13 گل MA-P2 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-مکسس-16565R13-گل-MA-P2 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaf2944237-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, October 11, 2018 لاستیک میشلن 245/40R 20 گل Pilot Primacy http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-میشلن-24540R20-گل-Pilot-Primacy <img src='./Administrator/files/ProductPic/8959720554526500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, October 19, 2018 لاستیک مارشال 195/60R 14 گل Solus Xpert MH20 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-مارشال-19560R14-گل-Solus-Xpert-MH20 <img src='./Administrator/files/ProductPic/mh2000.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, September 7, 2018 لاستیک فالکن 185/65R 15 گل ZIEX ZE914 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-فالکن-18565R-15-گل-ZIEX-ZE914 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaFalken-ZIEX-ZE914-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, October 1, 2018 لاستیک مکسس 165/65R 13 گل MA-P1 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-مکسس-16565R13-گل-MA-P1 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaUntitled0.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, September 15, 2018 لاستیک کومهو 225/60R 17 گل Eco SOLUS KL21 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-کومهو-22560R17-گل-Eco Solus-KL21 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaakumho_ecosoluskl21_500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, November 4, 2018 لاستیک فالکن 265/65R 17 گل WILDPEAK A/T01 http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-فالکن-26565R17-گل-WILDPEAK-AT01 <img src='./Administrator/files/ProductPic/Falken-Wildpeak-WP-AT01-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, December 5, 2018 لاستیک هانکوک 245/45R 18 گل Ventus Prime2 K115 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-هانکوک-24545R18-گل-Ventus-Prime2-K115 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaHankook-Ventus-Prime-2-K115.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, September 17, 2018 لاستیک رودستون 205/50R 16 گل CP672 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-رودستون-20550R16-گل-CP672 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaroadstone-classe-premiere-cp672-215-60-r17-96h.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, November 23, 2018 لاستیک مارشال 31X10.5R 15 گل ROAD VENTURE MT KL71 http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک مارشال 31X10.5R 15 گل ROAD VENTURE MT KL71 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaakl71 small-50500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, September 7, 2018 لاستیک میشلن 255/55R 18 گل LATITUDE Tour HP http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-میشلن-25555R18-گل-LATITUDE-Tour-HP <img src='./Administrator/files/ProductPic/amichelin_latitudetourhp_bsw_500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, October 18, 2018 لاستیک تری انگل 195/60R 14 گل TR918 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-تری-انگل-19560R14-گل-TR918 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaTR918-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, September 4, 2018 لاستیک کومهو 31X10.5R 15 گل ROAD VENTURE MT KL71 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-کومهو-31X10.5R15-گل-ROAD-VENTURE-MT-KL71 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aROAD_VENTURE_MT_KL71_ZOOM.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, September 27, 2018 لاستیک یوکوهاما 225/55R 16 گل C.drive AC01 http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-یوکوهاما-22555R-16-گل-C.drive-AC01 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaیوکوهاما-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, September 7, 2018 لاستیک کومهو 205/65R 14 گل Ecsta HS51 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-کومهو-20565R-14-گل-Ecsta-HS51 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaa1020-HS51.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, October 17, 2018 لاستیک کومهو 195/60R 15 گل SOLUS HS11 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-کومهو-19560R-15-گل-SOLUS-HS11 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaUntitled-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, November 2, 2018 لاستیک کویر تایر 175/60R 13 گل KB16 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-کویر-تایر-17560R-13-گل-KB16 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ac.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, December 1, 2018 لاستیک سومیتومو 205/50R 16 گل HTR A/S P01 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-سومیتومو-20550R16-گل-HTR-AS-P01 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaasumitomo-htr-a-s-p01.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, November 23, 2018 لاستیک کومهو 195/50R 16 گل SOLUS KH17 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-کومهو-19550R16-گل-Solus-KH17 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaakh17-500x500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, November 24, 2018 لاستیک دانلوپ 185/65R 15 گل SP SPORT LM702 http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-دانلوپ-18565R-15-گل-SP-SPORT- LM702 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaa1c8f31f655429538a9b02a9c0cb759c6.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, September 8, 2018 لاستیک فالکن 205/50R 15 گل ZIEX ZE-912 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-فالکن-20550R15-گل-ZIEX-ZE-912 <img src='./Administrator/files/ProductPic/falken_ze912_lg_super-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, December 5, 2018 لاستیک کومهو 235/55R 18 گل Road Venture APT KL51 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-کومهو-23555R18-گل-Road-Venture-APT-KL51 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aKumho_KL51_Angle_OWL.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, December 1, 2018 لاستیک جی تی 205/50R 16 گل CHAMPIRO GTX PRO http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-جی-تی-20550R-16-گل-CHAMPIRO-GTX-PRO <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaagtradialchampirogtxpro-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, November 11, 2018 لاستیک نکسن 235/60R 18 گل ROADIAN 581 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-نکسن-23560R18-گل-ROADIAN-581 <img src='./Administrator/files/ProductPic/anexen_roadian_581-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, December 1, 2018 لاستیک نکسن 215/55R 17 گل CP672 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-نکسن-21555R17-گل-CP672 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaCP672-angle-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, December 1, 2018 لاستیک کومهو 215/65R 16 گل Eco Solus KL21 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-کومهو-21565R16-گل-Eco-Solus-KL21 <img src='./Administrator/files/ProductPic/kumho_ecosoluskl21_500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, November 24, 2018 لاستیک یوکوهاما 225/70R 16 گل Geolandar ATS G012 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-یوکوهاما-22570R16-گل-Geolandar-ATS-G012 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaayokohama-geolandar-a-t-s-g012-left-side-1500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, September 7, 2018 لاستیک کویر تایر 165/80R 13 گل KB14 http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-کویر-تایر-16580R-13-گل-KB14 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaلاستیک-کویرتایر-مدل-stella-kb14-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, November 13, 2018 لاستیک هانکوک 245/65R 17 گل Dynapro HP2 RA33 http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-هانکوک-24565R-17-گل-Dynapro-HP2-RA33 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaa10.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, September 17, 2018 لاستیک مارشال 225/55R 16 گل Matrac FX MU11 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-مارشال-22555R-16-گل-Matrac-FX-MU11 <img src='./Administrator/files/ProductPic/amarshal_mu11_matrac_fx-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, September 7, 2018 لاستیک بریجستون 215/55R 16 گل Turanza T001 http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-بریجستون-21555R-16-گل-Turanza-T001 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a66_cover-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, December 11, 2018 لاستیک مکسس 265/70R 15 گل AT700 BRAVO http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-مکسس-26570R-15-گل-AT700-BRAVO <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaمکسسAT700.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, September 15, 2018 لاستیک میشلن 235/55R 18 گل LATITUDE SPORT 3 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-میشلن-2355R-18-گل-LATITUDE- SPORT-3 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aPN001075-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, October 27, 2018 لاستیک سومیتومو 195/65R 15 گل HTR 200 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-سومیتومو-19565R15-گل-HTR-200 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaallanta-sumitomo-185-60r14-htr-200.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, September 18, 2018 لاستیک کومهو 225/50R 17 گل SOLUS KH17 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-کومهو-22550R17-گل-Solus-KH17 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaa735-KH17500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, October 30, 2018 لاستیک آچیلس 175/60R 13 گل 122 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-آچیلس-17560R-13-گل-122 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaachilles-122_500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, September 11, 2018 لاستیک نکسن 205/70R 15 گل ROADIAN AT Pro RA8 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-نکسن-20570R15-گل-ROADIAN-AT-Pro-RA8 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaRoadian-AT-PRO-RA8-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, September 7, 2018 لاستیک نکسن 245/45R 18 گل NFera SU1 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-نکسن-24545R18-گلNFera-SU1 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaanexen-n-fera-su1-5000.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, October 30, 2018 لاستیک میشلن 215/60R 17 گل LATITUDE TOUR HP http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-میشلن-21560R-17-گل-LATITUDE-TOUR-HP <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaamichelin_latitudetourhp_bsw_500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, September 14, 2018 لاستیک میشلن 225/40R 18 گل PILOT SPORT 4 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-میشلن-22540R18-گل-PILOT-SPORT4 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a474d54a6-3c9500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, October 1, 2018 لاستیک نکسن 205/50R 16 گل CP672 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-نکسن-20550R16-گل-CP672 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaCP672-angle-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, November 23, 2018 لاستیک اکسلرا 31X10.5R 15 گل MT-01 http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-اکسلرا-31X105R-15-گل-MT-01 <img src='./Administrator/files/ProductPic/61FD8NGrj0L._SX342_500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, December 5, 2018 لاستیک فالکن 215/45R 17 گل AZENIS FK453 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-فالکن-21545R17-گل-AZENIS-FK453 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaafalken-azenis-fk453cc-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, December 5, 2018 لاستیک تری انگل 205/60R 15 گل TR918 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک تری انگل 205/60R 15 گل TR918 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaTR918-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, November 4, 2018 لاستیک لوسینی 205/50R 16 گل BUONO DRIVE http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-لوسینی-20550R16-گل-BUONO-DRIVE <img src='./Administrator/files/ProductPic/buonodrive_500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, December 5, 2018 لاستیک میشلن 225/60R 18 گل LATITUDE SPORT http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-میشلن-22560R-18-گل-LATITUDE-SPORT <img src='./Administrator/files/ProductPic/amichelin_latitudesport_500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, October 19, 2018 لاستیک نکسن 195/55R 15 گل CP672 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-نکسن 19555R15-گل-CP672 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaCP672-angle-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, November 23, 2018 لاستیک نکسن 215/60R 14 گل CP641 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-نکسن-21560R14-گل-CP661 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aanexen_cp641_bw_37571_vary_jpg_500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, September 7, 2018 لاستیک مکسس 175/70R 13 گل MA-P1 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-مکسس-17570R13-گل-MA-P1 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaUntitled0.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, September 15, 2018 لاستیک میشلن 225/65R 17 گل Primacy SUV http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-میشلن-22565R-17-گل-Primacy-SUV <img src='./Administrator/files/ProductPic/aprimacy_suv_tyre_500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, October 1, 2018 لاستیک نکسن 205/55R 16 گل ROADIAN 581 http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک- نکسن-20555R-16-گل-ROADIAN-581 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaanexen_roadian_581-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, October 30, 2018 لاستیک مکسس 175/60R 13 گل MA-P3 http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-مکسس-17560R-13-گل-MA-P3 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaMAP3.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, September 15, 2018 لاستیک تری انگل 195/65R 15 گل TR928 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-تری-انگل-19565R15-گل-TR928 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaa500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, September 3, 2018 لاستیک بریجستون 205/55R 16 گل Ecopia EP150 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-بریجستون-20555R-16-گل-Ecopia-EP-150 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaabridgestone-ecopia-ep-15000-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, November 20, 2018 لاستیک لوسینی 205/60R 14 گل BUONO SPORT http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک- لوسینی-20560R14-گل-BUONO-SPORT <img src='./Administrator/files/ProductPic/photo_3500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, September 8, 2018 لاستیک مارشال 215/45R 17 گل Matrac FX MU11 http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-مارشال-21545R-17-گل-Matrac-FX-MU11 <img src='./Administrator/files/ProductPic/marshal_mu11_matrac_fx-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, September 7, 2018 لاستیک یوکوهاما 245/65R 17 گل Geolandar ATS G012 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-یوکوهاما-24565R-17-گل-Geolandar-ATS-G012 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaayokohama-geolandar-a-t-s-g012-left-side-1500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, September 7, 2018 لاستیک یوکوهاما 225/65R 17 گل GEOLANDAR G98A http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-یوکوهاما-22565R17-گل-GEOLANDAR-G98A <img src='./Administrator/files/ProductPic/Yokohama-Geolandar-G98A-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, September 7, 2018 لاستیک دانلوپ 235/55R 18 گل SP SPORT 270 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-دانلوپ-23555R18-گل-SP-SPORT-270 <img src='./Administrator/files/ProductPic/adunlop_sp_sport_270_500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, December 8, 2018 لاستیک سومیتومو 195/60R 15 گل HTR 200 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-سومیتومو-19560R15-گل-HTR-200 <img src='./Administrator/files/ProductPic/llanta-sumitomo-185-60r14-htr-200.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, September 17, 2018 لاستیک هانکوک 235/70R 16 گل Dynapro HP2 RA33 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-هانکوک-23570R16-گل-Dynapro-HP2-RA33 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaa10.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, September 17, 2018 لاستیک هانکوک 225/70R 15 گل Vantra LT RA18 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-هانکوک-22570R15-گل-Vantra-LT-RA18 <img src='./Administrator/files/ProductPic/hankook-tires-vantra-ra18-left-111.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, September 17, 2018 لاستیک نکسن 245/65R 17 گل ROADIAN AT Pro RA8 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-نکسن-24565R17-گل-ROADIAN-AT-Pro-RA8 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaRoadian-AT-PRO-RA8-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, October 28, 2018 لاستیک جی تی 245/70R 16 گل SAVERO A/T PLUS http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-جی-تی-24570R-16-گل- SAVERO-A-T-PLUS <img src='./Administrator/files/ProductPic/aa71mozIbaiSL._SY550_500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, November 11, 2018 لاستیک پرسا 31X10.5R 15 گل PJ-33 MT PRO http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-پرسا-31X105R15-گل-PJ-33-MT-PRO <img src='./Administrator/files/ProductPic/PJ33-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, December 5, 2018 لاستیک کومهو 235/45R 18 گل Ecsta XC KU26 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-کومهو-23545R18-گل-Ecsta-XC-KU26 <img src='./Administrator/files/ProductPic/1524-KU26.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, December 1, 2018 لاستیک کومهو 195/60R 14 گل SOLUS HS11 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-کومهو-19560R-14-گل-SOLUS-HS11 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaUntitled-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, October 30, 2018 لاستیک نکسن 225/60R 17 گل ROADIAN HTX RH5 http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-نکسن-22560R-17-گل-ROADIAN-HTX-RH5 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaRoadian-HTX-RH5-tire-00.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, September 5, 2018 لاستیک فالکن 195/60R 15 گل ZIEX ZE914 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-فالکن-19560R-15-گل-ZIEX-ZE914 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaFalken-ZIEX-ZE914-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, September 7, 2018 لاستیک میشلن 275/35R 20 گل Pilot Primacy http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-میشلن-27535R20-گل-Pilot-Primacy <img src='./Administrator/files/ProductPic/a8959720554526500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, October 31, 2018 لاستیک اکسلرا 205/60R 14 گل PHI-R http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-اکسلرا-20560R14-گل-PHI-R <img src='./Administrator/files/ProductPic/phi_15-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, October 15, 2018 لاستیک دانلوپ 285/50R 20 گل Grandtrek PT2A http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-دانلوپ-28550R-20-گل-Grandtrek-PT2A <img src='./Administrator/files/ProductPic/dunlop-grandtrek-pt2a-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, December 8, 2018 لاستیک کومهو 235/60R 18 گل Eco SOLUS KL21 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-کومهو-23560R18-گل-Eco-Solus-KL21 <img src='./Administrator/files/ProductPic/akumho_ecosoluskl21_500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, November 24, 2018 لاستیک هانکوک 215/80R 15 گل Dynapro AT-m RF10 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-هانکوک-21580R15-گل-Dynapro-AT-m-RF10 <img src='./Administrator/files/ProductPic/spin_prod_500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, September 17, 2018 لاستیک میشلن 225/70R 16 گل Latitude Cross http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-میشلن-22570R16-گل-Latitude-Cross <img src='./Administrator/files/ProductPic/aa50000.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, November 2, 2018 لاستیک مکسس 195/55R 15 گل MA-P3 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-مکسس-19555R15-گل-MA-P3 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaMAP3.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, September 15, 2018 لاستیک هانکوک 225/70R 16 گل Dynapro HP2 RA33 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-هانکوک-22570R16-گل-Dynapro-HP2-RA33 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaa10.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, September 17, 2018 لاستیک آچیلس 175/70R 13 گل 122 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-آچیلس-17570R13-گل-122 <img src='./Administrator/files/ProductPic/achilles-122_500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, September 11, 2018 لاستیک سومیتومو 185/60R 13 گل HTR 200 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-سومیتومو-18560R13-گل-HTR-200 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaallanta-sumitomo-185-60r14-htr-200.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, September 18, 2018 لاستیک جی تی 195/60R 14 گل CHAMPIRO ECO http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-جی-تی-19560R14-گل-CHAMPIRO-ECO <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaa500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, November 11, 2018 لاستیک مکسس 285/60R 18 گل AT-980 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-مکسس-285/60R 18 گل AT-980 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaatyre-image-AT980_m-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, September 15, 2018 لاستیک کومهو 245/60R 18 گل Eco SOLUS KL21 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-کومهو-24560R18-گل-Eco-Solus-KL21 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aakumho_ecosoluskl21_500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, October 28, 2018 لاستیک یوکوهاما 235/70R 16 گل Geolandar ATS G012 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-یوکوهاما-23570R-16-گل-Geolandar-ATS-G012 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaayokohama-geolandar-a-t-s-g012-left-side-1500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, September 7, 2018 لاستیک نکسن 245/70R 16 گل ROADIAN HTX RH5 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-نکسن-24570R16-گل-ROADIAN-HTX-RH5 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aRoadian-HTX-RH5-tire-00.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, December 1, 2018 لاستیک آچیلس 185/65R 14 گل 122 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-آچیلس-18565R14-گل-122 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaachilles-122_500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, September 11, 2018 لاستیک یوکوهاما 195R 14 گل Y356 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-یوکوهاما-195R-14-گل-Y356 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aY356-500-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, September 7, 2018 لاستیک رودستون 235/75R 15 گل ROADIAN AT http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-رودستون-23575R15-گل-ROADIAN-AT <img src='./Administrator/files/ProductPic/Roadian AT-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, December 5, 2018 لاستیک جی تی 31X10.5R 15 گل SAVERO M/T http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-جی-تی-31X10-5R-15-گل-SAVERO-M-T <img src='./Administrator/files/ProductPic/gt_gt-savero-mt-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, November 11, 2018 لاستیک تری انگل 205/50R 16 گل TH201 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-تری-انگل-20550R16-گل-TH201 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a24545-18-triangle-sportex-.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, September 3, 2018 لاستیک کومهو 245/45R 18 گل Ecsta LE Sport KU39 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-کومهو-24545R18-گل-Ecsta LE Sport-KU39 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aKumho_712-KU39.500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, November 30, 2018 لاستیک نکسن 235/70R 16 گل ROADIAN HTX RH5 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-نکسن-23570R16-گل-ROADIAN-HTX-RH5 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaRoadian-HTX-RH5-tire-00.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, December 1, 2018 لاستیک فالکن 235/55R 17 گل AZENIS FK453 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-فالکن-23555R-17-گل-AZENIS-FK453 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaafalken-azenis-fk453cc-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, December 5, 2018 لاستیک پیرلی 245/45R 18 گل CINTURATO P7 http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-پیرلی-24545R-18-گل-CINTURATO-P7 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaapirelli-cinturato-p7-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, December 5, 2018 لاستیک بریجستون 31X10.5R 15 گل DUELER A/T 001 http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-بریجستون-31X105R-15-گل-DUELER-AT-001 <img src='./Administrator/files/ProductPic/dueler-at001-sml-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, October 10, 2018 لاستیک مکسس 195/60R 14 گل MA-P1 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-مکسس-19560R14-گل-MA-P1 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaUntitled0.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, September 15, 2018 لاستیک لوسینی 175/60R 13 گل BUONO DRIVE http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-لوسینی-17560R13-گل-BUONO-DRIVE <img src='./Administrator/files/ProductPic/abuonodrive_500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, September 8, 2018 لاستیک کومهو 245/70R 16 گل RADIAL 798 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-کومهو-24570R16-گل-RADIAL-798 <img src='./Administrator/files/ProductPic/215-70-r16-kumho-radial-798-plus.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, September 27, 2018 لاستیک کومهو 215/50R 17 گل SOLUS KH17 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-کومهو-21550R17-گل-Solus-KH17 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaakumho_solus_kh17.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, September 27, 2018 لاستیک هانکوک 215/75R 15 گل Smart Plus H429 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-هانکوک-21575R15-گل-Smart-Plus-H429 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaahankook-tires-smart-h429-50055.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, September 17, 2018 لاستیک رودستون 185/60R 13 گل N Blue ECO http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-رودستون-18560R13-گل-N-Blue-ECO <img src='./Administrator/files/ProductPic/eco500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, December 5, 2018 لاستیک یوکوهاما 285/65R 17 گل G94B http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-یوکوهاما-28565R-17-گل-G94B <img src='./Administrator/files/ProductPic/Yokohama_Geolandar_G94B__500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, September 7, 2018 لاستیک نکسن 235/55R 19 گل ROADIAN 581 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-نکسن-23555R19-گل-ROADIAN-581 <img src='./Administrator/files/ProductPic/nexen_roadian_581-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, December 1, 2018 لاستیک هانکوک 275/35R 19 گل Ventus V12 evo2 K120 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-هانکوک-27535R19-گل-Ventus-V12-evo2-K120 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ahankook-ventus-v12-evo2-k120.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, September 17, 2018 لاستیک آچیلس 185/65R 15 گل 122 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-آچیلس-18565R15-گل-122 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaachilles-122_500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, October 1, 2018 لاستیک تری انگل 205/50R 15 گل TR918 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-تری-انگل-20550R15-گل-TR918 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaTR918-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, September 3, 2018 لاستیک نکسن 215/60R 16 گل CP672 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-نکسن-21560R16-گل-CP672 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaCP672-angle-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, October 28, 2018 لاستیک نکسن 205/45R 17 گل NFera SU1 http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-نکسن-20545R-17-گل-NFera SU1 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaanexen-n-fera-su1-5000.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, October 28, 2018 لاستیک مکسس 225/65R 17 گل HT-770 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-مکسس-22565R17-گل HT-770 <img src='./Administrator/files/ProductPic/atyre-image-HT-770_m-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, September 15, 2018 لاستیک لوسینی 215/55R 16 گل BUONO SPORT http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-لوسینی-21555R16-گل-BUONO-SPORT <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaphoto_3500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, December 5, 2018 لاستیک تویو 225/50R 17 گل PROXES C1S http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-تویو-22550R17-گل-PROXES-C1S <img src='./Administrator/files/ProductPic/atoyo-proxes-c1s-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, September 8, 2018 لاستیک نکسن 205/50R 15 گل CP641 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-نکسن-20550R15-گل-CP641 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaanexen_cp641_bw_37571_vary_jpg_500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, September 7, 2018 لاستیک پرسا 175/60R 13 گل PS01 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک پرسا 175/60R 13 گل PS01 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaa-ps-products.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, October 6, 2018 لاستیک اکسلرا 175/60R 13 گل GAMMA http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-اکسلرا-17560R13-گل-GAMMA <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaccelera_gamma-500-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, October 15, 2018 لاستیک جی تی 31X10.5R 15 گل SAVERO A/T PLUS http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-جی-تی-31X10-5R-15-گل-SAVERO-A-T-PLUS <img src='./Administrator/files/ProductPic/a71mozIbaiSL._SY550_500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, November 11, 2018 لاستیک نکسن 245/75R 16 گل ROADIAN AT Pro RA8 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-نکسن-24575R-16-گل-ROADIAN-AT-Pro-RA8 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaRoadian-AT-PRO-RA8-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, November 23, 2018 لاستیک پیرلی 235/50R 18 گل Scorpion STR http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-پیرلی-23550R-18-گل-Scorpion-STR <img src='./Administrator/files/ProductPic/Scorpion-STR_500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, December 7, 2018 لاستیک سومیتومو 215/60R 15 گل HTR 200 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-سومیتومو-21560R-15-گل-HTR-200 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaallanta-sumitomo-185-60r14-htr-200.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, September 18, 2018 لاستیک فالکن 265/35R 18 گل AZENIS FK453 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-فالکن-26535R18-گل-AZENIS-FK453 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaafalken-azenis-fk453cc-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, September 7, 2018 لاستیک رودستون 225/70R 16 گل ROADIAN HTX RH5 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-رودستون-22570R16-گل-ROADIAN-HTX-RH5 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaroadian_htx_l_3.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, September 27, 2018 لاستیک فالکن 215/55R 16 گل ZIEX ZE914 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-فالکن-21555R-16-گل-ZIEX-ZE914 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaFalken-ZIEX-ZE914-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, December 5, 2018 لاستیک تری انگل 185/65R 15 گل TE301 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-تری-انگل-18565R-15-گل-TE301 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaa0b88efed-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, November 5, 2018 لاستیک بریجستون 235/55R 18 گل ALENZA 001 http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-بریجستون-23555R-18-گل-ALENZA-001 <img src='./Administrator/files/ProductPic/42647ef2-8e97-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, December 10, 2018 لاستیک دانلوپ 225/65R 17 گل GRANDTREK ST30 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-دانلوپ-22565R17-گل-GRANDTREK-ST30 <img src='./Administrator/files/ProductPic/161_GrandtrekST30-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, December 8, 2018 لاستیک رودستون 205/45R 16 گل NFera SU1 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-رودستون-20545R16-گل-N’Fera-SU1 <img src='./Administrator/files/ProductPic/11.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, December 5, 2018 لاستیک تری انگل 235/60R 16 گل TR257 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-تری-انگل-23560R16-گل-TR257 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a553fe1fc-8974-4f90-b8dd-7fea0ad165da.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, September 4, 2018 لاستیک نکسن 225/65R 17 گل ROADIAN HTX RH5 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-نکسن-22565R17-گل-ROADIAN-HTX-RH5 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaRoadian-HTX-RH5-tire-00.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, September 5, 2018 لاستیک میشلن 235/45R 18 گل PILOT SPORT 3 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-میشلن-23545R-18-گل-PILOT-SPORT-3 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaلاستیک میشلن.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, October 31, 2018 لاستیک فالکن 245/45R 18 گل AZENIS FK453 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-فالکن-24545R-18-گل-AZENIS-FK453 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaafalken-azenis-fk453cc-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, December 5, 2018 لاستیک جی تی 215/45R 17 گل CHAMPIRO HPY http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-جی-تی-21545R-17-گل-CHAMPIRO-HPY <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaa8278549_1GG.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, November 11, 2018 لاستیک بریجستون 265/60R 18 گل Dueler H/T 684 II http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک بریجستون-26560R-18-گل-Dueler-H-T- 684 <img src='./Administrator/files/ProductPic/bridgestone-dueler-h-t-684-ii-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, December 10, 2018 لاستیک نکسن 235/55R 18 گل N FERA AU7 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-نکسن-23555R18-گل-NFERA-AU7 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaanfera-AU7-tire-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, December 1, 2018 لاستیک نکسن 215/60R 17 گل CP672 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-نکسن-21560R17-گل-CP672 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaCP672-angle-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, October 28, 2018 لاستیک مکسس 215R 15 گل MA-751 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-مکسس-215R-15-گل-MA-751 <img src='./Administrator/files/ProductPic/18711.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, September 15, 2018 لاستیک لوسینی 185/65R 14 گل BUONO DRIVE http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-لوسینی-18565R14-گل-BUONO-DRIVE <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaabuonodrive_500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, September 8, 2018 لاستیک اکسلرا 185/65R 14 گل ECO PLUSH http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-اکسلرا-18565R14-گل-ECO-PLUSH <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaccelera-eco-plush_500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, October 15, 2018 لاستیک اکسلرا 185/65R 15 گل ECO PLUSH http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-اکسلرا-18565R15-گل-ECO-PLUSH <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaccelera-eco-plush_500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, December 5, 2018 لاستیک پرسا 185/70R 13 گل PS01 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک پرسا 185/70R 13 گل PS01 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaa-ps-products.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, October 6, 2018 لاستیک سومیتومو 205/70R 15 گل SL850 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-سومیتومو-20570R-15-گل-SL850 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a1386262-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, September 18, 2018 لاستیک تری انگل 215/60R 16 گل TR918 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-تری-انگل-21560R16-گل-TR918 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaTR918-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, September 3, 2018 لاستیک سومیتومو 215/50R 17 گل HTR A/S P01 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-سومیتومو-21550R17-گل-HTR-AS-P01 <img src='./Administrator/files/ProductPic/sumitomo-htr-a-s-p01.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, September 17, 2018 لاستیک مکسس 215/75R 14 گل MA-751 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-مکسس-21575R14-گل-MA-751 <img src='./Administrator/files/ProductPic/751مکسس.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, September 15, 2018 لاستیک رودستون 205/70R 15 گل ROADIAN AT http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-رودستون-20570R15-گل-ROADIAN-AT <img src='./Administrator/files/ProductPic/aRoadian AT-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, December 5, 2018 لاستیک نکسن 225/70R 16 گل CP661 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-نکسن-22570R16-گل-CP661 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aanexen-cp661-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, October 28, 2018 لاستیک سومیتومو 275/70R 16 گل SL850 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-سومیتومو-27570R-16-گل-SL-850 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aa1386262-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, September 17, 2018 لاستیک مکسس 225/60R 16 گل MA511 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-مکسس-22560R16-گل-MA511 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aa_50a2fcb4add2b-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, September 15, 2018 لاستیک سومیتومو 205/50R 15 گل HTR 200 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-سومیتومو-20550R15-گل-HTR-200 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaallanta-sumitomo-185-60r14-htr-200.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, September 17, 2018 لاستیک نکسن 215/45R 18 گل NPriz AH8 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-نکسن-21545R18-گل-NPriz-AH8 <img src='./Administrator/files/ProductPic/NPriz-AH8-angle-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, November 24, 2018 لاستیک فالکن 265/65R 17 گل WILDPEAK H/T01 http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-فالکن-26565R-17-گل-WILDPEAK-H-T01 <img src='./Administrator/files/ProductPic/429x673xFalken-WildPeak-HT-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, September 7, 2018 لاستیک جی تی 235/60R 16 گل Savero SUV http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-جی-تی-23560R-16-گل-Savero-SUV <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaGT-Radial-Savero-SUV-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, November 11, 2018 لاستیک سومیتومو 195/55R 15 گل HTR A/S P01 http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-سومیتومو-19555R-15-گل-HTR-A-S-P01 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaasumitomo-htr-a-s-p01.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, September 18, 2018 لاستیک کومهو 235/60R 17 گل Crugen HP71 http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-کومهو-23560R-17-گل-Crugen-HP71 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aKumho_Crugen HP71_b.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, December 10, 2018 لاستیک پرسا 205/60R 14 گل PS01 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-پرسا-20560R14-گل-PS01 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaa-ps-products.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, September 8, 2018 لاستیک آچیلس 245/70R 16 گل DESERT HAWK AT http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-آچیلس-24570R16-گل-DESERT-HAWK-AT <img src='./Administrator/files/ProductPic/Desert-Hawk-AT-300500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, September 11, 2018 لاستیک مارشال 32X12.5R 15 گل ROAD VENTURE MT KL71 http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-مارشال-32X125R-15-گل-ROAD-VENTURE-MT-KL71 <img src='./Administrator/files/ProductPic/kl71 small-50500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, September 7, 2018 لاستیک مکسس 275/65R 18 گل MT-764 BIGHORN MT http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-مکسس-27565R-18-گل-MT-764-BIGHORN-MT <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaMaxxis-MT764-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, September 14, 2018 لاستیک نکسن 225/50R 16 گل CP672 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-نکسن-22550R16-گل-CP672 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaCP672-angle-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, September 7, 2018 لاستیک کویر تایر 165/65R 13 گل KB26 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-کویر-تایر-16565R-13-گل-KB26 <img src='./Administrator/files/ProductPic/20181022_214716_1650974308.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, December 1, 2018 لاستیک سومیتومو 225/55R 16 گل HTR A/S P01 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-سومیتومو-22555R16-گل-HTR-AS-P01 <img src='./Administrator/files/ProductPic/asumitomo-htr-a-s-p01.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, September 2, 2018 لاستیک لوسینی 185/65R 15 گل BUONO DRIVE http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-لوسینی-18565R-15-گل-BUONO-DRIVE <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaabuonodrive_500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, October 15, 2018 لاستیک تری انگل 195/60R 14 گل TE301 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-تری-انگل-19560R14-گل-TE301 <img src='./Administrator/files/ProductPic/0b88efed-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, September 3, 2018 لاستیک مارشال 265/75R 16 گل ROAD VENTURE MT KL71 http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-مارشال-26575R-16-گل-ROAD-VENTURE-MT-KL71 <img src='./Administrator/files/ProductPic/akl71 small-50500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, September 7, 2018 لاستیک نکسن 215/45R 17 گل CP672 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-نکسن-21545R17-گل-CP672 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaCP672-angle-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, September 7, 2018 لاستیک تری انگل 195/60R 15 گل TR928 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-تری-انگل-19560R15-گل-TR928 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaa500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, November 23, 2018 لاستیک کومهو 225/55R 16 گل ECSTA HS51 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-کومهو-22555R16-گل-ECSTA-HS51 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaa1020-HS51.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, November 24, 2018 لاستیک میشلن 245/40R 19 گل Pilot Sport 3 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-میشلن-24540R19-گل-Pilot-Sport 3 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaلاستیک میشلن.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, October 27, 2018 لاستیک فالکن 225/45R 18 گل AZENIS FK453 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-فالکن-22545R18-گل-AZENIS-FK453 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaafalken-azenis-fk453cc-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, September 7, 2018 لاستیک پرسا 245/70R 16 گل PJ-33 MT PRO http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-پرسا 245/70R 16 گل PJ-33 MT PRO <img src='./Administrator/files/ProductPic/aPJ33-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, December 5, 2018 لاستیک مارشال 285/75R 16 گل ROAD VENTURE MT KL71 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-مارشال-28575R-16-گل-ROAD-VENTURE-MT-KL71 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aakl71 small-50500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, September 7, 2018 لاستیک تری انگل 195/55R 15 گل TR918 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-تری-انگل-19555R-15-گل-TR918 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaTR918-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, September 3, 2018 لاستیک میشلن 225/70R 15 گل Agilis Plus http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-میشلن-22570R-15-گل-Agilis-Plus <img src='./Administrator/files/ProductPic/michelin-agilis-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, October 20, 2018 لاستیک رودستون 235/60R 16 گل NFera RU5 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک رودستون 235/60R 16 گل NFera RU5 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaru5_l_10.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, September 27, 2018 لاستیک رودستون 195/50R 16 گل CP672 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-رودستون-19550R16-گل-CP672 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaroadstone-classe-premiere-cp672-215-60-r17-96h.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, September 27, 2018 لاستیک رودستون 235/75R 15 گل ROADIAN MT http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-رودستون-23575R15-گل-ROADIAN-MT <img src='./Administrator/files/ProductPic/afull_roadstone-roadian-mt__2_0.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, December 5, 2018 لاستیک نکسن 235/55R 17 گل CP672 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-نکسن-23555R17-گل-CP672 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaCP672-angle-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, December 1, 2018 لاستیک میشلن 215/45R 17 گل PILOT SPORT 4 http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-میشلن-21545R-17-گل-PILOT-SPORT-4 <img src='./Administrator/files/ProductPic/apilot-sport-4-persp_small.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, October 30, 2018 لاستیک میشلن 245/45R 18 گل PILOT SPORT 4 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-میشلن-24545R-18-گل-PILOT-SPORT-4 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaa474d54a6-3c9500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, October 30, 2018 لاستیک نکسن 235/65R 17 گل ROADIAN HTX RH5 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-نکسن-23565R17-گل-ROADIAN-HTX-RH5 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaRoadian-HTX-RH5-tire-00.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, September 7, 2018 لاستیک فالکن 225/50R 17 گل AZENIS FK453 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-فالکن-22550R-17-گل-AZENIS-FK453 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaafalken-azenis-fk453cc-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, December 5, 2018 لاستیک یوکوهاما 195R 15 گل Y356 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-یوکوهاما-195R-15-گل-Y356 <img src='./Administrator/files/ProductPic/Y356-500-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, September 7, 2018 لاستیک فالکن 205/60R 14 گل ZIEX ZE914 http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-فالکن-20560R-14-گل-ZIEX-ZE914 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaFalken-ZIEX-ZE914-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, December 5, 2018 لاستیک رودستون 245/70R 16 گل ROADIAN HTX RH5 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-رودستون-24570R16-گل-ROADIAN-HTX-RH5 <img src='./Administrator/files/ProductPic/roadian_htx_l_3.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, December 5, 2018 لاستیک تویو 225/45R 17 گل PROXES CF2 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-تویو-22545R17-گل-PROXES-CF2 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aatoyo_proxes_cf2-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, September 8, 2018 لاستیک فالکن 275/40R 19 گل AZENIS FK453 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-فالکن-27540R19-گل-AZENIS-FK453 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaafalken-azenis-fk453cc-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, December 5, 2018 لاستیک جی تی 31X10.5R 15 گل SAVERO KOMODO MUD EXTREME http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-جی-تی-20555R16-گل-SAVERO-KOMODO-MUD-EXTREME <img src='./Administrator/files/ProductPic/a5000.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, November 11, 2018 لاستیک کومهو 185/60R 13 گل SOLUS HS11 http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-کومهو-18560R-13-گل-SOLUS-HS11 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaUntitled-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, November 23, 2018 لاستیک جی تی 185/60R 13 گل CHAMPIRO ECO http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-جی-تی-18560R13-گل-CHAMPIRO-ECO <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, November 11, 2018 لاستیک رودستون 215/45R 17 گل NFera SU1 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-رودستون-21545R-17-گل-NFera-SU1 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaa11.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, December 5, 2018 لاستیک بریجستون 245/40R 19 گل TURANZA ER300 http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-بریجستون-24540R19-گل-TURANZA-ER300 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a5180eQsL75L.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, November 16, 2018 لاستیک میشلن 225/60R 16 گل Primacy 3 http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-میشلن-22560R-16-گل-Primacy-3 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaprimacy_3_Persp15000.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, October 30, 2018 لاستیک جی تی 265/75R 16 گل SAVERO KOMODO M/T PLUS http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-جی-تی-26575R-16-گل-SAVERO-KOMODO-M-T-PLUS <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaproduct_11371_7501_komodomtplus-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, November 11, 2018 لاستیک مکسس 195/65R 14 گل MA-P1 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-مکسس-19565R-14-گل-MA-P1 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaUntitled0.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, September 15, 2018 لاستیک تویو 225/60R 18 گل PROXES CF2 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-تویو-22560R18-گل-PROXES-CF2 <img src='./Administrator/files/ProductPic/toyo_proxes_cf2-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, September 8, 2018 لاستیک نکسن 235/45R 18 گل N FERA SU1 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-نکسن-23545R18-گل-N-FERA-SU1 <img src='./Administrator/files/ProductPic/anexen-n-fera-su1-5000.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, November 24, 2018 لاستیک مکسس 225/55R 16 گل MA511 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-مکسس-22555R16-گل-MA511 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a_50a2fcb4add2b-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, September 15, 2018 لاستیک تویو 205/70R 15 گل H08 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-تویو-20570R-15-گل-H08 <img src='./Administrator/files/ProductPic/1-big-910x910-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, September 8, 2018 لاستیک یوکوهاما 265/70R 16 گل GEOLANDAR H/T G039 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-یوکوهاما-26570R-16-گل-GEOLANDAR-H-T-G039 <img src='./Administrator/files/ProductPic/y10_shot1_1000_edit_transparent-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, September 7, 2018 لاستیک رودستون 225/55R 16 گل NFera SU1 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-رودستون-22555R16-گل-NFera-SU1 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a11.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, December 5, 2018 لاستیک تویو 225/55R 16 گل Proxes CF2 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-تویو-22555R16-گل-Proxes-CF2 <img src='./Administrator/files/ProductPic/toyo-pxcf2_500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, September 8, 2018 لاستیک دانلوپ 225/40R 18 گل +SP Sport Maxx 050 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-دانلوپ-22540R18-گل-SP-Sport-Maxx-050 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aadunlop-sp-sport-maxx-050.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, December 8, 2018 لاستیک نکسن 225/55R 17 گل CP643a http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-نکسن-22555R17-گل-CP643a <img src='./Administrator/files/ProductPic/aacp643a-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, September 5, 2018 لاستیک بریجستون 215/60R 17 گل ALENZA 001 http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-بریجستون-21560R-17-گل-ALENZA-001 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a42647ef2-8e97-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, October 10, 2018 لاستیک پیرلی 225/45R 18 گل P ZERO http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-پیرلی-22545R18-گل-PZERO <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaapirelli-p-zero-silver-500.jpg' height='100' width='100' /><p><p>لاستیک پیرلی P ZERO به عنوان تجهیزات اصلی بسیاری از کمپانی های قدرتمند خودرو سازی و همچنین به عنوان نقطه عطفی در تولیدات شرکت پیرلی شناخته شده است. لاستیک پیرلی PZERO یکی از قدرتمند ترین و مطمئن ترین عملکرد ها را در میان تمامی برند های حال حاضر دنیا داشته و نامی پر آوازه به شمار می رود.</p> <p>لاستیک پیرلی با استفاده از الگوی آج نامتقارن سبب بهبود در عملکرد ترمز و افزایش هندلینگ خودرو خواهد شد. پیرلی با طراحی زیبا تکنولوژی فراتر از حد تصور را در کنترل خودرو خواهد داشت.</p> <p>این لاستیک ضمن عملکرد عالی در مسیر های خشک از عملکرد عالی هم در مسیر های بارانی و مرطوب برخوردار است. پیرلی ... با استفاده از ترکیب جدید نانو کامپوزیتی خود حداکثر جذب و ثبات را تضمین خواهد کرد.</p> <p>یکپارچگی ساختار ... باعث بهبود در فرمان پذیری شده که برای رانندگی با خودرو های اسپرت یک ضرورت به حساب می آید.</p> <p>همچنین با استفاده از پوششی ویژه باعث کاهش سرو صدا&nbsp; در کابین و افزایش عملکرد در حالت رانندگی <span style="color: #333333; font-family: Gotham-Light, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">S-shaped</span> خواهد شد.</p> <p>این تایر با تکنولوژی لاستیک ران فلت طراحی شده است که بدون نیاز به فشار باد می تواند شما را از مشکل پنچری خلاص کند.</p> <p>لاستیک ... ران فلت به طور خاص برای خودرو های شاسی بلند ، اسپرت و سوپر اسپرت طراحی شده که با کیفیت برتر و ویژگی های مدرن تمامی وسایل نقلیه سازگار است.</p> <p>&nbsp;این نوع تایر با حداکثر ایمنی ، کنترل و عملکرد بهترین عملکرد را در تمام شرایط آب و هوایی پشتیبانی می کند</p> <p>&nbsp;در سال 1872 جیوانی باتیستا پیرلی یکی از بزرگترین و پیشرفته ترین شرکت های تولیدی تایر در دنیا را با نام پیرلی تاسیس نمود. دفتر اصلی شرکت پیرلی در میلان ایتالیا واقع شده است. در ابتدا پیرلی با محصولاتی متنوع به بازار های داخلی ایتالیا ورود کرد این شرکت با تولید کابل های تلفن در سال 1879 ، کابل های تلفن های زیر آبی در سال 1886 و همچنین تولید اولین تایر دوچرخه در سال 1890 پا به عرصه رقابت با سایر شرکت ها گذاشت.</p> <p>مهندسین مجرب و کارآموخته پیرلی با توسعه داده ها و گسترش مراکز تحقیق خود توانستند اولین لاستیک پیرلی را در سال 1901 تولید کنند. با پیشرفت در صنعت تولید تایر و استقبال مصرف کنندگان ، پیرلی برای موفقیت در این صنعت کارخانه های دیگری را در خارج از کشور ایتالیا تاسیس کرد تا به عرصه بین المللی وارد شود. لاستیک پیرلی در کارخانه های خود را در سال 1902 در اسپانیا ، 1914 در انگلیس و 1917 در کشور آرژانتین افتتاح کرد.</p> <p>در سال های 1920 تا 1930 رانندگانی همانند نووولار ، آسکاری و فانجیو در مسابقات بین المللی بسیاری پیروزی های ارزشمندی را با لاستیک پیرلی کسب کردند. طولی نکشید تا در سال 1927 پیرلی اولین تایر مخصوص اتومبیل رانی را با اسم " سوپر فلکس استلا بیانکا" طراحی و به تمام دنیا معرفی کرد.</p> <p>در تمام این سال ها مهندسین پیرلی با تحقیقات و نوآوری در صنعت تایر سازی اقدام به تولید محصولاتی جذاب با آخرین تکنولوژی های این صنعت می کردند. در سال 1993 پیرلی یکی از اصلی ترین و موفق ترین محصولات خود را با نام لاستیک پیرلی پی زیرو طراحی و روانه بازار های جهانی کرد.&nbsp; پیرلی .. طولی نکشید تا بتواند رهبری تایر های اسپرت و سوپر اسپرت را در سراسر دنیا در اختیار خود بگیرد.</p> <p>امروزه&nbsp; لاستیک پیرلی ... به عنوان تجهیزات اصلی برای لاستیک بی ام و ، لاستیک بنتلی ، لاستیک آئودی ، لاستیک استون مارتین ، لاستیک آلفاروئو ، لاستیک لندرور ، لاستیک لامبورگینی ، لاستیک جگوار ، لاستیک فراری ، لاستیک مرسدس بنز ، لاستیک مازراتی ، لاستیک پورشه ، لاستیک ولوو و... مورد استفاده قرار گرفته است.</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Friday, December 7, 2018 لاستیک پیرلی 225/50R 17 گل CINTURATO P7 * R-F http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-پیرلی-22550R17-گل-CINTURATO-P7-R-F <img src='./Administrator/files/ProductPic/aapirelli-cinturato-p7-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, December 7, 2018 لاستیک سومیتومو 235/55R 17 گل HTR Z III http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-سومیتومو-23555R17-گل-HTR-Z-III <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaahtr-zlll_1_3-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, November 18, 2018 لاستیک فالکن 235/70R 16 گل WILDPEAK H/T01 http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-فالکن-23570R-16-گل-WILDPEAK-HT01 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a429x673xFalken-WildPeak-HT-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, December 5, 2018 لاستیک پیرلی 215/55R 17 گل CINTURATO P7 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-پیرلی-21555R-17-گل-CINTURATO-P7 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaapirelli-cinturato-p7-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, December 5, 2018 لاستیک رودستون 215/50R 17 گل NFera SU1 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-رودستون-215/50R 17 گل NFera SU1 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaa11.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, December 5, 2018 لاستیک نکسن 235/60R 16 گل CP672 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-نکسن-23560R16-گل-CP672 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaCP672-angle-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, September 5, 2018 لاستیک جی تی 225/50R 17 گل CHAMPIRO HPY http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-جی-تی-22550R-17-گل-CHAMPIRO-HPY <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaa8278549_1GG.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, November 11, 2018 لاستیک پیرلی 275/40R 19 گل P ZERO MO http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-پیرلی-27540R-19-گل-P-ZERO <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaapirelli-p-zero-silver-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, December 7, 2018 لاستیک میشلن 235/50R 18 گل LATITUDE Tour HP http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-میشلن-23550R-18-گل-LATITUDE-Tour-HP <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaamichelin_latitudetourhp_bsw_500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, October 30, 2018 لاستیک سومیتومو 245/45R 18 گل HTR Z III http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-سومیتومو-24545R18-گل-HTR-ZIII <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaahtr-zlll_1_3-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, September 17, 2018 لاستیک تری انگل 225/50R 17 گل TH201 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-تری-انگل-22550R17-گل-TH201 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aa24545-18-triangle-sportex-.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, September 3, 2018 لاستیک سومیتومو 195/55R 16 گل HTR A/S P01 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-سومیتومو-19555R15-گل-HTR-AS-P01 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaasumitomo-htr-a-s-p01.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, September 18, 2018 لاستیک سومیتومو 195/70R 14 گل HTR 200 http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-سومیتومو-19570R-14-گل-HTR-200 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaallanta-sumitomo-185-60r14-htr-200.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, September 18, 2018 لاستیک دانلوپ 255/35R 18 گل +SP Sport Maxx 050 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-دانلوپ-25535R18-گل-SP-Sport-Maxx-050 <img src='./Administrator/files/ProductPic/dunlop-sp-sport-maxx-050.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, December 8, 2018 لاستیک جی تی 235/55R 17 گل CHAMPIRO HPY http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-جی-تی-23555R-17-گل-CHAMPIRO-HPY <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaa8278549_1GG.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, November 11, 2018 لاستیک نکسن 235/50R 18 گل N FERA SU1 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-نکسن-23550R18-گل-NFERA-SU1 <img src='./Administrator/files/ProductPic/nexen-n-fera-su1-5000.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, September 7, 2018 لاستیک کومهو 235/60R 16 گل SOLUS HS11 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-کومهو-23560R-16-گل-SOLUS-HS11 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaUntitled-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, October 17, 2018 لاستیک کومهو 235/70R 16 گل Crugen HP71 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-کومهو-23570R-16-گل-Crugen-HP71 <img src='./Administrator/files/ProductPic/Kumho_Crugen HP71_b.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, October 28, 2018 لاستیک جی تی 235/70R 16 گل Savero SUV http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-جی-تی-23570R-16-گل-Savero-SUV <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaGT-Radial-Savero-SUV-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, November 11, 2018 لاستیک نکسن 265/65R 17 گل ROADIAN HTX RH5 http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-نکسن-26565R17-گل-ROADIAN-HTX-RH5 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaRoadian-HTX-RH5-tire-00.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, September 5, 2018 لاستیک کومهو 215/60R 17 گل Eco SOLUS KL21 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-کومهو-21560R17-گل-Eco-Solus-KL21 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaakumho_ecosoluskl21_500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, October 28, 2018 لاستیک کومهو 225/70R 16 گل Ecowing ES01 KH27 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-کومهو-22570R-16-گل-Ecowing-ES01-KH27 <img src='./Administrator/files/ProductPic/res500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, October 30, 2018 لاستیک جی تی 30X9.5R 15 گل SAVERO KOMODO M/T PLUS http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-جی-تی-30X9-5R-15 گل SAVERO KOMODO M/T PLUS <img src='./Administrator/files/ProductPic/product_11371_7501_komodomtplus-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, November 11, 2018 لاستیک جی تی 255/55R 18 گل CHAMPIRO HPY (SUV) http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-جی-تی-25555R-18-گل-CHAMPIRO-HPY-SUV <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaIndonesiaTireHiRes30_500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, November 11, 2018 لاستیک تری انگل 195/60R 15 گل TE301 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-تری-انگل-19560R-15-گل-TE301 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaa0b88efed-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, September 3, 2018 لاستیک میشلن 235/50R 18 گل Primacy 3 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-میشلن-23550R-18-گل-Primacy-3 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaprimacy_3_Persp15000.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, October 31, 2018 لاستیک نکسن 195/50R 15 گل Nblue HD http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-نکسن-19550R15-گل-Nblue-HD <img src='./Administrator/files/ProductPic/NEXEN_N_BLUE_HD_L500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, September 5, 2018 لاستیک دانلوپ 265/60R 18 گل GRANDTREK AT20 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-دانلوپ-26560R18-گل-GRANDTREK-AT20 <img src='./Administrator/files/ProductPic/153_GrandtrekAT20-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, December 9, 2018 لاستیک تویو 245/65R 17 گل OPEN COUNTRY A/T plus http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-تویو-24565R-17-گل-OPEN-COUNTRY-AT-plus <img src='./Administrator/files/ProductPic/2fa2f8efc598a16431c69500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, September 8, 2018 لاستیک کومهو 275/35R 19 گل Ecsta LE Sport KU39 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-کومهو-27535R19-گل-Ecsta-LE-Sport-KU39 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaKumho_712-KU39.500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, September 27, 2018 لاستیک لوسینی 195/60R 15 گل BUONO DRIVE http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-لوسینی-19560R15-گل-BUONO-DRIVE <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaabuonodrive_500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, September 8, 2018 لاستیک اکسلرا 175/70R 13 گل ECO PLUSH http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-اکسلرا-17570R13-گل-ECO-PLUSH <img src='./Administrator/files/ProductPic/accelera-eco-plush_500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, October 15, 2018 لاستیک فالکن 235/65R 17 گل AZENIS FK453 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-فالکن-23565R17-گل-AZENIS-FK453 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaafalken-azenis-fk453cc-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, September 13, 2018 لاستیک مکسس 285/65R 17 گل AT700 BRAVO http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-مکسس-28565R17-گل-AT700-BRAVO <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaمکسسAT700.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, September 15, 2018 لاستیک مکسس 235/60R 16 گل MA-P1 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-مکسس-23560R16-گل-MA-P1 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaUntitled0.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, September 15, 2018 لاستیک نکسن 225/55R 16 گل CP672 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-نکسن-22555R16-گل-CP672 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaCP672-angle-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, September 7, 2018 لاستیک رودستون 215/55R 17 گل N5000 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-رودستون-21555R17-گل-N5000 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaanexen-n5000_100.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, December 5, 2018 لاستیک میشلن 295/35R 20 گل PILOT SUPER SPORT http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-میشلن-29535R-20-گل-PILOT-SUPER-SPORT <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaMichelin_Pilot_Super_Sport_Tires_5000.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, October 26, 2018 لاستیک سومیتومو 215/65R 15 گل HTR A/S P01 http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-سومیتومو-21565R-15-گل-HTR-A-S-P01 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaasumitomo-htr-a-s-p01.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, September 18, 2018 لاستیک بریجستون 225/45R 18 گل POTENZA S001 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-بریجستون-22545R-18-گل-POTENZA-S001 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aabridgestone_potenzas001rft_500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, October 10, 2018 لاستیک نکسن 225/60R 18 گل N Priz RH7 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-نکسن-22560R18-گل-N-Priz-RH7 <img src='./Administrator/files/ProductPic/Nexen-N_Priz-RH7-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, December 1, 2018 لاستیک کومهو 235/55R 17 گل Ecsta HS51 http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-کومهو-23555R-17-گل-Ecsta-HS51 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaa1020-HS51.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, December 1, 2018 لاستیک مارشال 32X11.5R 15 گل ROAD VENTURE MT KL71 http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-مارشال-32X11-5R-15-گل-ROAD-VENTURE-MT-KL71 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaakl71 small-50500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, September 7, 2018 لاستیک جی تی 195R 15 گل MAXMILER PRO http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-جی-تی-195R-15-گل-MAXMILER-PRO <img src='./Administrator/files/ProductPic/aph047.GT-Radial-Maxmiler-Pro-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, November 11, 2018 لاستیک جی تی 265/70R 15 گل SAVERO A/T PLUS http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-جی-تی-26570R-15-گل-SAVERO-A-T-PLUS <img src='./Administrator/files/ProductPic/71mozIbaiSL._SY550_500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, November 11, 2018 لاستیک یوکوهاما 245/70R 16 گل GEOLANDAR H/T-S G051 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-یوکوهاما-24570R-16-گل-GEOLANDAR-H-T-S-G051 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aa1_50c5a5933a9-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, September 7, 2018 لاستیک نانکن 255/45R 18 گل AS-1 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-نانکن-25545R18-گل-AS-1 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaatyre 500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, September 3, 2018 لاستیک تویو 245/40R 18 گل PROXES T1 SPORT http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-تویو-24540R18-گل-PROXES T1 SPORT <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaatoyo-proxes-t1-sport-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, September 8, 2018 لاستیک نکسن 225/55R 18 گل CP672 http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-نکسن-22555R18-گل-CP672 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaCP672-angle-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, December 1, 2018 لاستیک میشلن 235/45R 18 گل Primacy 3 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-میشلن-23545R-18-گل-Primacy-3 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaprimacy_3_Persp15000.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, October 20, 2018 لاستیک مارشال 35X12.5R 15 گل ROAD VENTURE MT KL71 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-مارشال-35X125R-15-گل-ROAD-VENTURE-MT-KL71 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaakl71 small-50500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, September 7, 2018 لاستیک نکسن 235/65R 18 گل ROADIAN HTX RH5 http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-نکسن-23565R-18-گل-ROADIAN-HTX-RH5 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaRoadian-HTX-RH5-tire-00.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, October 28, 2018 لاستیک پیرلی 255/40R 18 گل P ZERO MO http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-پیرلی-25540R18-گل-PZERO <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaapirelli-p-zero-silver-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, December 5, 2018 لاستیک رودستون 205/65R 14 گل N5000 Plus http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-رودستون-20565R-14-گل-N5000-Plus <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaanexen_n5000plus_500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, December 5, 2018 لاستیک نکسن 245/60R 18 گل ROADIAN HTX RH5 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-نکسن-24560R-18گل-ROADIAN-HTX-RH5 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaRoadian-HTX-RH5-tire-00.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, October 28, 2018 لاستیک نکسن 225/40R 18 گل N FERA SU1 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-نکسن-22540R18-گل-NFERA-SU1 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaanexen-n-fera-su1-5000.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, September 7, 2018 لاستیک جی تی 245/45R 18 گل CHAMPIRO HPY http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-جی-تی-24545R-18-گل-CHAMPIRO-HPY <img src='./Administrator/files/ProductPic/8278549_1GG.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, November 11, 2018 لاستیک جی تی 235/55R 17 گل Savero SUV http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-جی-تی-23555R-17-گل-CHAMPIRO-HPY-SUV <img src='./Administrator/files/ProductPic/aGT-Radial-Savero-SUV-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, November 11, 2018 لاستیک نکسن 285/60R 18 گل ROADIAN HP http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-نکسن-28560R18-گل-ROADIAN-HP <img src='./Administrator/files/ProductPic/Roadian-HP-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, September 5, 2018 لاستیک پرسا 235/75R 15 گل PJ88 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-پرسا-23575R15-گل-PJ88 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aPJ-88-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, December 5, 2018 لاستیک تری انگل 245/45R 17 گل TH201 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-تری-انگل-24545R17-گل-TH201 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaa24545-18-triangle-sportex-.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, September 3, 2018 لاستیک رودستون 225/50R 17 گل CP672 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-رودستون-22550R17-گل-CP672 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaroadstone-classe-premiere-cp672-215-60-r17-96h.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, December 5, 2018 لاستیک جی تی 245/70R 16 گل Savero SUV http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-جی-تی-24570R16-گل-Savero-SUV <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaGT-Radial-Savero-SUV-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, November 11, 2018 لاستیک میشلن 275/35R 19 گل PRIMACY HP http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-میشلن-27535R19-گل-PRIMACY-HP <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaamichelin-primacy-hp500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, October 18, 2018 لاستیک مکسس 225/70R 15 گل MA569 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-مکسس-22570R15-گل-MA569 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaa_50a2fcb4add2b-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, September 15, 2018 لاستیک نکسن 205/50R 17 گل CP672 http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-نکسن-20550R17-گل-CP672 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaCP672-angle-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, September 5, 2018 لاستیک جی تی 195R 14 گل MAXMILER PRO http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-جی-تی-195R-14-گل-MAXMILER-PRO <img src='./Administrator/files/ProductPic/ph047.GT-Radial-Maxmiler-Pro-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, November 11, 2018 لاستیک رودستون 235/60R 17 گل CP641 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-رودستون-23560R17-گل-CP641 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaru5_l_10.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, September 27, 2018 لاستیک سومیتومو 165/80R 13 گل SC890 http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-سومیتومو-16580R-13-گل-SC890 <img src='./Administrator/files/ProductPic/22fcb3c0-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, September 18, 2018 لاستیک مارشال 33X12.5R 15 گل ROAD VENTURE MT KL71 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-مارشال-33X125R-15-گل-ROAD-VENTURE-MT-KL71 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaakl71 small-50500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, September 7, 2018 لاستیک فالکن 275/35R 19 گل AZENIS FK453 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-فالکن-27535R19-گل-AZENIS-FK453 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaafalken-azenis-fk453cc-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, September 7, 2018 لاستیک رودستون 255/40R 19 گل NFera SU1 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-رودستون-25540R19-گل-NFera-SU1 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa11.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, September 27, 2018 لاستیک سومیتومو 225/45R 17 گل HTR Z III http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-سومیتومو-22545R17-گل-HTR-Z-III <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaahtr-zlll_1_3-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, September 18, 2018 لاستیک جی تی 275/70R 16 گل SAVERO A/T PLUS http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-جی-تی-27570R-16-گل-SAVERO-A-T-PLUS <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaa71mozIbaiSL._SY550_500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, November 11, 2018 لاستیک دانلوپ 205/60R 14 گل SP SPORT LM704 http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-دانلوپ-20560R-14-گل-SP-SPORT-LM704 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaecb91bb0-8d9e-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, December 9, 2018 لاستیک تویو 255/70R 16 گل OPEN COUNTRY A/T plus http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-تویو-25570R16-گل-OPEN-COUNTRY-AT-plus <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaas-l1500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, September 8, 2018 لاستیک فالکن 255/35R 18 گل AZENIS FK453 http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-فالکن-25535R-18-گل-AZENIS-FK453 <img src='./Administrator/files/ProductPic/falken-azenis-fk453-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, September 7, 2018 لاستیک سومیتومو 225/60R 15 گل HTR 4 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-سومیتومو-22560R-15-گل-HTR-4 <img src='./Administrator/files/ProductPic/su_htr_4_500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, September 18, 2018 لاستیک کومهو 215/60R 16 گل SOLUS HS11 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-کومهو-21560R-16-گل-SOLUS-HS11 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaUntitled-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, October 30, 2018 لاستیک نانکن 235/50R 18 گل AS-1 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-نانکن-23550R-18-گل-AS-1 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaatyre 500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, September 3, 2018 لاستیک پیرلی 245/50R 18 گل P ZERO * R-F http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-پیرلی-24550R-18-گل-PZERO <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaapirelli-p-zero-silver-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, December 7, 2018 لاستیک میشلن 275/65R 17 گل Primacy SUV http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-میشلن-27565R-17-گل-Primacy-SUV <img src='./Administrator/files/ProductPic/primacy_suv_tyre_500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, October 26, 2018 لاستیک رودستون 245/45R 18 گل NFera SU1 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-رودستون-24545R18-گل-NFera-SU1 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaa11.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, September 27, 2018 لاستیک پیرلی 245/40R 19 گل P ZERO http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-پیرلی-24540R19-گل-PZERO <img src='./Administrator/files/ProductPic/aapirelli-p-zero-silver-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, November 26, 2018 لاستیک هانکوک 275/40R 19 گل Ventus V12 evo2 K120 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-هانکوک-27540R19-گل-Ventus-V12-evo2-K120 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaahankook-ventus-v12-evo2-k120.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, September 17, 2018 لاستیک هانکوک 215/40R 18 گل Ventus Prime2 K115 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-هانکوک-21540R18-گل-Ventus-Prime2-K115 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaHankook-Ventus-Prime-2-K115.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, September 17, 2018 لاستیک پرسا 235/70R 16 گل PJ88 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-پرسا-23570R16-گل-PJ88 <img src='./Administrator/files/ProductPic/PJ-88-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, December 5, 2018 لاستیک کومهو 225/45R 17 گل Ecsta HS51 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک کومهو 225/45R 17 گل Ecsta HS51 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaa1020-HS51.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, September 27, 2018 لاستیک تری انگل 235/65R 17 گل TR257 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-تری-انگل-23565R17-گل-TR257 <img src='./Administrator/files/ProductPic/553fe1fc-8974-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, September 3, 2018 لاستیک پرسا 215/50R 17 گل PS55 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-پرسا-21550R17-گل-PS55 <img src='./Administrator/files/ProductPic/apneu-presa-ps55_500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, December 5, 2018 لاستیک تری انگل 195/65R 15 گل TR918 http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-تری-انگل-19565R-15-گل-TR918 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaTR918-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, September 3, 2018 لاستیک میشلن 245/40R 18 گل PILOT SPORT 4 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-میشلن-24540R-18-گل-PILOT-SPORT-4 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aa474d54a6-3c9500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, October 26, 2018 لاستیک تری انگل 235/45R 18 گل TH201 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-تری-انگل-23545R18-گل-TH201 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaa24545-18-triangle-sportex-.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, September 3, 2018 لاستیک نکسن 225/75R 16 گل Roadian 541 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-نکسن-22575R16-گل-Roadian-541 <img src='./Administrator/files/ProductPic/Nexen-ROADIAN541-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, October 28, 2018 لاستیک مکسس 225/50R 17 گل VICTRA PRO-R1 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-مکسس-22550R17-گل-VICTRA-PRO-R1 <img src='./Administrator/files/ProductPic/atyre-image-ProR1_m-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, September 15, 2018 لاستیک نانکن 275/40R 20 گل AS-1 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-نانکن-27540R20-گل-AS-1 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaatyre 500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, September 3, 2018 لاستیک پیرلی 245/45R 19 گل P ZERO * R-F http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-پیرلی-24545R-19-گل-P-ZERO <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaapirelli-p-zero-silver-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, December 7, 2018 لاستیک نکسن 235/75R 16 گل ROADIAN AT Pro RA8 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-نکسن-23575R16-گل ROADIAN AT Pro RA8 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaRoadian-AT-PRO-RA8-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, November 10, 2018 لاستیک جی تی 225/65R 18 گل SAVERO SUV http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-جی-تی-22565R-18-گل-CHAMPIRO-HPY-SUV <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaGT-Radial-Savero-SUV-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, November 11, 2018 لاستیک فالکن 235/50R 18 گل AZENIS FK453 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-فالکن-23550R18-گل-AZENIS-FK453 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaafalken-azenis-fk453cc-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, December 5, 2018 لاستیک مکسس 265/70R 17 گل AT700 BRAVO http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-مکسس-20560R15-گل-AT700-BRAVO <img src='./Administrator/files/ProductPic/aمکسسAT700.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, September 15, 2018 لاستیک پیرلی 245/40R 20 گل P ZERO PZ4 * R-F http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-پیرلی-24540R-20-گل-P-ZERO-PZ4 <img src='./Administrator/files/ProductPic/pirelli-p-zero-520.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, December 6, 2018 لاستیک میشلن 245/45R 19 گل PRIMACY 3 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-میشلن-24545R-19-گل-PRIMACY-3 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a0-01-05-0-0-03-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, October 1, 2018 لاستیک سومیتومو 235/75R 15 گل SC890 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-سومیتومو-23575R-15-گل-SC890 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaa22fcb3c0-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, September 18, 2018 لاستیک تری انگل 245/65R 17 گل TR257 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-تری-انگل-24565R17-گل-TR257 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaa553fe1fc-8974-4f90-b8dd-7fea0ad165da.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, September 3, 2018 لاستیک نکسن 245/65R 17 گل ROADIAN HTX RH5 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-نکسن-24565R-17-گل-ROADIAN-HTX-RH5 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaRoadian-HTX-RH5-tire-00.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, October 28, 2018 لاستیک سومیتومو 245/40ZR 19 گل HTR Z III http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-سومیتومو-24540ZR-19-گل-HTR-Z-III <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaahtr-zlll_1_3-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, September 17, 2018 لاستیک پرسا 225/50R 17 گل PS55 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-پرسا-22550R17-گل-PS55 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aapneu-presa-ps55_500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, December 5, 2018 لاستیک نانکن 245/40R 18 گل NS-20 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-نانکن-24540R18-گل-NS-20 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaanankang-ns20-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, September 3, 2018 لاستیک پرسا 175/70R 13 گل PS01 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-پرسا-17570R13-گل-PS01 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaa-ps-products.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, December 5, 2018 لاستیک جی تی 275/65R 17 گل SAVERO A/T PLUS http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-جی-تی-27565R-17-گل-SAVERO-A-T-PLUS <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaa71mozIbaiSL._SY550_500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, November 11, 2018 لاستیک پیرلی 245/40R 18 گل P ZERO MO http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-پیرلی-24540R18-گل-PZERO <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaapirelli-p-zero-silver-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, December 5, 2018 لاستیک فالکن 255/40R 18 گل AZENIS FK453 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-فالکن-25540R-18-گل-AZENIS-FK453 <img src='./Administrator/files/ProductPic/afalken-azenis-fk453cc-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, December 5, 2018 لاستیک نکسن 255/70R 15 گل ROADIAN HTX RH5 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-نکسن-25570R15-گل-ROADIAN-HTX-RH5 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaRoadian-HTX-RH5-tire-00.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, September 7, 2018 لاستیک نکسن 235/50R 18 گل CP672 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-نکسن-23550R18-گل-CP672 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaCP672-angle-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, December 1, 2018 لاستیک جی تی 165/80R 13 گل CHAMPIRO ECO http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-جی-تی-16580R13-گل-CHAMPIRO-ECO <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaa500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, November 11, 2018 لاستیک تری انگل 195/60R 14 گل TR928 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-تری-انگل-19560R14-گل-TR928 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaa500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, September 3, 2018 لاستیک پرسا 195/65R 15 گل PS01 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-پرسا-19565R15-گل-PS01 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aa-ps-products.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, October 6, 2018 لاستیک سومیتومو 195/50R 15 گل HTR 200 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-سومیتومو-19550R-15-گل-HTR-200 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaallanta-sumitomo-185-60r14-htr-200.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, September 18, 2018 لاستیک بریجستون 235/55R 19 گل Dueler H/P Sport http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-بریجستون-23555R-19-گل-Dueler-H-P-Sport <img src='./Administrator/files/ProductPic/abridgestone_dueler_sport_SUV-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, November 18, 2018 لاستیک جی تی 245/45R 17 گل CHAMPIRO HPY http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-جی-تی-24545R-17-گل-CHAMPIRO-HPY <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaa8278549_1GG.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, November 11, 2018 لاستیک تویو 205R 16 گل 785 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-تویو-205R16-گل-785 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aToyo_785.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, September 8, 2018 لاستیک نکسن 275/40R 19 گل NFera SU1 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-نکسن-27540R19-گل-NFera SU1 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaanexen-n-fera-su1-5000.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, September 5, 2018 لاستیک میشلن 245/65R 17 گل Latitude Cross http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-میشلن-24565R-17-گل-Latitude-Cross <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaa50000.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, October 1, 2018 لاستیک میشلن 225/65R 18 گل Latitude Cross http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-میشلن-22565R-18-گل-Latitude-Cross <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaa50000.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, October 26, 2018 لاستیک نکسن 245/45R 17 گل NFera SU1 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-نکسن-24545R17-گلNFera-SU1 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaanexen-n-fera-su1-5000.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, September 5, 2018 لاستیک سومیتومو 245/45R 19 گل HTR Z III http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-سومیتومو-24545R19-گل-HTR-ZIII <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaahtr-zlll_1_3-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, September 17, 2018 لاستیک جی تی 265/70R 17 گل SAVERO KOMODO M/T PLUS http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک جی تی 265/70R 17 گل SAVERO KOMODO M/T PLUS <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaproduct_11371_7501_komodomtplus-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, November 11, 2018 لاستیک نکسن 205/50R 15 گل Nblue ECO http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-نکسن-20550R-15-گل-Nblue-ECO <img src='./Administrator/files/ProductPic/aanexen-n-blue-eco-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, September 5, 2018 لاستیک تویو 245/70R 17 گل OPEN COUNTRY A/T plus http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-تویو-24570R17-گل-OPEN-COUNTRY-AT-plus <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaas-l1500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, September 8, 2018 لاستیک نکسن 225/70R 16 گل ROADIAN HTX RH5 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-نکسن-22570R16-گل-ROADIAN-HTX-RH5 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaRoadian-HTX-RH5-tire-00.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, October 28, 2018 لاستیک تری انگل 225/40R 18 گل TH201 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-تری-انگل-22540R18-گل-TH201 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaa24545-18-triangle-sportex-.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, September 3, 2018 لاستیک میشلن 265/70R 16 گل Latitude Cross http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-میشلن-26570R16-گل-Latitude-Cross <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaa50000.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, October 26, 2018 لاستیک پیرلی 225/40R 18 گل P ZERO http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-پیرلی-22540R-18-گل-P-ZERO <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaapirelli-p-zero-silver-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, December 5, 2018 لاستیک میشلن 245/40R 19 گل PILOT SPORT 4 http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-میشلن-24540R-19-گل-PILOT-SPORT-4 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaa474d54a6-3c9500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, October 26, 2018 لاستیک پیرلی 285/30R 19 گل P ZERO MO http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-پیرلی-28530R-19-گل-P-ZERO <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaapirelli-p-zero-silver-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, December 5, 2018 لاستیک نکسن 265/70R 15 گل ROADIAN HTX RH5 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-نکسن-26570R15-گل-ROADIAN-HTX-RH5 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaRoadian-HTX-RH5-tire-00.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, September 7, 2018 لاستیک نکسن 255/35R 18 گل N FERA SU1 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-نکسن-25535R18-گل-N-FERA-SU1 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaanexen-n-fera-su1-5000.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, September 5, 2018 لاستیک سومیتومو 235/85R 16 گل SL850 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-سومیتومو-23585R-16-گل-SL850 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaa1386262-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, December 11, 2018 لاستیک جی تی 265/65R 17 گل SAVERO SUV http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-جی-تی-26565R-17-گل-SAVERO-SUV <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaGT-Radial-Savero-SUV-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, November 11, 2018 لاستیک میشلن 255/35R 18 گل PILOT SPORT 4 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-میشلن-25535R-18-گل-PILOT-SPORT-4 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaa474d54a6-3c9500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, October 1, 2018 لاستیک جی تی 195/75R 16 گل MAXMILER PRO http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-جی-تی-19575R-16-گل-MAXMILER-PRO <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaph047.GT-Radial-Maxmiler-Pro-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, November 11, 2018 لاستیک میشلن 245/40R 17 گل PILOT SPORT 4 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-میشلن-24540R17-گل-PILOT-SPORT-4 <img src='./Administrator/files/ProductPic/pilot-sport-4-persp_small.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, October 28, 2018 لاستیک نکسن 275/65R 17 گل ROADIAN AT Pro RA8 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-نکسن-27565R17-گل-ROADIAN-AT-Pro-RA8 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaRoadian-AT-PRO-RA8-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, September 7, 2018 لاستیک نکسن 215/75R 15 گل ROADIAN HT http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-نکسن-21575R15-گل-ROADIAN-HT <img src='./Administrator/files/ProductPic/aanexen_roadianhtsuv_500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, September 5, 2018 لاستیک فالکن 225/45R 17 گل AZENIS FK453 http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-فالکن-22545R-17-گل-AZENIS-FK453 <img src='./Administrator/files/ProductPic/afalken-azenis-fk453-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, December 5, 2018 لاستیک تری انگل 225/55R 17 گل TH201 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-تری-انگل-22555R17-گل-TH201 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaa24545-18-triangle-sportex-.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, September 3, 2018 لاستیک آچیلس 245/70R 16 گل DESERT HAWK HT http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-آچیلس-24570R16-گل-DESERT-HAWK-HT <img src='./Administrator/files/ProductPic/Achilles_DesertHawkHT_lg_super-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, September 11, 2018 لاستیک سومیتومو 195R 14 گل SL 726 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-سومیتومو-195R-14-گل-SL-726 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aSumitomo_SL726-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, September 17, 2018 لاستیک نکسن 195/75R 16 گل CP321 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-نکسن-19575R16-گل-CP321 <img src='./Administrator/files/ProductPic/1451300.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, September 7, 2018 لاستیک لوسینی 245/45R 18 گل BUONO SPORT http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-لوسینی-24545R-18-گل-BUONO-SPORT <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaphoto_3500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, October 15, 2018 لاستیک میشلن 275/65R 17 گل Cross Terrain http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-میشلن-27565R-17-گل-Cross-Terrain <img src='./Administrator/files/ProductPic/Michelin_Cross_Terrain-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, October 26, 2018 لاستیک یزد تایر 205/50R 16 گل مارس http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-یزد-تایر-20550R-16-گل-مارس <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaUntitled-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, November 23, 2018 لاستیک مکسس 235/50ZR 18 گل VICTRA PRO-R1 http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-مکسس-23550ZR-18-گل-VICTRA-PRO-R1 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aatyre-image-ProR1_m-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, September 15, 2018 لاستیک نکسن 245/45R 19 گل N FERA SU1 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-نکسن-24545R-19-گل-N-FERA-SU1 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a9001339813918.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, September 5, 2018 لاستیک سومیتومو 225/75R 15 گل SC890 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-سومیتومو-22575R-15-گل-SC890 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aa22fcb3c0-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, September 18, 2018 لاستیک نکسن 245/40R 18 گل N FERA SU1 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-نکسن-24540R18-گل-N-FERA-SU1 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaanexen-n-fera-su1-5000.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, September 5, 2018 لاستیک نکسن 195R 14 گل Roadian CT8 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-نکسن-195R-14-گل-Roadian-CT8 <img src='./Administrator/files/ProductPic/195141-1z-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, September 5, 2018 لاستیک میشلن 245/50R 18 گل PILOT PRIMACY http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-میشلن-24550R-18-گل-PILOT-PRIMACY <img src='./Administrator/files/ProductPic/aa8959720554526500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, November 24, 2018 لاستیک میشلن 275/40R 19 گل PRIMACY 3 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-میشلن-27540R-19-گل-PRIMACY-3 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaa0-01-05-0-0-03-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, October 20, 2018 لاستیک پرسا 265/65R 17 گل PJ77 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-پرسا-26565R17-گل-PJ88 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aPJ77-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, September 8, 2018 لاستیک پرسا 185/60R 13 گل PS01 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-پرسا-18560R13-گل-PS01 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaa-ps-products.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, October 6, 2018 لاستیک نانکن 275/35R 18 گل NS-20 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-نانکن-27535R18-گل-NS-20 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaanankang-ns20-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, September 3, 2018 لاستیک پرسا 225/45R 17 گل PS55 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-پرسا-22545R17-گل-PS55 <img src='./Administrator/files/ProductPic/pneu-presa-ps55_500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, December 5, 2018 لاستیک لوسینی 225/40R 18 گل BUONO SPORT http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-لوسینی-225/40R-18 گل BUONO SPORT <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaphoto_3500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, December 5, 2018 لاستیک نکسن 225/75R 16 گل ROADIAN AT Pro RA8 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-نکسن-22575R16-گل-ROADIAN-AT-Pro-RA8 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aRoadian-AT-PRO-RA8-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, October 28, 2018 لاستیک نکسن 225/50R 17 گل CP672 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-نکسن-22550R-17-گل-CP672 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaCP672-angle-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, September 5, 2018 لاستیک میشلن 255/35R 20 گل PILOT SPORT 4S http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-میشلن-25535R-20-گل-PILOT-SPORT-4S <img src='./Administrator/files/ProductPic/Michelin-Pilot-Sport-4-S-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, September 30, 2018 لاستیک رودستون 225/45R 17 گل NFera SU1 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-رودستون-22545R-17-گل-NFera-SU1 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaa11.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, December 5, 2018 لاستیک پرسا 225/55R 17 گل PS55 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک پرسا 225/55R 17 گل PS55 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaapneu-presa-ps55_500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, December 5, 2018 لاستیک تری انگل 225/50R 16 گل TR918 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-تری-انگل-22550R16-گل-TR918 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaTR918-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, September 3, 2018 لاستیک جی تی 225/45R 18 گل CHAMPIRO HPY http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-جی-تی-22545R18 گل CHAMPIRO HPY <img src='./Administrator/files/ProductPic/aa8278549_1GG.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, November 11, 2018 لاستیک دانلوپ 245/40R 19 گل +SP Sport Maxx 050 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-دانلوپ-24540R19-گل-SP-Sport-Maxx-050 <img src='./Administrator/files/ProductPic/adunlop-sp-sport-maxx-050.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, December 8, 2018 لاستیک سونار 245/60R 18 گل کانکرر SX9 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-سونار-24560R18-گل-کانکرر-SX9 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaa7.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, September 8, 2018 لاستیک نکسن 245/40R 19 گل NFera SU1 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-نکسن-24540R19-گل-NFera SU1 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaanexen-n-fera-su1-5000.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, September 5, 2018 لاستیک میشلن 245/40R 18 گل Pilot Sport PS2 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-میشلن-24540R18-گل-Pilot-Sport-PS2 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaapilot_sport_ps2_Persp50-50.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, October 26, 2018 لاستیک میشلن 275/35R 20 گل PILOT SUPER SPORT http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-میشلن-27535R-20-گل-PILOT-SUPER-SPORT <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaMichelin_Pilot_Super_Sport_Tires_5000.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, October 31, 2018 لاستیک جی تی 225/45R 17 گل CHAMPIRO SX2 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-جی-تی-22545R-17-گل-CHAMPIRO-SX2 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaGTRadial-Champiro-SX2-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, November 11, 2018 لاستیک رودستون 225/60R 15 گل CP641 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-رودستون-22560R15-گل-CP641 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaa474536ae980cf86ac28de54d89a65ce0.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, December 5, 2018 لاستیک میشلن 275/40R 19 گل PILOT SPORT 3 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-میشلن-27540R-19-گل-PILOT-SPORT-3 <img src='./Administrator/files/ProductPic/apilot_sport_3_Persp500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, October 19, 2018 لاستیک پیرلی 225/45R 18 گل CINTURATO P7 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-پیرلی-22545R-18-گل-CINTURATO-P7 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaapirelli-cinturato-p7-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, December 5, 2018 لاستیک پیرلی 225/45R 19 گل CINTURATO P7 * R-F http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-پیرلی-22545R 19-گل-CINTURATO-P7 <img src='./Administrator/files/ProductPic/as-l640.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, December 6, 2018 لاستیک رودستون 245/50R 18 گل NFera SU1 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-رودستون-24550R18-گل-NFera-SU1 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaa11.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, December 5, 2018 لاستیک نکسن 215/70R 15 گل CP661 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-نکسن-21570R15-گل-CP661 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaanexen-cp661-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, September 7, 2018 لاستیک نکسن 225/75R 15 گل ROADIAN HT http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-نکسن-22575R15-گل-ROADIAN-HT <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaanexen_roadianhtsuv_500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, September 5, 2018 لاستیک مکسس 195R 14 گل UE-168 http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-مکسس-195R-14-گل-UE-168 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaUE-168_m.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, September 15, 2018 لاستیک میشلن 275/35R 19 گل PRIMACY 3 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-میشلن-27535R-19-گل-PRIMACY-3 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aa0-01-05-0-0-03-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, October 17, 2018 لاستیک میشلن 245/40R 20 گل PILOT SUPER SPORT http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-میشلن-24540R-20-گل-PILOT-SUPER-SPORT <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaMichelin_Pilot_Super_Sport_Tires_5000.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, October 26, 2018 لاستیک تویو 225/40R 18 گل PROXES T1 SPORT http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-تویو-22540R-18-گل-PROXES-T1-SPORT <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaatoyo-proxes-t1-sport-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, September 8, 2018 لاستیک تری انگل 225/45R 16 گل TH201 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-تری-انگل-22545R16-گل-TH201 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaa24545-18-triangle-sportex-.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, September 3, 2018 لاستیک پیرلی 275/30R 19 گل P ZERO MO http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-پیرلی-27530R19-گل-PZERO <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaapirelli-p-zero-silver-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, December 5, 2018 لاستیک نانکن 245/45R 18 گل AS-1 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-نانکن-24545R18-گل-AS-1 <img src='./Administrator/files/ProductPic/tyre 500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, September 3, 2018 لاستیک نکسن 285/60R 18 گل ROADIAN HTX RH5 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک نکسن 285/60R 18 گل ROADIAN HTX RH5 <img src='./Administrator/files/ProductPic/Roadian-HTX-RH5-tire-00.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, August 31, 2018 لاستیک جی تی 235/50R 18 گل CHAMPIRO HPY http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-جی-تی-23550R-18-گل-CHAMPIRO-HPY <img src='./Administrator/files/ProductPic/a8278549_1GG.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, November 11, 2018 لاستیک سومیتومو 195R 15 گل SL 726 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-سومیتومو-195R-15-گل-SL-726 <img src='./Administrator/files/ProductPic/Sumitomo_SL726-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, September 18, 2018 لاستیک نکسن 235/75R 15 گل ROADIAN HT http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-نکسن-23575R-15-گل-ROADIAN-HT <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaanexen_roadianhtsuv_500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, September 5, 2018 لاستیک جی تی 245/40R 17 گل CHAMPIRO HPY http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-جی-تی-24540R-17-گل-CHAMPIRO-HPY <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaa8278549_1GG.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, November 11, 2018 لاستیک نانکن 235/50R 18 گل +ECO-2 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-نانکن-23550R18-گل-ECO-2 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaanan_eco-2-45-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, September 3, 2018 لاستیک رودستون 225/70R 16 گل ROADIAN HT http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-رودستون-22570R16-گل-ROADIAN-HT <img src='./Administrator/files/ProductPic/300.500-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, September 27, 2018 لاستیک رودستون 235/55R 17 گل NFera SU1 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-رودستون-23555R17-گل-NFera SU1 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaa11.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, December 5, 2018 لاستیک فالکن 245/40R 20 گل AZENIS FK453 http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-فالکن-24540R-20-گل-AZENIS-FK453 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaafalken-azenis-fk453cc-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, September 7, 2018 لاستیک میشلن 275/30ZR 21 گل PILOT SUPER SPORT http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-میشلن-27530R-21-گل-PILOT-SUPER-SPORT <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaMichelin_Pilot_Super_Sport_Tires_5000.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, October 26, 2018 لاستیک اکسلرا 195R 14 گل ULTRA-2 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-اکسلرا-195R-14-گل-ULTRA-2 <img src='./Administrator/files/ProductPic/af0621f37-1e8b-4dfc-5000.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, December 5, 2018 لاستیک تری انگل 225/45R 17 گل TR967 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-تری-انگل-22545R17-گل-TR967 <img src='./Administrator/files/ProductPic/Sporty-Car-Tire500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, September 3, 2018 لاستیک ایران تایر 205/60R 14 گل آرمیتا http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-ایران-تایر-20560R-14-گل-آرمیتا <img src='./Administrator/files/ProductPic/Untitled-00.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, November 23, 2018 لاستیک سومیتومو 245/40R 17 گل HTR Z III http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-سومیتومو-24540R-17-گل-HTR-Z-III <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaahtr-zlll_1_3-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, September 17, 2018 لاستیک نکسن 275/35R 19 گل N FERA SU1 http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-نکسن-27535R-19-گل-N-FERA-SU1 <img src='./Administrator/files/ProductPic/9001339813918.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, September 5, 2018 لاستیک میشلن 255/40R 20 گل PILOT SUPER SPORT http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-میشلن-25540R-20-گل-PILOT-SUPER-SPORT <img src='./Administrator/files/ProductPic/aMichelin_Pilot_Super_Sport_Tires_500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, September 29, 2018 لاستیک دانلوپ 245/40R 20 گل SP SPORT MAXX TT http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-دانلوپ-24540R20-گل-SP-SPORT-MAXX-TT <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaa268_SP_Sport_MaxxTT-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, December 9, 2018 لاستیک رودستون 245/60R 18 گل ROADIAN HTX RH5 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-رودستون-24560R18-گل-ROADIAN-HTX-RH5 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaroadian_htx_l_3.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, September 27, 2018 لاستیک پرسا 165/65R 13 گل PS01 http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک پرسا 165/65R 13 گل PS01 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaa-ps-products.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, October 11, 2018 لاستیک نکسن 265/70R 16 گل ROADIAN HTX RH5 http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-نکسن-265/70R-16-گل-ROADIAN-HTX-RH5 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaRoadian-HTX-RH5-tire-00.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, October 28, 2018 لاستیک میشلن 245/35R 19 گل PILOT SUPER SPORT http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-میشلن-24535R-19-گل-PILOT-SUPER-SPORT <img src='./Administrator/files/ProductPic/aMichelin_Pilot_Super_Sport_Tires_5000.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, October 26, 2018 لاستیک سومیتومو 225/40R 18 گل HTR Z III http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-سومیتومو-22540R18-گل-HTR-Z-III <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaahtr-zlll_1_3-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, September 18, 2018 لاستیک نانکن 275/35R 20 گل NS-20 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-نانکن-27535R20-گل-NS-20 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaanankang-ns20-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, September 3, 2018 لاستیک نانکن 245/45R 19 گل NS-20 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-نانکن-24545R19-گل-NS-20 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaanankang-ns20-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, September 3, 2018 لاستیک پرسا 265/70R 15 گل PJ88 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-پرسا-26570R15-گل-PJ88 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaPJ-88-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, December 5, 2018 لاستیک نانکن 265/35R 18 گل NS-20 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-نانکن-26535R18-گل-NS-20 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaanankang-ns20-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, September 3, 2018 لاستیک نانکن 275/40R 19 گل NS-20 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-نانکن-27540R19-گل-NS-20 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaanankang-ns20-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, September 3, 2018 لاستیک نکسن 275/70R 16 گل ROADIAN HTX RH5 http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-نکسن-27570R-16-گل-ROADIAN-HTX-RH5 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaRoadian-HTX-RH5-tire-00.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, October 30, 2018 لاستیک رودستون 245/45R 19 گل NFera SU1 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-رودستون-24545R19-گل-NFera-SU1 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa11.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, December 5, 2018 لاستیک نکسن 275/45R 20 گل NFera RU5 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-نکسن-27545R20-گل-NFera-RU5 <img src='./Administrator/files/ProductPic/anexen-n-fera-ru5-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, September 7, 2018 لاستیک دانلوپ 175/60R 13 گل SP SPORT LM704 http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-دانلوپ-17560R-13 گل SP SPORT LM704 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaecb91bb0-8d9e-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, November 2, 2018 لاستیک بریجستون 215/55R 16 گل Ecopia EP300 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-بریجستون-21555R-16-گل-Ecopia-EP300 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ecopia_ep300_1-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, December 11, 2018 لاستیک نانکن 245/40R 20 گل NS-20 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-نانکن-24540R20-گل-NS-20 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaanankang-ns20-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, September 3, 2018 لاستیک نانکن 255/40R 18 گل AS-1 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-نانکن-25540R18-گل-AS-1 <img src='./Administrator/files/ProductPic/atyre 500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, September 3, 2018 لاستیک جی تی 285/60R 18 گل SAVERO SUV http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-جی-تی-28560R-18-گل-SAVERO-SUV <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaGT-Radial-Savero-SUV-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, November 11, 2018 لاستیک جی تی 225/40R 18 گل CHAMPIRO HPY http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-جی-تی-22540R-18-گل-CHAMPIRO-HPY <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaa8278549_1GG.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, November 11, 2018 لاستیک رودستون 235/50R 18 گل CP672 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک رودستون23550R18-گل-CP672 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaroadstone-classe-premiere-cp672-215-60-r17-96h.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, September 27, 2018 لاستیک تری انگل 235/45R 17 گل TH201 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-تری-انگل-23545R17-گل-TH201 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaa24545-18-triangle-sportex-.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, September 3, 2018 لاستیک پیرلی 295/35R 20 گل P ZERO http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-پیرلی-29535R20-گل-P-ZERO <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaapirelli-p-zero-silver-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, December 7, 2018 لاستیک ایران تایر 185/65R 14 گل روکسانا http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-ایران-تایر-18565R-14-گل-روکسانا <img src='./Administrator/files/ProductPic/Untitled-50.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, November 24, 2018 لاستیک نکسن 265/35R 18 گل NFera SU1 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-نکسن-26535R18-گلNFera-SU1 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaanexen-n-fera-su1-5000.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, September 22, 2018 لاستیک نکسن 225/70R 15 گل Radial A/T RV http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-نکسن-22570R-15-گل-Radial-A-T-RV <img src='./Administrator/files/ProductPic/at_000-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, September 5, 2018 لاستیک میشلن 245/45R 19 گل PILOT SPORT 3 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-میشلن-24545R-19-گل-PILOT-SPORT-3 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaPN001075-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, October 1, 2018 لاستیک نانکن 245/50R 18 گل +ECO-2 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-نانکن-24550R18-گل-ECO-2 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaanan_eco-2-45-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, September 3, 2018 لاستیک نکسن 255/70R 16 گل ROADIAN HTX RH5 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-نکسن-25570R16-گل-ROADIAN-HTX-RH5 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaRoadian-HTX-RH5-tire-00.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, October 28, 2018 لاستیک میشلن 245/40R 19 گل PRIMACY 3 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-میشلن-24540R-19-گل-PRIMACY-3 <img src='./Administrator/files/ProductPic/0-01-05-0-0-03-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, October 26, 2018 لاستیک نانکن 255/35R 18 گل NS-20 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-نانکن-25535R18-گل-NS-20 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaanankang-ns20-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, September 3, 2018 لاستیک پرسا 245/65R 17 گل PJ77 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-پرسا-24565R17-گل-PJ77 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaPJ77-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, December 5, 2018 لاستیک تری انگل 235/40R 18 گل TH201 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-تری-انگل-23540R18-گل-TH201 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaa24545-18-triangle-sportex-.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, September 3, 2018 لاستیک سونار 195/75R 16 گل دوراتک S888 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-سونار-19575R-16-گل-دوراتک-S888 <img src='./Administrator/files/ProductPic/12.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, September 8, 2018 لاستیک نکسن 205R 16 گل Roadian CT8 http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-نکسن-205R-16-گل-Roadian-CT8 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a195141-1z-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, September 5, 2018 لاستیک میشلن 235/35R 19 گل Pilot Sport PS2 http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-میشلن-23535R-19-گل-Pilot-Sport-PS2 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaapilot_sport_ps2_Persp50-50.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, October 17, 2018 لاستیک نکسن 225/45R 17 گل ROADIAN 581 http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-نکسن-22545R17-گل-ROADIAN-581 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aanexen_roadian_581-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, October 28, 2018 لاستیک فالکن 245/45R 17 گل AZENIS FK453 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-فالکن-24545R17-گل-AZENIS-FK453 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaafalken-azenis-fk453cc-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, December 5, 2018 لاستیک سومیتومو 255/35R 18 گل HTR Z III http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-سومیتومو-25535R18-گل-HTR-ZIII <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaahtr-zlll_1_3-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, September 18, 2018 لاستیک میشلن 265/40R 21 گل LATITUDE SPORT 3 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-میشلن-26540R-21-گل-LATITUDE-SPORT-3 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaPN001075-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, September 30, 2018 لاستیک نکسن 215/40R 18 گل N FERA SU1 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-نکسن-21540R-18-گل-N FERA-SU1 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaanexen-n-fera-su1-5000.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, September 5, 2018 لاستیک میشلن 245/35ZR 19 گل PILOT SPORT CUP 2 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-میشلن-24535ZR-19-گل-PILOT-SPORT-CUP-2 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aGallery_Hero_PilotSportCup2_35000.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, October 26, 2018 لاستیک میشلن 255/40R 19 گل PILOT SPORT 3 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-میشلن-25540R-19-گل-PILOT-SPORT-3 <img src='./Administrator/files/ProductPic/pilot_sport_3_Persp500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, October 30, 2018 لاستیک رودستون 235/45R 18 گل NFera SU1 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-رودستون-23545R18-گل-NFera-SU1 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaa11.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, September 27, 2018 لاستیک میشلن 255/35R 19 گل PILOT SPORT 3 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-میشلن-25535R-19-گل-PILOT-SPORT-3 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaPN001075-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, October 30, 2018 لاستیک رودستون 225/45R 18 گل CP672 http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-رودستون-22545R-18-گل-CP672 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaroadstone-classe-premiere-cp672-215-60-r17-96h.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, September 27, 2018 لاستیک میشلن 275/40R 20 گل LATITUDE SPORT 3 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-میشلن-27540R-20-گل-LATITUDE-SPORT-3 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaPN001075-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, October 26, 2018 لاستیک میشلن 225/40ZR 19 گل PILOT SPORT 4S http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-میشلن-22540ZR-19-گل-PILOT-SPORT-4S <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaMichelin-Pilot-Sport-4-S-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, October 26, 2018 لاستیک نانکن 245/40R 18 گل +ECO-2 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-نانکن-24540R18-گل-ECO-2 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aanan_eco-2-45-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, September 3, 2018 لاستیک نکسن 275/35R 18 گل NFera SU1 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-نکسن-27535R18-گلNFera-SU1 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaanexen-n-fera-su1-5000.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, September 5, 2018 لاستیک پرسا 265/60R 18 گل PJ77 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-پرسا-26560R18-گل-PJ77 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaPJ77-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, December 5, 2018 لاستیک نانکن 235/40R 18 گل NS-20 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-نانکن-23540R18-گل-NS-20 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaanankang-ns20-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, September 3, 2018 لاستیک نکسن 275/45R 20 گل N FERA AU7 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-نکسن-27545R20-گل-N-FERA-AU7 <img src='./Administrator/files/ProductPic/anfera-AU7-tire-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, September 7, 2018 لاستیک جی تی 265/35R 18 گل CHAMPIRO SX2 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-جی-تی-26535R-18-گل-CHAMPIRO-SX2 <img src='./Administrator/files/ProductPic/GTRadial-Champiro-SX2-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, November 11, 2018 لاستیک میشلن 245/35ZR 20 گل PILOT SUPER SPORT http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-میشلن-24535ZR-20-گل-PILOT SUPER SPORT <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaMichelin_Pilot_Super_Sport_Tires_5000.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, October 30, 2018 لاستیک بریجستون 245/45R 19 گل POTENZA S001 http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-بریجستون-24545R-18-گل-POTENZA-S001 <img src='./Administrator/files/ProductPic/bridgestone_potenzas001rft_500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, December 10, 2018 لاستیک نکسن 275/30R 19 گل N FERA AU7 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-نکسن-27530R19-گل-NFERA-AU7 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaanfera-AU7-tire-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, September 7, 2018 لاستیک نانکن 255/55R 18 گل SP-5 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-نانکن-25555R18-گل-SP5 <img src='./Administrator/files/ProductPic/81MJsCLHC7L._500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, September 3, 2018 لاستیک فالکن 255/50R 19 گل AZENIS FK453 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-فالکن-25550R19-گل-AZENIS-FK453 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaafalken-azenis-fk453cc-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, September 7, 2018 لاستیک نکسن 295/45R 20 گل ROADIAN HP http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-نکسن-295/45R20 گل ROADIAN HP <img src='./Administrator/files/ProductPic/318c345c-45f9-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, September 7, 2018 لاستیک جی تی 255/45R 18 گل CHAMPIRO HPY http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-جی-تی-25545R-18-گل-CHAMPIRO-HPY <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaa8278549_1GG.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, November 11, 2018 لاستیک جی تی 235/40R 18 گل CHAMPIRO SX2 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-جی-تی-23540R-18-گل-CHAMPIRO-SX2 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aGTRadial-Champiro-SX2-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, November 11, 2018 لاستیک میشلن 295/30R 19 گل PILOT SUPER SPORT http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک میشلن 295/30R 19 گل PILOT SUPER SPORT <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaMichelin_Pilot_Super_Sport_Tires_5000.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, October 26, 2018 لاستیک نانکن 275/45R 20 گل SP-7 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-نانکن-27545R20-گل-SP-7 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaa81SRdJRLWWL._500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, September 2, 2018 لاستیک مکسس 245/45ZR 18 گل VICTRA PRO-R1 http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-مکسس-24545ZR-18-گل-VICTRA-PRO-R1 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaatyre-image-ProR1_m-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, September 15, 2018 لاستیک جی تی 225/45R 17 گل CHAMPIRO HPY http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-جی-تی-22545R-17-گل-CHAMPIRO-HPY <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaa8278549_1GG.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, November 11, 2018 لاستیک نانکن 225/40R 19 گل NS-20 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-نانکن-22540R19-گل-NS-20 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaanankang-ns20-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, September 3, 2018 لاستیک فالکن 245/40R 18 گل AZENIS FK453 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-فالکن-24540R18-گل-AZENIS-FK453 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaafalken-azenis-fk453cc-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, December 5, 2018 لاستیک مکسس 245/40R 18 گل VICTRA PRO-R1 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-مکسس-24540R18-گل-VICTRA-PRO-R1 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaatyre-image-ProR1_m-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, September 15, 2018 لاستیک سومیتومو 255/35R 19 گل HTR Z III http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-سومیتومو-25535R19-گل-HTR-Z-III <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaahtr-zlll_1_3-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, September 18, 2018 لاستیک سومیتومو 245/40R 20 گل HTR Z III http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-سومیتومو-24540R20-گل-HTR-ZIII <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaahtr-zlll_1_3-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, September 17, 2018 لاستیک نکسن 255/35R 18 گل N FERA AU7 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-نکسن-25535R18-گل-NFERA-AU7 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaanfera-AU7-tire-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, September 7, 2018 لاستیک نکسن 315/35R 20 گل NFera RU5 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-نکسن-31535R20-گل-NFera-RU5 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaanexen-n-fera-ru5-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, September 5, 2018 لاستیک جی تی 255/35R 18 گل CHAMPIRO HPY http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-جی-تی-25535R-18-گل-CHAMPIRO-HPY <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaa8278549_1GG.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, November 11, 2018 لاستیک میشلن 255/45R 20 گل LATITUDE SPORT 3 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-میشلن-25545R-20-گل-LATITUDE-SPORT-3 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaPN001075-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, September 30, 2018 لاستیک نانکن 295/45R 20 گل SP-7 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-نانکن-29545R20-گل-SP-7 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaa81SRdJRLWWL._500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, September 2, 2018 لاستیک نکسن 255/50R 19 گل N FERA AU7 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-نکسن-25550R-19-گل-NFERA-AU7 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaanfera-AU7-tire-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, September 7, 2018 لاستیک نکسن 265/45R 20 گل NFera RU5 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-نکسن-26545R20-گل-NFera-RU5 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aanexen-n-fera-ru5-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, September 7, 2018 لاستیک نکسن 225/45R 17 گل CP672 http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-نکسن-22545R-17-گل-CP672 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaCP672-angle-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, October 28, 2018 لاستیک فالکن 265/70R 16 گل WILDPEAK A/T01 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-فالکن-26570R-16-گل-WILDPEAK-A/T01 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aFalken-Wildpeak-WP-AT01-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, December 5, 2018 لاستیک نانکن 225/60R 18 گل FT-4 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-نانکن-22560R18-گل-FT-4 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a81U6QyPNz1L._SY550_500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, September 3, 2018 لاستیک فالکن 255/45R 18 گل AZENIS FK453 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-فالکن-25545R18-گل-AZENIS-FK453 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaafalken-azenis-fk453cc-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, September 7, 2018 لاستیک سومیتومو 265/35R 18 گل HTR Z III http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-سومیتومو-26535R18-گل-HTR-ZIII <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaahtr-zlll_1_3-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, September 18, 2018 لاستیک میشلن 255/40R 19 گل PILOT SPORT 4 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-میشلن-25540R-19-گل-PILOT-SPORT-4 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaa474d54a6-3c9500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, October 30, 2018 لاستیک رودستون 225/65R 18 گل NFera RU5 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-رودستون-22565R-18-گل-NFera-RU5 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaru5_l_10.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, September 27, 2018 لاستیک جی تی 245/40R 18 گل CHAMPIRO HPY http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-جی-تی-24540R-18-گل-CHAMPIRO-HPY <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaa8278549_1GG.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, November 11, 2018 لاستیک مکسس 245/45ZR 19 گل VICTRA ASYMMET M35 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-مکسس-24545ZR-19-گل-VICTRA-ASYMMET-M35 <img src='./Administrator/files/ProductPic/Maxxis-M-35.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, September 15, 2018 لاستیک نانکن 275/30R 19 گل NS-20 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-نانکن-27530R19-گل-NS-20 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaanankang-ns20-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, September 3, 2018 لاستیک نانکن 255/45R 20 گل AS-1 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-نانکن-25545R-20-گل- AS-1 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaatyre 500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, September 3, 2018 لاستیک میشلن 255/35R 19 گل PILOT SPORT 4 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-میشلن-25535R-19-گل-PILOT-SPORT-4 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaa474d54a6-3c9500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, October 30, 2018 لاستیک نانکن 235/45R 18 گل AS-1 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-نانکن-23545R18-گل-AS-1 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaatyre 500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, September 2, 2018 لاستیک نکسن 245/40R 18 گل N FERA AU7 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-نکسن-24540R18-گل-NFERA-AU7 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaanfera-AU7-tire-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, September 7, 2018 لاستیک میشلن 255/35R 19 گل PILOT SUPER SPORT http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-میشلن-25535R-19-گل-PILOT-SUPER-SPORT <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaMichelin_Pilot_Super_Sport_Tires_5000.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, October 30, 2018 لاستیک پیرلی 255/35R 19 گل P ZERO MO http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-پیرلی-25535R-19-گل-P-ZERO <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaapirelli-p-zero-silver-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, December 5, 2018 لاستیک نکسن 275/30R 20 گل NFera SU1 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-نکسن-27530R20-گلNFera-SU1 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaanexen-n-fera-su1-5000.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, September 7, 2018 لاستیک فالکن 285/30R 20 گل AZENIS FK453 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-فالکن-28530R20-گل-AZENIS-FK453CC <img src='./Administrator/files/ProductPic/aafalken-azenis-fk453cc-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, September 7, 2018 لاستیک میشلن 245/35ZR 21 گل PILOT SUPER SPORT ZP http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-میشلن-24535ZR-21-گل-PILOT-SUPER-SPORT <img src='./Administrator/files/ProductPic/Michelin_Pilot_Super_Sport_Tires_500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, October 26, 2018 لاستیک میشلن 245/50R 18 گل PRIMACY 3 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-میشلن-24550R-18-گل-PRIMACY-3 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaa0-01-05-0-0-03-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, October 18, 2018 لاستیک نکسن 275/30R 20 گل N FERA AU7 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-نکسن-27530R20-گل-NFERA-AU7 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaanfera-AU7-tire-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, September 7, 2018 لاستیک نانکن 265/35R 19 گل NS-20 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-نانکن-26535R19-گل-NS-20 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaanankang-ns20-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, September 3, 2018 لاستیک نانکن 285/30R 20 گل NS-20 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-نانکن-28530R20-گل-NS-20 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaanankang-ns20-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, September 3, 2018 لاستیک نکسن 275/35R 20 گل N FERA AU7 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-نکسن-27535R-20-گل-NFERA-AU7 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaanfera-AU7-tire-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, September 7, 2018 لاستیک فالکن 245/35R 20 گل AZENIS FK453 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-فالکن-24535R20-گل-AZENIS-FK453 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaafalken-azenis-fk453cc-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, September 7, 2018 لاستیک نانکن 235/35R 19 گل NS-20 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-نانکن-23535R19-گل-NS-20 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaanankang-ns20-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, September 3, 2018 لاستیک پیرلی 255/40R 19 گل P ZERO * R-F http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-پیرلی-25540R-19-گل-P-ZERO <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaapirelli-p-zero-silver-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, December 7, 2018 لاستیک نکسن 185/60R 13 گل Nblue HD http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-نکسن-18560R-13-گل-Nblue-HD <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaNEXEN_N_BLUE_HD_L500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, November 24, 2018 لاستیک نانکن 255/50R 19 گل SP-9 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-نانکن-25550R19-گل-SP-9 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaNankang-SP-9-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, September 3, 2018 لاستیک نانکن 245/35R 20 گل NS-20 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-نانکن-24535R20-گل-NS-20 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaanankang-ns20-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, September 3, 2018 لاستیک سومیتومو 275/35R 18 گل HTR Z III http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-سومیتومو-27535R18-گل-HTR-ZIII <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaahtr-zlll_1_3-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, September 18, 2018 لاستیک نانکن 255/55R 18 گل SP-9 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-نانکن-25555R18-گل SP-9 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aNankang-SP-9-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, September 3, 2018 لاستیک نکسن 255/35R 20 گل N FERA AU7 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-نکسن-25535R20-گل-N-FERA-AU7 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaanfera-AU7-tire-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, September 7, 2018 لاستیک نانکن 275/30R 20 گل NS-20 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-نانکن-27530R20-گل-NS-20 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaanankang-ns20-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, September 3, 2018 لاستیک نانکن 285/45R 19 گل SP-7 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-نانکن-28545R19-گل-SP-7 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aa81SRdJRLWWL._500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, September 3, 2018 لاستیک میشلن 225/65R 17 گل Latitude Cross http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-میشلن-22565R-17-گل-Latitude-Cross <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaa50000.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, October 19, 2018 لاستیک میشلن 245/35ZR 20 گل PILOT SPORT 4S http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-میشلن-24535ZR-20-گل-PILOT-SPORT-4S <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaMichelin-Pilot-Sport-4-S-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, October 30, 2018 لاستیک میشلن 265/30ZR 19 گل PILOT SPORT CUP 2 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-میشلن-26530ZR-19-گل-PILOT-SPORT-CUP-2 <img src='./Administrator/files/ProductPic/Gallery_Hero_PilotSportCup2_35000.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, October 26, 2018 لاستیک نانکن 285/30R 19 گل NS-20 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-نانکن-28530R19-گل-NS-20 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaanankang-ns20-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, September 3, 2018 لاستیک پیرلی 245/35R 20 گل PZERO http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-پیرلی-24535R20-گل-PZERO <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaapirelli-p-zero-silver-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, November 27, 2018 لاستیک نانکن 255/35R 19 گل NS-20 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-نانکن-25535R19-گل-NS-20 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaanankang-ns20-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, September 3, 2018 لاستیک نانکن 245/35R 19 گل NS-20 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-نانکن-24535R19-گل-NS-20 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaanankang-ns20-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, September 3, 2018 لاستیک فالکن 275/30R 20 گل AZENIS FK453 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-فالکن-27530R-20-گل-AZENIS-FK453 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaafalken-azenis-fk453cc-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, September 7, 2018 لاستیک رودستون 275/35R 18 گل NFera SU1 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک رودستون 27535R18-گل-NFera-SU1 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa11.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, September 27, 2018 لاستیک نانکن 255/30R 19 گل NS-20 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-نانکن-25530R19-گل-NS-20 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaanankang-ns20-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, September 3, 2018 لاستیک تویو 275/35R 18 گل PROXES T1 SPORT http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-تویو-27535R-18-گل-PROXES-T1-SPORT <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaatoyo-proxes-t1-sport-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, September 8, 2018 لاستیک نکسن 255/55R 18 گل ROADIAN HP http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-نکسن-25555R-18-گل-ROADIAN-HP <img src='./Administrator/files/ProductPic/aRoadian-HP-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, October 30, 2018 لاستیک نانکن 225/35R 18 گل NS-20 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-نانکن-22535R18-گل-NS-20 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaanankang-ns20-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, September 3, 2018 لاستیک نانکن 255/50R 19 گل SP-5 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-نانکن-25550R19-گل-SP-5 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaa81MJsCLHC7L._500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, September 3, 2018 لاستیک نانکن 255/40R 19 گل AS-1 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-نانکن-25540R19-گل-AS-1 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaatyre 500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, September 3, 2018 لاستیک میشلن 275/30ZR 20 گل PILOT SPORT 4S http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-میشلن-27530ZR-20-گل-PILOT-SPORT-4S <img src='./Administrator/files/ProductPic/aMichelin-Pilot-Sport-4-S-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, October 22, 2018 لاستیک نکسن 265/45R 20 گل N FERA AU7 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-نکسن-26545R20-گل-NFERA-AU7 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaanfera-AU7-tire-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, September 7, 2018 لاستیک نانکن 255/35R 20 گل NS-20 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-نانکن-25535R20-گل-NS-20 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaanankang-ns20-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, September 3, 2018 لاستیک نکسن 255/65R 16 گل NFera RU5 http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک نکسن 255/65R 16 گل NFera RU5 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaanexen-n-fera-ru5-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, October 28, 2018 لاستیک نکسن 265/70R 17 گل ROADIAN AT Pro RA8 http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-نکسن-26570R-17-گل-ROADIAN-AT-Pro-RA8 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaRoadian-AT-PRO-RA8-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, October 31, 2018 لاستیک میشلن 285/30ZR 20 گل PILOT SUPER SPORT http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-میشلن-28530ZR-20-گل-PILOT-SUPER-SPORT <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaMichelin_Pilot_Super_Sport_Tires_5000.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, November 2, 2018 لاستیک نکسن 245/50ZR 18 گل CP672 http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-نکسن-24550ZR-18-گل-CP672 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaCP672-angle-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, October 29, 2018 لاستیک پیرلی 245/35R 19 گل P ZERO MO http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-پیرلی-24535R-19-گل-P-ZERO <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaapirelli-p-zero-silver-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, December 5, 2018 لاستیک فالکن 235/60R 16 گل ZIEX ZE-914 http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-فالکن-23560R-16-گل-ZIEX-ZE-914 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaFalken-ZIEX-ZE914-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, December 5, 2018 لاستیک پیرلی 255/45R 19 گل P ZERO R-F http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-پیرلی-25545R19-گل-PZERO <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaapirelli-p-zero-silver-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, December 7, 2018 لاستیک فالکن 225/60R 18 گل ZIEX ZE-914 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-فالکن-22560R-18-گل-ZIEX-ZE-914 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaFalken-ZIEX-ZE914-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, December 5, 2018 لاستیک بریجستون 215/55R 17 گل TURANZA T001 http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-بریجستون-21555R-17-گل-TURANZA-T001 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aa66_cover-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, December 11, 2018 لاستیک میشلن 275/35R 18 گل PILOT SPORT 4 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-میشلن-27535R-18-گل-PILOT-SPORT-4 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaa474d54a6-3c9500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, October 17, 2018 لاستیک میشلن 225/40R 19 گل PILOT SPORT 3 http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-میشلن-22540R-19-گل-PILOT-SPORT-3 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaلاستیک میشلن.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, October 20, 2018 لاستیک میشلن 265/35ZR 19 گل PILOT SPORT PS2 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-میشلن-26535ZR-19-گل-PILOT-SPORT-PS2 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaapilot_sport_ps2_Persp50-50.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, October 26, 2018 لاستیک نکسن 255/35R 19 گل N FERA SU1 http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-نکسن-25535R-19-گل-N FERA-SU1 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaanexen-n-fera-su1-5000.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, October 30, 2018 لاستیک میشلن 275/45R 20 گل LATITUDE SPORT http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک میشلن-27545R-20-گل-LATITUDE-SPORT <img src='./Administrator/files/ProductPic/aamichelin_latitudesport_500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, October 20, 2018 لاستیک بریجستون 255/35R 18 گل Turanza ER33 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-بریجستون-25535R-18-گل-Turanza-ER33 <img src='./Administrator/files/ProductPic/bridgestone-turanza-er33-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, December 10, 2018 لاستیک میشلن 245/35R 21 گل PILOT SUPER SPORT http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-میشلن-24535R-21-گل-PILOT-SUPER-SPORT <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaMichelin_Pilot_Super_Sport_Tires_5000.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, October 26, 2018 لاستیک میشلن 265/35R 18 گل PILOT SPORT 4 http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-میشلن-26535R-18-گل-PILOT-SPORT-4 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaa474d54a6-3c9500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, October 18, 2018 لاستیک پیرلی 225/60R 17 گل CINTURATO P7 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-پیرلی-22560R-17-گل-CINTURATO-P7 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaas-l640.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, December 7, 2018 لاستیک فالکن 245/45R 19 گل AZENIS FK453 http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-فالکن-24545R-19-گل-AZENIS-FK453 <img src='./Administrator/files/ProductPic/falken-azenis-FK453-runflat-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, December 5, 2018 لاستیک پیرلی 205/50R 16 گل CINTURATO P7 http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-پیرلی-20550R-16-گل-CINTURATO-P7 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaas-l640.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, November 26, 2018 لاستیک پیرلی 215/55R 16 گل CINTURATO P7 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-پیرلی-21555R-16-گل-CINTURATO-P7 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaas-l640.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, December 7, 2018 لاستیک بریجستون 275/40R 19 گل Potenza S001 http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-بریجستون-27540R-19-گل-Potenza-S001 <img src='./Administrator/files/ProductPic/abridgestone_potenzas001rft_500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, December 10, 2018 لاستیک پیرلی 245/40R 19 گل CINTURATO P7 * R-F MOE http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-پیرلی-24540R-19-گل-CINTURATO-P7- R-F MOE <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaapirelli-cinturato-p7-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, November 30, 2018 لاستیک پیرلی 225/55R 16 گل CINTURATO P7 * R-F MOE http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-پیرلی-22555R-16-گل-CINTURATO-P7- R-F-MOE <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaapirelli-cinturato-p7-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, December 7, 2018 لاستیک پیرلی 205/65R 16 گل CINTURATO P7 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-پیرلی-20565R-16-گل-CINTURATO-P7 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaas-l640.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, December 7, 2018 لاستیک پیرلی 275/30R 21 گل P ZERO PZ4 * R-F http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-پیرلی-27530R-21-گل-P-ZERO-PZ4 <img src='./Administrator/files/ProductPic/pzero-nuovo-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, December 7, 2018 لاستیک پیرلی 255/35R 20 گل P ZERO MO http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-پیرلی-25535R-20-گل-P-ZERO-MO <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaapirelli-p-zero-silver-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, November 30, 2018 لاستیک پیرلی 235/65R 17 گل SCORPION VERDE http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-پیرلی-23565R-17-گل-SCORPION-VERDE <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaascorpion-verde-3-4-1505470074533.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, November 27, 2018 لاستیک پیرلی 225/55R 17 گل CINTURATO P7 * R-F http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-پیرلی-22555R-17-گل-CINTURATO-P7 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaas-l640.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, December 7, 2018 لاستیک پیرلی 245/45R 19 گل P ZERO MO http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-پیرلی-24545R-19-گل-P-ZERO-MO <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaapirelli-p-zero-silver-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, December 7, 2018 لاستیک بریجستون 285/65R 17 گل ALENZA 001 http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-بریجستون-28565R-17-گل-ALENZA-001 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aa42647ef2-8e97-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, December 11, 2018 لاستیک پیرلی 235/35R 19 گل SCORPION VERDE http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-پیرلی-23535R-19-گل-SCORPION-VERDE <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaascorpion-verde-3-4-1505470074533.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, December 2, 2018 لاستیک پیرلی 235/35R 19 گل P ZERO http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-پیرلی-23535R-19-گل-P-ZERO <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaapirelli-p-zero-silver-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, December 7, 2018 لاستیک پیرلی 225/55R 16 گل CINTURATO P7 MO http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-پیرلی-22555R-16-گل-CINTURATO-P7-MO <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaapirelli-cinturato-p7-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, December 7, 2018 لاستیک بریجستون 225/55R 18 گل Dueler H/P Sport http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-بریجستون-22555R-18-گل-Dueler-H-P-Sport <img src='./Administrator/files/ProductPic/bridgestone_du500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, December 11, 2018 لاستیک پیرلی 245/45R 17 گل CINTURATO P7 MO http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-پیرلی-24545R-17-گل-CINTURATO-P7-MO <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaapirelli-cinturato-p7-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, December 4, 2018 لاستیک پیرلی 255/35R 18 گل P ZERO R-F http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-پیرلی-25535R-18-گل-P-ZERO <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaapirelli-p-zero-silver-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, December 7, 2018 لاستیک پیرلی 255/35R 20 گل P ZERO http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-پیرلی-25535R-20-گل-P-ZERO <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaapirelli-p-zero-silver-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, November 30, 2018 لاستیک پیرلی 215/45R 20 گل P ZERO http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-پیرلی-21545R-20-گل-P-ZERO <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaapirelli-p-zero-silver-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, November 26, 2018 لاستیک بریجستون 215/60R 16 گل TURANZA T001 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک -بریجستون-21560R-16-گل-TURANZA-T001 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaa66_cover-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, December 11, 2018 لاستیک پیرلی 285/45R 20 گل SCORPION VERDE http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-پیرلی-28545R-20-گل SCORPION VERDE <img src='./Administrator/files/ProductPic/scorpion-verde-3-4-1505470074533.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, December 7, 2018 لاستیک پیرلی 215/65R 17 گل Scorpion Verde™ All Season http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-پیرلی- 21565R-17-گل-Scorpion Verde™ All-Season <img src='./Administrator/files/ProductPic/aascorpion-verde-3-4-1505470074533.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, December 7, 2018 لاستیک پیرلی 275/40R 21 گل SCORPION VERDE http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-پیرلی-27540R-21-گل-SCORPION-VERDE <img src='./Administrator/files/ProductPic/ascorpion-verde-3-4-1505470074533.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, November 26, 2018 لاستیک پیرلی 245/40R 19 گل CINTURATO P7 http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-پیرلی-24540R-19-گل-CINTURATO-P7 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaapirelli-cinturato-p7-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, December 7, 2018 لاستیک بریجستون 245/40R 20 گل Potenza S001 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-بریجستون-24540R-20-گل-Potenza-S001 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaabridgestone_potenzas001rft_500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, December 10, 2018 لاستیک دانلوپ 275/40R 19 گل +SP Sport Maxx 050 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-دانلوپ-27540R-19-گل-SP-Sport-Maxx-050 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaadunlop-sp-sport-maxx-050.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, December 9, 2018 لاستیک دانلوپ 275/35R 20 گل SP SPORT MAXX TT http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-دانلوپ-27535R-20-گل- SP-SPORT-MAXX-TT <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaa268_SP_Sport_MaxxTT-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, December 9, 2018 لاستیک پیرلی 275/35R 20 گل P ZERO PZ4 * R-F http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-پیرلی-27535R-20-گل-P-ZERO-PZ4 <img src='./Administrator/files/ProductPic/apirelli-p-zero-520.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, December 6, 2018 لاستیک بریجستون 225/45R 17 گل TURANZA T001 http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-بریجستون-22545R-17-گل-TURANZA-T001 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaa66_cover-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, December 11, 2018 لاستیک پیرلی 235/45R 17 گل CINTURATO P7 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-پیرلی-23545R-17-گل-CINTURATO-P7 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaas-l640.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, December 7, 2018 لاستیک پیرلی 245/40R 18 گل P ZERO Nero GT http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-پیرلی-24540R-18-گل-P-ZERO-Nero-GT <img src='./Administrator/files/ProductPic/pirelli-p-zero-nero-gt-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, November 25, 2018 لاستیک بریجستون 235/50R 18 گل ALENZA 001 http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-بریجستون-23550R-18-گل-ALENZA-001 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaa42647ef2-8e97-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, December 10, 2018 لاستیک بریجستون 255/35R 18 گل Potenza S001 http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-بریجستون-25535R-18-گل-Potenza-S001 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaabridgestone_potenzas001rft_500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, December 10, 2018 لاستیک پیرلی 245/60R 18 گل CINTURATO P7 * R-F http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-پیرلی-24560R-18-گل-CINTURATO-P7 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaapirelli-cinturato-p7-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, December 5, 2018 لاستیک پیرلی 225/50R 17 گل CINTURATO P7 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-پیرلی-22550R17-گل-CINTURATO-P7 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaapirelli-cinturato-p7-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, December 7, 2018 لاستیک دانلوپ 245/40R 18 گل +SP Sport Maxx 050 http://uzpalang.com/index.aspx?Product= لاستیک-دانلوپ-24540R-18-گل-SP Sport Maxx 050 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaadunlop-sp-sport-maxx-050.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, December 8, 2018 لاستیک دانلوپ 275/35R 19 گل +SP Sport Maxx 050 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-دانلوپ-27535R-19-گل-SP-Sport-Maxx-050 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaadunlop-sp-sport-maxx-050.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, December 9, 2018 لاستیک دانلوپ 275/35R 20 گل +SP Sport Maxx 050 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک دانلوپ 275/35R 20 گل +SP Sport Maxx 050 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaadunlop-sp-sport-maxx-050.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, December 9, 2018 لاستیک نانکن 275/35R 19 گل NS-20 http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-نانکن-27535R19-گل-NS-20 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaanankang-ns20-500.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, September 2, 2018 لاستیک رودستون 275/70R 16 گل ROADIAN HT http://uzpalang.com/index.aspx?Product=لاستیک-رودستون-24570R16-گل-ROADIAN-HT <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaROADIAN HT SUV00.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, December 5, 2018